Dokument & lagar (2 294 träffar)

Riksdagens protokoll 2012/13:98

Riksdagens protokoll 2012/13:98 Torsdagen den 25 april Kl. 12:00 22:05 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 19 april. 2 Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen Tredje vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport inkommit från Riksrevisionen: RiR 2013:4 Mer patientperspektiv

2013-04-25

Riksdagens protokoll 2012/13:98 (pdf, 1466 kB)

Proposition 2012/13:79

Regeringens proposition 2012/13:79 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska Prop. fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget 2012/13:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Birgitta Ohlsson Statsrådsberedningen Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2012/13:UU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2012/13:79 (pdf, 1762 kB)

Proposition 2012/13:111

Regeringens proposition 2012/13:111 En skärpt sexualbrottslagstiftning Prop. 2012/13:111 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås förändringar av sexualbrottslagstiftningen


Utskottsberedning: 2012/13:JuU20
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2012/13:111 (pdf, 2524 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:68

Riksdagens protokoll 2012/13:68 Onsdagen den 20 februari Kl. 09:00 19:35 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 14 februari. 2 Avsägelse Talmannen meddelade att Roland Utbult KD avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet från och med den 22 februari. Kammaren biföll denna avsägelse. 3

2013-02-20

Riksdagens protokoll 2012/13:68 (pdf, 1576 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:67

Riksdagens protokoll 2012/13:67 Tisdagen den 19 februari Kl. 13:00 20:29 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 12 och 13 februari. 2 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Sedat Dogru M avsagt sig uppdraget som suppleant i kulturutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Meddelande om

2013-02-19

Riksdagens protokoll 2012/13:67 (pdf, 984 kB)

Proposition 2012/13:108

Regeringens proposition 2012/13:108 Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov Prop. fridskränkning och grov kvinnofridskränkning 2012/13:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2012/13:JuU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2012/13:108 (pdf, 412 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:66

Riksdagens protokoll 2012/13:66 Fredagen den 15 februari Kl. 09:00 13:37 1 Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen Andre vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport inkommit från Riksrevisionen: RiR 2013:1 Svensk rymdverksamhet en strategisk tillgång 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2013-02-15

Riksdagens protokoll 2012/13:66 (pdf, 837 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:65

Riksdagens protokoll 2012/13:65 Torsdagen den 14 februari Kl. 12:00 18:54 1 Aktuell debatt: Reformen för förenklad utomeuropeisk arbetskraftsinvandring Anf. 1 MATTIAS KARLSSON SDFru talman Jag skulle vilja börja med att tacka talmannen och de övriga partiernas gruppledare för att man har valt att hörsamma vår begäran

2013-02-14

Riksdagens protokoll 2012/13:65 (pdf, 1204 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:64

Riksdagens protokoll 2012/13:64 Onsdagen den 13 februari Kl. 09:00 15:07 1 Ledighet Talmannen meddelade att Josefin Brink V ansökt om ledighet under tiden den 13 februari15 mars. Kammaren biföll denna ansökan. Talmannen anmälde att Ali Esbati V skulle tjänstgöra som ersättare för Josefin Brink. 2 Anmälan om kompletteringsval

2013-02-13

Riksdagens protokoll 2012/13:64 (pdf, 1040 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:63

Riksdagens protokoll 2012/13:63 Tisdagen den 12 februari Kl. 13:00 16:00 1 Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 7 och 8 februari Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT MFru talman Europeiska rådet möttes i torsdags och i fredags förra veckan för att slutföra förhandlingarna om EU:s fleråriga budget

2013-02-12

Riksdagens protokoll 2012/13:63 (pdf, 766 kB)

Skrivelse 2012/13:103

Kommittéberättelse 2013 Regeringens skrivelse 2012/13:103 Kommittéberättelse 2013 Skr. 2012/13:103 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2013 Fredrik Reinfeldt Birgitta Ohlsson Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse


Utskottsberedning: 2012/13:KU23

Skrivelse 2012/13:103 (pdf, 3214 kB)

Proposition 2012/13:72

Regeringens proposition 2012/13:72 OTC-derivat, centrala motparter och Prop. transaktionsregister 2012/13:72 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 februari 2013 Jan Björklund Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den 16 augusti 2012 trädde Europaparlamentets


Utskottsberedning: 2012/13:FiU39
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2012/13:72 (pdf, 1087 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:95

Riksdagens protokoll 2012/13:95 Fredagen den 19 april Kl. 09:00 12:16 1 Aktuell debatt: Den inre utlänningskontrollen och ID-kontroller i kollektivtrafiken Anf. 1 CHRISTINA HÖJ LARSEN VHerr talman Tillsammans är vi Sverige. Våra sulor slits på samma gator. Vi vänder våra ansikten mot samma vårsol. Vi är födda på olika

2013-04-19

Riksdagens protokoll 2012/13:95 (pdf, 686 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:94

Riksdagens protokoll 2012/13:94 Torsdagen den 18 april Kl. 12:00 16:18 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 12 april. 2 Avsägelser Talmannen meddelade att Ann-Charlotte Hammar Johnsson M avsagt sig uppdraget som ledamot i finansutskottet från och med den 19 april och att Jonas Jacobsson Gjörtler

2013-04-18

Riksdagens protokoll 2012/13:94 (pdf, 887 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:93

Riksdagens protokoll 2012/13:93 Onsdagen den 17 april Kl. 09:00 21:28 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 11 april. 2 Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen Talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats

2013-04-17

Riksdagens protokoll 2012/13:93 (pdf, 1695 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:46

Riksdagens protokoll 2012/13:46 Tisdagen den 18 december Kl. 09:00 23:14 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 12 december. 2 Ny riksdagsledamot Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden

2012-12-18

Riksdagens protokoll 2012/13:46 (pdf, 2029 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:45

Riksdagens protokoll 2012/13:45 Måndagen den 17 december Kl. 09:00 20:21 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 10 och 11 december. 2 Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Annika Duàn som suppleant i justitieutskottet och miljö- och jordbruksutskottet

2012-12-17

Riksdagens protokoll 2012/13:45 (pdf, 1659 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:49

Riksdagens protokoll 2012/13:49 Torsdagen den 20 december Kl. 12:00 13:29 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 14 december. 2 Anmälan om återtaganden av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Marta Obminska M skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 januari 2013,

2012-12-20

Riksdagens protokoll 2012/13:49 (pdf, 509 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:48

Riksdagens protokoll 2012/13:48 Onsdagen den 19 december Kl. 14:10 18:12 1 Statsbudget för 2013 Föredrogs finansutskottets betänkande 2012/13:FiU10  Statsbudget för 2013. Kammaren biföll talmannens förslag att ärendet fick avgöras efter endast en bordläggning. Talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld.

2012-12-19

Riksdagens protokoll 2012/13:48 (pdf, 756 kB)

Riksdagens protokoll 2012/13:47

Riksdagens protokoll 2012/13:47 Onsdagen den 19 december Kl. 09:00 14:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 december. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Ann Arleklo S skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 20 december, varigenom

2012-12-19

Riksdagens protokoll 2012/13:47 (pdf, 832 kB)