Dokument & lagar (14 träffar)

Proposition 2009/10:1 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m.

Budgetpropositionen för 2010 Regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 regeringsformen sitt förslag till statsbudget för


Utskottsberedning: 2009/10:AU1 2009/10:AU2 2009/10:CU1 2009/10:FiU1 2009/10:FiU2 2009/10:FiU3 2009/10:FiU4 2009/10:FiU5 2009/10:FöU1 2009/10:JuU1 2009/10:KrU1 2009/10:KU1 2009/10:MJU1 2009/10:MJU2 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:NU3 2009/10:SfU1 2009/10:SfU2 2009/10:SfU9 2009/10:SkU1 2009/10:SoU1 2009/10:TU1 2009/10:UbU1 2009/10:UbU2 2009/10:UU1 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (216 förslag): 1 avslag, 215 bifall,

Proposition 2009/10:1 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m. (pdf, 9337 kB)

Skrivelse 2009/10:214

Biståndets resultat tema miljö och klimat Regeringens skrivelse 2009/10:214 Biståndets resultat tema miljö och klimat Regeringens skrivelse 2009/10:214 Art.no: UD 10.042 ISBN: 91 7496-423-3 Original: Fidelity Stockholm AB Foto: Chris Stowers omslag, s. 8Mikkel Ostergaard omslag, s. 22Jacob Silberberg omslag, s.


Utskottsberedning: 2010/11:UU2 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:214 (pdf, 1778 kB)

Skrivelse 2009/10:174

Regeringens skrivelse 2009/10:174 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Skr. Europeiska unionens råd andra halvåret 2009 2009/10:174 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Birgitta Ohlsson Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2009/10:UU10 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:174 (pdf, 797 kB)

Skrivelse 2009/10:150

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009 Regeringens skrivelse 2009/10:150 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen Skr. under 2009 2009/10:150 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Birgitta Ohlsson Statsrådsberedningen Skrivelsens


Utskottsberedning: 2009/10:UU10 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:150 (pdf, 3359 kB)

Proposition 2009/10:205

Kontroll av produkter med dubbla användningsområden Regeringens proposition 2009/10:205 Kontroll av produkter med dubbla Prop. användningsområden 2009/10:205 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010 Mats Odell Ewa Björling Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2009/10:UU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:205 (pdf, 3438 kB)

Skrivelse 2009/10:90

Regeringens skrivelse 2009/10:90 Nordiskt samarbete 2009 Skr. 2009/10:90 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Cristina Husmark Pehrsson Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2009 mellan


Utskottsberedning: 2009/10:UU19

Skrivelse 2009/10:90 (pdf, 220 kB)

Skrivelse 2009/10:114

Regeringens skrivelse 2009/10:114 Strategisk exportkontroll 2009 krigsmateriel och Skr. produkter med dubbla användningsområden 2009/10:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Ewa Björling Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2009/10:UU12 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:114 (pdf, 1569 kB)

Skrivelse 2009/10:129

Att möta globala utmaningar Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Regeringens skrivelse: 2009/10:129 Att möta globala utmaningar skrivelse om samstämmighet för utveckling Skr. 2009/10:129 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson


Utskottsberedning: 2009/10:UU14 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2009/10:129 (pdf, 1622 kB)

Skrivelse 2009/10:159

Regeringens skrivelse 2009/10:159 Genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen Skr. 2009/10:159 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Birgitta Ohlsson Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redogör regeringen för


Utskottsberedning: 2009/10:UU16

Skrivelse 2009/10:159 (pdf, 1673 kB)

Proposition 2009/10:84

Regeringens proposition 2009/10:84 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina Prop. insats utanför Somalias kust Operation Atalanta 2009/10:84 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 januari 2010 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:84 (pdf, 199 kB)

Proposition 2009/10:98

Regeringens proposition 2009/10:98 Lag om konsulära katastrofinsatser Prop. 2009/10:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om konsulära katastrofinsatser.


Utskottsberedning: 2009/10:UU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:98 (pdf, 576 kB)

Proposition 2009/10:97

Regeringens proposition 2009/10:97 Ändring i lagen 1996:95 om vissa internationella Prop. sanktioner 2009/10:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att anpassa svensk


Utskottsberedning: 2009/10:UU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:97 (pdf, 336 kB)

Proposition 2009/10:38

Regeringens proposition 2009/10:38 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Prop. säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF 2009/10:38 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2009 Maud Olofsson Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:38 (pdf, 199 kB)

Proposition 2009/10:37

Regeringens proposition 2009/10:37 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Prop. Kosovostyrkan KFOR 2009/10:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2009 Maud Olofsson Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:37 (pdf, 215 kB)