Dokument & lagar (14 träffar)

Proposition 1995/96:222

Regeringens proposition 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 juni 1996 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: ----------------------------1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (56 förslag): , , 28 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 44

Proposition 1995/96:213

Regeringens proposition 1995/96:213 Minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: -1996/97:FiU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1995/96:207

Regeringens proposition 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 juni 1996 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller regeringens


Utskottsberedning: --1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Skrivelse 1995/96:194

Regeringens skrivelse 1995/96:194 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 1995/96:194 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 april 1996 Göran Persson Jörgen Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning


Utskottsberedning: 1996/97:FiU7 Följdmotioner: 8

Proposition 1995/96:169

Regeringens proposition 1995/96:169 Sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att Svenska Penninglotteriet


Utskottsberedning: ------1995/96:FiU14
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1995/96:165

Regeringens proposition 1995/96:165 Frågor om offentlig upphandling Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 mars 1996 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen 1992:1528 om offentlig upphandling


Utskottsberedning: -1995/96:FiU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1995/96:150

Regeringens proposition 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 april 1996 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: ------------------------------------1995/96:FiU10
Riksdagsbeslut (72 förslag): , , 36 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 48

Proposition 1995/96:105

Regeringens proposition 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 Prop. 1995/96:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 december 1995 Ingvar Carlsson Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------1995/96:AU12 1995/96:BoU13 1995/96:FiU10 1995/96:FiU11 1995/96:FöU3 1995/96:JoU19 1995/96:JuU25 1995/96:KrU13 1995/96:KU33 1995/96:LU28 1995/96:NU18 1995/96:SfU5 1995/96:TU15 1995/96:UbU7
Riksdagsbeslut (103 förslag): , , 52 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 34

Proposition 1995/96:90

Regeringens proposition 1995/96:90 Registerbaserad folk- och bostadsräkning år 2000 m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 oktober 1995 Ingela Thalén Jan Nygren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det skall genomföras en registerbaserad


Utskottsberedning: ------1995/96:FiU6
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1995/96:66

Regeringens proposition 1995/96:66 Försäljning av vissa högskolefastigheter vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 1995 Ingvar Carlsson Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: --1995/96:FiU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1995/96:64

Regeringens proposition 1995/96:64 Ett nytt utjämningssystem för kommuner och landsting, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 oktober 1995 Ingela Thalén Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår i propositionen att ett nytt statsbidrags-


Utskottsberedning: -----------1995/96:FiU5
Riksdagsbeslut (22 förslag): , , 11 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1995/96:63

Regeringens proposition 1995/96:63 Ändringar i lagen om allemanssparande, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 1995 Ingvar Carlsson Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i bl.a. reglerna för allemanssparandet.


Utskottsberedning: ---1995/96:FiU2
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1995/96:25

Regeringens proposition 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 oktober 1995 Ingvar Carlsson Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisar regeringen en dagordning för sitt


Utskottsberedning: ----------1995/96:FiU1
Riksdagsbeslut (20 förslag): , , 10 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 102

Proposition 1995/96:6

Regeringens proposition 1995/96:6 Vidareutveckling av systemet med miljöklasser för fordon m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 juni 1995 Ingvar Carlsson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen presenteras förslag till vissa övergripande


Utskottsberedning: --1995/96:FiU1 1995/96:JoU6
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4