Dokument & lagar (21 träffar)

Proposition 2012/13:161

Regeringens proposition 2012/13:161 Bemyndiganden för elektronikavfall och Prop. bekämpningsmedel 2012/13:161 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2013. Fredrik Reinfeldt Lena Ek Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås nya normgivningsbemyndiganden


Utskottsberedning: 2013/14:MJU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2012/13:161 (pdf, 314 kB)

Skrivelse 2012/13:105

Regeringens skrivelse 2012/13:105 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 april 2013 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Miljödepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Utsläppshandel för att


Utskottsberedning: Följdmotioner: 3

Skrivelse 2012/13:105 (pdf, 5230 kB)

Proposition 2012/13:174

Regeringens proposition 2012/13:174 Ändringar i växtskyddslagen Prop. 2012/13:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 2013 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det i växtskyddslagen 1972:318


Utskottsberedning: 2013/14:MJU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2012/13:174 (pdf, 694 kB)

Proposition 2012/13:55

Regeringens proposition 2012/13:55 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion Prop. 2012/13:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 december 2012 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:MJU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): 1 avslag, 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2012/13:55 (pdf, 931 kB)

Proposition 2012/13:191

Regeringens proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik Prop. 2012/13:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 2013 Fredrik Reinfeldt Lena Ek Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det övergripande och långsiktiga målet för rovdjurspolitiken föreslås


Utskottsberedning: 2013/14:MJU7
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2012/13:191 (pdf, 604 kB)

Proposition 2012/13:35

Nya regler för industriutsläpp. Regeringens proposition 2012/13:35 Nya regler för industriutsläpp Prop. 2012/13:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2012 Carl Bildt Lena Ek Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken


Utskottsberedning: 2012/13:MJU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2012/13:35 (pdf, 1671 kB)

Proposition 2012/13:17

Regeringens proposition 2012/13:17 Utsläppsrätter och geologisk lagring av Prop. koldioxid 2012/13:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 oktober 2012 Fredrik Reinfeldt Lena Ek Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring i lagen


Utskottsberedning: 2012/13:MJU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2012/13:17 (pdf, 205 kB)

Proposition 2012/13:1

Budgetproposition för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Regeringen överlämnar härmed enligt


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU2 2012/13:CU1 2012/13:CU3 2012/13:FiU1 2012/13:FiU2 2012/13:FiU3 2012/13:FiU4 2012/13:FiU5 2012/13:FöU1 2012/13:JuU1 2012/13:KrU1 2012/13:KU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU2 2012/13:NU1 2012/13:NU2 2012/13:NU3 2012/13:SfU1 2012/13:SfU2 2012/13:SkU1 2012/13:SoU1 2012/13:TU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU2 2012/13:UU1 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (254 förslag): 2 avslag, 252 bifall,

Proposition 2012/13:1 (pdf, 5288 kB)

Skrivelse 2004/05:79

Regeringens skrivelse 2004/05:79 Upphörande av 1972 års svensk-norska Skr. renbeteskonvention 2004/05:79 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 februari 2005 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen


Utskottsberedning: 2004/05:MJU12

Skrivelse 2004/05:79 (pdf, 86 kB)

Skrivelse 2004/05:73

Regeringens skrivelse 2004/05:73 Husdjursgenetiska resurser Skr. 2004/05:73 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2005 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin syn på bevarande och hållbart


Utskottsberedning: 2004/05:MJU13 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2004/05:73 (pdf, 417 kB)

Proposition 2004/05:9

Regeringens proposition 2004/05:9 Kvaliteten på bensin och dieselbränslen Prop. 2004/05:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 september 2004 Göran Persson Lena Sommestad Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen 2001:1080


Utskottsberedning: 2004/05:MJU4
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2004/05:9 (pdf, 1099 kB)

Proposition 2004/05:72

Regeringens proposition 2004/05:72 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn Prop. 2004/05:72 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2005 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag och


Utskottsberedning: 2004/05:MJU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2004/05:72 (pdf, 1114 kB)

Proposition 2004/05:65

Århuskonventionen Regeringens proposition 2004/05:65 Århuskonventionen Prop. 2004/05:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2005 Göran Persson Lena Sommestad Miljö- och samhällsbyggnads- departementet Propositionens huvudsakliga innehåll Århuskonventionen är en FN-konvention


Utskottsberedning: 2004/05:MJU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2004/05:65 (pdf, 3579 kB)

Proposition 2004/05:58

Regeringens proposition 2004/05:58 Ändringar i skogsvårdslagen Prop. 2004/05:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 december 2004. Göran Persson Ulrica Messing Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås följande ändringar i skogsvårdslagen


Utskottsberedning: 2004/05:MJU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2004/05:58 (pdf, 358 kB)

Proposition 2004/05:29

Regeringens proposition 2004/05:29 Genomförande av EG:s direktiv om Prop. gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och 2004/05:29 klövsjuka Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2004 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2004/05:MJU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2004/05:29 (pdf, 501 kB)

Proposition 2004/05:18

Handel med utsläppsrätter II Regeringens proposition 2004/05:18 Handel med utsläppsrätter II Prop. 2004/05:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 september 2004 Göran Persson Leif Pagrotsky Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2004/05:MJU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:18 (pdf, 5399 kB)

Proposition 2004/05:177

Regeringens proposition 2004/05:177 Etisk prövning av djurförsök m.m. Prop. 2004/05:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 september 2005 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i djurskyddslagens


Utskottsberedning: 2005/06:MJU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2004/05:177 (pdf, 570 kB)

Skrivelse 2004/05:173

Regeringens skrivelse 2004/05:173 En nationell strategi för havsmiljön Skr. 2004/05:173 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 30 juni 2005 Mona Sahlin Lena Sommestad Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen pekar regeringen ut den strategiska


Utskottsberedning: 2005/06:MJU4 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2004/05:173 (pdf, 586 kB)

Proposition 2004/05:150

Regeringens proposition 2004/05:150 Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag Prop. 2004/05:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2005 Bosse Ringholm Lena Sommestad Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringens övergripande miljöpolitiska


Utskottsberedning: 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (17 förslag): , 17 bifall,
Följdmotioner: 16

Proposition 2004/05:150 (pdf, 798 kB)

Proposition 2004/05:129

Regeringens proposition 2004/05:129 En effektivare miljöprövning Prop. 2004/05:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2005 Mona Sahlin Lena Sommestad Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen flera ändringar


Utskottsberedning: 2004/05:MJU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:129 (pdf, 570 kB)
Paginering