Dokument & lagar (82 träffar)

Proposition 2013/14:171

prop 2013/14 171 Regeringens proposition 2013/14:171 Märkning av textilprodukter Prop. 2013/14:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Birgitta Ohlsson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår en lag som innehåller


Utskottsberedning: 2013/14:CU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:171 (pdf, 1501 kB)

Proposition 2013/14:86

prop 2013/14 86 Regeringens proposition 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen Prop. 2013/14:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa förenklingar


Utskottsberedning: 2013/14:CU26
Riksdagsbeslut (22 förslag): , 22 bifall,

Proposition 2013/14:86 (pdf, 1659 kB)

Proposition 2013/14:176

Regeringens proposition 2013/14:176 Fordonsrelaterade skulder Prop. 2013/14:176 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till en ny lag om


Utskottsberedning: 2013/14:CU36
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:176 (pdf, 469 kB)

Proposition 2013/14:126

prop 2013/14 126 Regeringens proposition 2013/14:126 En enklare planprocess Prop. 2013/14:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i plan- och


Utskottsberedning: 2013/14:CU31
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2013/14:126 (pdf, 2823 kB)

Proposition 2013/14:125

Regeringens proposition 2013/14:125 Avskaffande av den obligatoriska Prop. byggfelsförsäkringen och ny lag om 2013/14:125 färdigställandeskydd Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2013/14:CU25
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:125 (pdf, 569 kB)

Proposition 2013/14:59

Regeringens proposition 2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Prop. 2013/14:59 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 december 2013 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ändringar görs i plan-


Utskottsberedning: 2013/14:CU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:59 (pdf, 509 kB)

Proposition 2013/14:142

Regeringens proposition 2013/14:142 Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter Prop. 2013/14:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Karin Enström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att synen på bostadsrättshavarens


Utskottsberedning: 2013/14:CU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:142 (pdf, 230 kB)

Proposition 2013/14:79

Regeringens proposition 2013/14:79 Lätt byte enklare att välja ny leverantör av Prop. elektroniska kommunikationstjänster 2013/14:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 januari 2014 Fredrik Reinfeldt Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2013/14:CU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:79 (pdf, 149 kB)

Proposition 2013/14:71

Regeringens proposition 2013/14:71 Telefonförsäljning på premiepensionsområdet Prop. 2013/14:71 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 januari 2014 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår åtgärder för att stärka


Utskottsberedning: 2013/14:CU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:71 (pdf, 375 kB)

Proposition 2013/14:15

prop 2013/14 15 Regeringens proposition 2013/14:15 Gemensamt konsumentskydd i EU Regeringens proposition 2013/14:15 Gemensamt konsumentskydd i EU Prop. 2013/14:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 oktober 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2013/14:CU7
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,

Proposition 2013/14:15 (pdf, 1994 kB)

Proposition 2013/14:58

Regeringens proposition 2013/14:58 En samordnad tillståndsprövning vid Prop. fastighetsbildning 2013/14:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 december 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lägger regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:CU21
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2013/14:58 (pdf, 335 kB)

Proposition 2013/14:34

Regeringens proposition 2013/14:34 Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar Prop. 2013/14:34 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 oktober 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att


Utskottsberedning: 2013/14:CU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:34 (pdf, 137 kB)

Proposition 2013/14:174

prop 2013/14 174 Regeringens proposition 2013/14:174 Genomförande av Prop. energieffektiviseringsdirektivet 2013/14:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Annie Lööf Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: 2013/14:CU29 2013/14:NU18
Riksdagsbeslut (13 förslag): , 13 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2013/14:174 (pdf, 1897 kB)

Proposition 2013/14:38

Regeringens proposition 2013/14:38 Dammsäkerhet Prop. 2013/14:38 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 november 2013 Fredrik Reinfeldt Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en samlad reglering av frågor om dammsäkerhet


Utskottsberedning: 2013/14:FöU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:38 (pdf, 377 kB)

Proposition 2013/14:1

Budgetproposition 2014 Förslag till statens budget för 2014, Finansplan och skattefrågor, kapitel 1-6 Regeringens proposition 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014 Förslag till statens budget för 2014, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014 Regeringen överlämnar


Utskottsberedning: 2013/14:AU1 2013/14:AU2 2013/14:CU1 2013/14:FiU1 2013/14:FiU2 2013/14:FiU3 2013/14:FiU4 2013/14:FiU5 2013/14:FöU1 2013/14:JuU1 2013/14:KrU1 2013/14:KU1 2013/14:MJU1 2013/14:MJU2 2013/14:NU1 2013/14:NU2 2013/14:NU3 2013/14:SfU1 2013/14:SfU2 2013/14:SkU1 2013/14:SoU1 2013/14:TU1 2013/14:UbU1 2013/14:UbU2 2013/14:UU1 2013/14:UU2
Riksdagsbeslut (239 förslag): , 239 bifall,

Proposition 2013/14:1 (pdf, 4269 kB)

Proposition 2013/14:243

Regeringens proposition 2013/14:243 Lagvalsregler på civilrättens område Rom I- Prop. och Rom II-förordningarna 2013/14:243 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 juni 2014 Fredrik Reinfeldt Elisabeth Svantesson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll EU har antagit


Utskottsberedning: 2014/15:CU5
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 7 bifall, 7 saknar beslutsinformation

Proposition 2013/14:243 (pdf, 1520 kB)

Proposition 2013/14:242

Regeringens proposition 2013/14:242 Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk Prop. avtalsförlängning 2013/14:242 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 juni 2014 Fredrik Reinfeldt Elisabeth Svantesson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det är vanligt att


Utskottsberedning: 2014/15:CU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2013/14:242 (pdf, 268 kB)

Skrivelse 2013/14:247

Regeringens skrivelse 2013/14:247 Riksrevisionens rapport om bostäder för äldre i Skr. avfolkningsorter 2013/14:247 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 september 2014 Jan Björklund Ulf Kristersson Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller regeringens


Utskottsberedning: 2014/15:CU7

Skrivelse 2013/14:247 (pdf, 9304 kB)

Proposition 2013/14:239

EU:s tåg-fartygs- och busspassagerarförordningar tillsyn och sanktioner Regeringens proposition 2013/14:239 EU:s tåg-fartygs- och Prop. busspassagerarförordningar 2013/14:239 tillsyn och sanktioner Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 2014 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask


Utskottsberedning: 2014/15:CU3
Riksdagsbeslut (20 förslag): , 10 bifall, 10 saknar beslutsinformation

Proposition 2013/14:239 (pdf, 2379 kB)

Proposition 2013/14:219

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område Regeringens proposition 2013/14:219 Nya regler för erkännande och verkställighet Prop. av utländska domar på civilrättens område 2013/14:219 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 april 2014 Fredrik


Utskottsberedning: 2013/14:CU27
Riksdagsbeslut (23 förslag): , 23 bifall,

Proposition 2013/14:219 (pdf, 2612 kB)