Dokument & lagar (1 257 träffar)

Proposition 2013/14:4

Regeringens proposition 2013/14:4 Nya åldersgränser och Prop. ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen 2013/14:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 september 2013 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: 2013/14:SfU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2013/14:4 (pdf, 733 kB)

Proposition 2013/14:3

Regeringens proposition 2013/14:3 Läsa för livet Prop. 2013/14:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2013 Jan Björklund Beatrice Ask Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås nationella mål för litteratur- och läsfrämjande som


Utskottsberedning: 2013/14:KrU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2013/14:3 (pdf, 649 kB)

Proposition 2013/14:13

Regeringens proposition 2013/14:13 Fler avdelningar i Lagrådet Prop. 2013/14:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2013 Jan Björklund Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring i lagen 2003:333 om Lagrådet


Utskottsberedning: 2013/14:KU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:13 (pdf, 230 kB)

Proposition 2013/14:6

Regeringens proposition 2013/14:6 Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg Prop. 2013/14:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2013 Jan Björklund Ulf Kristersson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag om utbetalning


Utskottsberedning: 2013/14:SfU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:6 (pdf, 548 kB)

Skrivelse 2013/14:8

Regeringens skrivelse 2013/14:8 Kontroll av postförsändelser Skr. 2013/14:8 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 september 2013 Jan Björklund Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs för hur bestämmelserna om kontroll av postförsändelser


Utskottsberedning: 2013/14:SkU9

Skrivelse 2013/14:8 (pdf, 120 kB)

Proposition 2013/14:7

Regeringens proposition 2013/14:7 Ändringar i statistiklagstiftningen Prop. 2013/14:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2013 Jan Björklund Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag till ändringar i lagen


Utskottsberedning: 2013/14:FiU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:7 (pdf, 256 kB)

Proposition 2013/14:18

Regeringens proposition 2013/14:18 Ersättning enligt växtskyddslagen Prop. 2013/14:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2013 Jan Björklund Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I växtskyddslagen 1972:318 anges att ersättning


Utskottsberedning: 2013/14:MJU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:18 (pdf, 216 kB)

Proposition 2013/14:17

Regeringens proposition 2013/14:17 Marknadsföring av modersmjölksersättning Prop. och tillskottsnäring 2013/14:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2013 Jan Björklund Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: 2013/14:MJU6
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:17 (pdf, 1500 kB)

Proposition 2013/14:10

prop 2013/14 10 Regeringens proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på Prop. alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter 2013/14:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2013 Jan Björklund Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2013/14:SkU8
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,

Proposition 2013/14:10 (pdf, 1125 kB)

Proposition 2013/14:49

Regeringens proposition 2013/14:49 Marknadskontroll av varor och annan Prop. närliggande tillsyn 2013/14:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 november 2013 Fredrik Reinfeldt Ewa Björling Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny


Utskottsberedning: 2013/14:NU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:49 (pdf, 308 kB)

Skrivelse 2013/14:45

Regeringens skrivelse 2013/14:45 Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och Skr. äldreförsörjningsstöd till pensionärer når 2013/14:45 förmånerna fram Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 november 2013 Fredrik Reinfeldt Ulf Kristersson Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2013/14:SfU7 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2013/14:45 (pdf, 1078 kB)

Skrivelse 2013/14:35

Regeringens skrivelse 2013/14:35 Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete Regeringens skrivelse 2013/14:35 Riksrevisionens rapport om ungdomars väg Skr. till arbete 2013/14:35 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 november 2013 Fredrik Reinfeldt Elisabeth Svantesson Arbetsmarknadsdepartementet


Utskottsberedning: 2013/14:AU3 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2013/14:35 (pdf, 1342 kB)

Skrivelse 2013/14:60

Regeringens skrivelse 2013/14:60 Redovisning av användningen av vissa hemliga Skr. tvångsmedel under år 2012 2013/14:60 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 december 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs


Utskottsberedning: 2013/14:JuU11 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2013/14:60 (pdf, 519 kB)

Skrivelse 2013/14:61

Regeringens skrivelse 2013/14:61 En politik för en levande demokrati Skr. 2013/14:61 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 december 2013 Fredrik Reinfeldt Maria Arnholm Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar av vilken


Utskottsberedning: 2013/14:KU34 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2013/14:61 (pdf, 813 kB)

Proposition 2013/14:58

Regeringens proposition 2013/14:58 En samordnad tillståndsprövning vid Prop. fastighetsbildning 2013/14:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 december 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lägger regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:CU21
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2013/14:58 (pdf, 335 kB)

Skrivelse 2013/14:63

Regeringens skrivelse 2013/14:63 2013 års redogörelse för tillämpningen av lagen Skr. om särskild utlänningskontroll 2013/14:63 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 december 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2013/14:JuU12 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2013/14:63 (pdf, 107 kB)

Proposition 2013/14:34

Regeringens proposition 2013/14:34 Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar Prop. 2013/14:34 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 oktober 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att


Utskottsberedning: 2013/14:CU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:34 (pdf, 137 kB)

Skrivelse 2013/14:52

Regeringens skrivelse 2013/14:52 ILO:s rekommendation om nationellt socialt Skr. grundskydd 2013/14:52 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 december 2013 Fredrik Reinfeldt Ulf Kristersson Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Genom skrivelsen informeras riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:SfU8 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2013/14:52 (pdf, 353 kB)

Proposition 2013/14:174

prop 2013/14 174 Regeringens proposition 2013/14:174 Genomförande av Prop. energieffektiviseringsdirektivet 2013/14:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Annie Lööf Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: 2013/14:CU29 2013/14:NU18
Riksdagsbeslut (13 förslag): , 13 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2013/14:174 (pdf, 1897 kB)

Proposition 2013/14:159

Regeringens proposition 2013/14:159 Bättre information och tydligare ansvar vid Prop. mineralprospektering 2013/14:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Annie Lööf Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Enskildas ställning vid


Utskottsberedning: 2013/14:NU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2013/14:159 (pdf, 283 kB)