Dokument & lagar (147 träffar)

Proposition 2015/16:9

Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet Regeringens proposition 2015/16:9 Genomförande av Solvens II-direktivet på Prop. försäkringsområdet 2015/16:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 september 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2015/16:FiU7
Riksdagsbeslut (16 förslag): , 16 bifall,

Proposition 2015/16:9 (pdf, 4809 kB)

Proposition 2015/16:2

Regeringens proposition 2015/16:2 Höständringsbudget för 2015 Regeringens proposition 2015/16:2 Höständringsbudget för 2015 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2015/16:FiU11
Riksdagsbeslut (12 förslag): , 12 bifall,

Proposition 2015/16:2 (pdf, 595 kB)

Skrivelse 2015/16:61

Regeringens skrivelse 2015/16:61 Riksrevisionens rapport om statens finansiella Skr. tillgångar 2015/16:61 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 december 2015 Margot Wallström Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen


Utskottsberedning: 2015/16:FiU16

Skrivelse 2015/16:61 (pdf, 1723 kB)

Skrivelse 2015/16:179

Regeringens skrivelse 2015/16:179 Riksrevisionens rapport om regeringens Skr. redovisning i budgetpropositionen för 2016 2015/16:179 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2016/17:FiU1

Skrivelse 2015/16:179 (pdf, 1990 kB)

Skrivelse 2015/16:102

Regeringens skrivelse 2015/16:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2015/16:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning


Utskottsberedning: 2016/17:FiU8

Skrivelse 2015/16:102 (pdf, 953 kB)

Proposition 2015/16:26

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav Regeringens proposition 2015/16:26 Regelbunden finansiell information och Prop. offentliggörande av aktieinnehav 2015/16:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2015/16:FiU14
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2015/16:26 (pdf, 1929 kB)

Proposition 2015/16:89

Regeringens proposition 2015/16:89 Amorteringskrav Prop. 2015/16:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 februari 2016 Ylva Johansson Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till en ny bestämmelse om amorteringskrav i lagen


Utskottsberedning: 2015/16:FiU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:89 (pdf, 270 kB)

Proposition 2015/16:105

Regeringens proposition 2015/16:105 Justerade matchningsregler för säkerställda Prop. obligationer 2015/16:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 februari 2016 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2015/16:FiU32
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:105 (pdf, 353 kB)

Skrivelse 2015/16:104

Regeringens skrivelse 2015/16:104 Utvärdering av statens upplåning och Skr. skuldförvaltning 20112015 2015/16:104 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. den 21 april 2016 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen utvärderar regeringen statens upplåning


Utskottsberedning: 2015/16:FiU37

Skrivelse 2015/16:104 (pdf, 3414 kB)

Proposition 2015/16:120

Tillsyn över att EU:s marknadsmissbruksförordning följs Regeringens proposition 2015/16:120 Tillsyn över att EU:s Prop. marknadsmissbruksförordning följs 2015/16:120 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2016 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:FiU36
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,

Proposition 2015/16:120 (pdf, 1084 kB)

Skrivelse 2015/16:101

Årsredovisning för staten 2015 Regeringens skrivelse 2015/16:101 Årsredovisning för staten 2015 Regeringens skrivelse 2015/16:101 Årsredovisning för staten 2015 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:FiU28

Skrivelse 2015/16:101 (pdf, 2079 kB)

Proposition 2015/16:119

Regeringens proposition 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas Prop. stabiliseringsinsats i Mali 2015/16:119 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfvén Peter Hultqvist Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2015/16:119 (pdf, 173 kB)

Proposition 2015/16:152

Samförståndsavtal om värdlandsstöd Regeringens proposition 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd Prop. 2015/16:152 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Peter Hultqvist Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen undertecknade


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU4
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2015/16:152 (pdf, 2719 kB)

Proposition 2015/16:146

Regeringens proposition 2015/16:146 Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av Prop. rätten till bistånd för vissa utlänningar 2015/16:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: 2015/16:FiU42
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2015/16:146 (pdf, 350 kB)

Proposition 2015/16:133

Regeringens proposition 2015/16:133 Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar Prop. 2015/16:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den 8 juni 2015 trädde Europaparlamentets och rådets förordning


Utskottsberedning: 2015/16:FiU35
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:133 (pdf, 640 kB)

Proposition 2015/16:141

Regeringens proposition 2015/16:141 Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret Prop. 2015/16:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås utökade möjligheter


Utskottsberedning: 2015/16:FiU33
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:141 (pdf, 168 kB)

Proposition 2015/16:106

Förstärkt insättningsgaranti Regeringens proposition 2015/16:106 Förstärkt insättningsgaranti Prop. 2015/16:106 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås hur Europaparlamentets


Utskottsberedning: 2015/16:FiU34
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:106 (pdf, 1054 kB)

Proposition 2015/16:5

Genomförande av krishanteringsdirektivet Regeringens proposition 2015/16:5 Genomförande av krishanteringsdirektivet Prop. 2015/16:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 oktober 2015 Stefan Löfven Ibrahim Baylan Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2015/16:FiU17
Riksdagsbeslut (18 förslag): , 18 bifall,

Proposition 2015/16:5 (pdf, 8029 kB)

Proposition 2015/16:47

Regeringens proposition 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Regeringens proposition 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 november 2015 Margot Wallström Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2015/16:FiU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:47 (pdf, 222 kB)

Skrivelse 2015/16:42

Regeringens skrivelse 2015/16:42 Riksrevisionens rapport om transparensen i Skr. skrivelsen Årsredovisning för staten 2014 2015/16:42 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 november 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2015/16:FiU12

Skrivelse 2015/16:42 (pdf, 680 kB)