Dokument & lagar (511 träffar)

Proposition 2012/13:1

Bilaga 1 Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2013 PROP. 2012/13:1 BILAGA 1 Bilaga 1 Specifikation av budgetens utgifter och inkomster 2013 Innehållsförteckning 1 Specifikation av budgetens utgifter för 2013.5 2 Specifikation för budgetens inkomster för 2013.19 3 PROP. 2012/13:1 BILAGA 1 1 Specifikation


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 583 kB)

Proposition 2012/13:1

endstream endobj 1623 0 obj endstream endobj 1624 0 obj endstream endobj 1625 0 obj endstream endobj 1626 0 obj endstream endobj 1627 0 obj endstream endobj 1628 0 obj endstream endobj 1629 0 obj endstream endobj 1630 0 obj endstream endobj 1631 0 obj endstream endobj 1632 0 obj endstream


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 2043 kB)

Proposition 2012/13:1

Migration 8 PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 8 Förslag till statens budget för 2013 Migration Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 7 2 Utgiftsområde 8 Migration.9 2.1 Omfattning.9 2.2 Utgiftsutveckling 10 2.3 Mål 11 2.4 Resultatredovisning 11 2.5 Analys och slutsatser 37 2.6 Politikens inriktning.38


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 805 kB)

Proposition 2012/13:1

Internationellt 7 bistånd PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 7 Förslag till statens budget för 2013 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 7 2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.9 2.1 Omfattning.9 2.2 Utgiftsutveckling 12 3 Internationellt utvecklingssamarbete.15 3.1 Omfattning.15 3.2 Utgiftsutveckling


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 496 kB)

Proposition 2012/13:1

Budgetproposition för 2013 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap Försvar och 6 samhällets krisberedskap PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statens budget för 2013 Försvar och samhällets krisberedskap Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 11 2 Utgiftsområde 6 13 2.1 Omfattning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 1569 kB)

Proposition 2012/13:1

Budgetproposition för 2013 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Areella näringar, 23 landsbygd och livsmedel P R O P 2 0 12 1 3: 1 U T G I F TS O M R Å D E 2 3 Förslag till statens budget för 2013 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 9


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 1336 kB)

Proposition 2012/13:1

Budgetproposition för 2013 Utgiftsområde 24 Näringsliv Näringsliv 24 PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 24 Förslag till statens budget för 2013 Näringsliv Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 9 2 Näringsliv.11 2.1 Omfattning.11 2.2 Utgiftsutveckling 11 2.3 Skatteutgifter.12 3 Näringspolitik.13


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 1561 kB)

Proposition 2012/13:1

Allmänna bidrag till 25 kommuner PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 25 Förslag till statens budget för 2013 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 7 2 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner.9 2.1 Omfattning.9 2.2 Utgiftsutveckling 9 2.3 Mål 10 2.4 Resultatredovisning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 299 kB)

Proposition 2012/13:1

Bilaga 3 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser PROP. 2012/13:1 BILAGA 3 Bilaga 3 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 5.1 Internationell och finansiell ekonomi 5 Tabeller till avsnitt 5.2 Svensk efterfrågan och 5.3 Produktion


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 504 kB)

Proposition 2012/13:1

Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 27 Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen.7 2.1 Omfattning.7 2.2 Utgiftsutveckling 8 2.3 Mål 8 2.4 Resultatredovisning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 185 kB)

Proposition 2012/13:1

Statsskuldsräntor 26 m.m. PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 26 Förslag till statens budget för 2013 Statsskuldsräntor m.m. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 7 2 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.9 3 Räntor på statsskulden.11 3.1 1:1 Räntor på statsskulden 11 3.2 Statsskuldsräntor.11 3.3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 239 kB)

Proposition 2012/13:1

Bilaga 4 Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män PROP. 2012/13:1 BILAGA 4 Bilaga 4 Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 7 1 Den ekonomiska jämställdhetspolitikens mål och inriktning.8 1.1 Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 702 kB)

Proposition 2012/13:1

Bilaga 7 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller Bilaga till avsnitt 6.30 PROP. 2012/13:1 BILAGA 7 Bilaga 7 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av promemorian om omvänd


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 187 kB)

Proposition 2012/13:1

Bilaga 6 Effektivare ränteavdragsbegränsningar Bilaga till avsnitt 6.17 PROP. 2012/13:1 BILAGA 6 Bilaga 6 Effektivare ränteavdragsbegränsningar Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av promemorian Effektivare ränteavdragsbegränsningar 5 2 Lagförslagen i promemorian.6 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 205 kB)

Proposition 2012/13:1

Bilaga 5 Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2013 Bilaga till avsnitt 6.6, 6.96.11, 6.15, 6.16 och 6.226.25 PROP. 2012/13:1 BILAGA 5 Bilaga 5 Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 465 kB)

Proposition 2012/13:1

Bilaga 8 Sänkt skatt för pensionärer Bilaga till avsnitt 6.2 PROP. 2012/13:1 BILAGA 8 Bilaga 8 Sänkt skatt för pensionärer Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012.5 2 Lagförslagen i promemorian i nu relevanta delar 6 Förslag till lag om ändring


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2012/13:1 (pdf, 130 kB)

Skrivelse 2012/13:101

Bilaga 3 Beställningsbemyndiganden Skr 2012/13:101 BILAGA 3 Bilaga 3 Beställningsbemyndiganden 2012 Tusental kronor 3 4 5


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning:

Skrivelse 2012/13:101 (pdf, 106 kB)

Skrivelse 2012/13:101

Bilaga 2 Specifikation av utgifter på statens budget Skr 2012/13:101 BILAGA 2 Bilaga 2 Specifikation av utgifter på statens budget för budgetåret 2012 Tusental kronor Ingående Utgående ramöverförings Medgivna Totalt Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Skillnad mot Anslags- ramöverförings belopp Statens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning:

Skrivelse 2012/13:101 (pdf, 283 kB)

Skrivelse 2012/13:101

Bilaga 1 Specifikation av inkomster på statens budget Skr 2012/13:101 BILAGA 1 Bilaga 1 Specifikation av inkomster på statens budget 2012 Tusental kronor 3 Skr 2012/13:101 BILAGA 1 Tusental kronor 4 Skr 2012/13:101 BILAGA 1 Tusental kronor 5 Skr 2012/13:101 BILAGA 1 Tusental kronor 6 Skr 2012/13:101 BILAGA


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning:

Skrivelse 2012/13:101 (pdf, 85 kB)

Skrivelse 2012/13:101

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 april 2013 Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Ask, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Borg, Billström, Adelsohn Liljeroth, Björling, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt, Ek, Lööf, Enström,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning:

Skrivelse 2012/13:101 (pdf, 42 kB)