Dokument & lagar (3 868 träffar)

Motion 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem MP016 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar i denna motion ett förslag på inriktning av infrastrukturplaneringen där klimatmålen är styrande. Därför föreslår vi stora


Utskottsberedning: 2012/13:SkU19 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 320 kB)

Proposition 2012/13:41

Regeringens proposition 2012/13:41 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Prop. säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF 2012/13:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 november 2012 Jan Björklund Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2012/13:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2012/13:41 (pdf, 422 kB)

Proposition 2012/13:40

Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU Skydd mot förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan Regeringens proposition 2012/13:40 Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU Prop. Skydd mot förfalskade läkemedel i den lagliga 2012/13:40 försörjningskedjan Regeringen överlämnar denna proposition till


Utskottsberedning: 2012/13:SoU7
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,

Proposition 2012/13:40 (pdf, 1145 kB)

Proposition 2012/13:37

Regeringens proposition 2012/13:37 Kompletterande bestämmelser till EU- Prop. förordningen om internationell roaming 2012/13:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 november 2012 Jan Björklund Annie Lööf Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: 2012/13:TU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2012/13:37 (pdf, 153 kB)

Motion 2012/13:Fi252 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi252 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner V259 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om anslagen för 2013 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi252 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 70 kB)

Motion 2012/13:Ju289 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju289 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Hemliga tvångsmedel SD139 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att rekvisiten för brottsbekämpande myndigheters tillgång till hemlig övervakning och avlyssning av elektronisk kommunikation,


Utskottsberedning: 2012/13:JuU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ju289 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:So489 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:So489 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg V200 Sammanfattning Vänsterpartiet presenterar här förslag till riktade förstärkningar av välfärden. Vi föreslår bl.a. en stor satsning på mer personal i äldreomsorgen samtidigt som vi förstärker satsningen


Utskottsberedning: 2012/13:SoU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:So489 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 95 kB)

Motion 2012/13:K370 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:K370 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 1 Rikets styrelse V598 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1: Anslagsförslag 2013 för utgiftsområde 1 Rikets styrelse


Utskottsberedning: 2012/13:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K370 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 67 kB)

Motion 2012/13:N341 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:N341 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 24 Näringsliv V251 Sammanfattning Det tilltagande globala konkurrenstrycket tvingar Sverige att snabbt ställa om till innovationsdriven tillväxt. För att klara det behöver vårt näringsliv konkurrera med högre kunskapsinnehåll, resurseffektivare


Utskottsberedning: 2012/13:NU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:N341 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 79 kB)

Motion 2012/13:Fi251 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi251 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning V258 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om anslagen för 2013 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget


Utskottsberedning: 2012/13:FiU2 2012/13:FiU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Fi251 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 69 kB)

Motion 2012/13:Fi212 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi212 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En välfärd fri från kommersiella intressen V264 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Avkommersialisering för ökad kvalitet 3 5 Så skapar vi en välfärd fri från kommersiella intressen 4 5.1 Inga skattemedel till vinstsyftande


Utskottsberedning: 2012/13:FiU26
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Fi212 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 82 kB)

Motion 2012/13:C356 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:C356 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik V230 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik enligt


Utskottsberedning: 2012/13:CU1 2012/13:CU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:C356 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:K207 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:K207 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Avskaffa monarkin V589 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att utreda det svenska statsskicket i syfte att införa republik. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:KU1 2013/14:KU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:K207 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:Sf282 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf282 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Sjukförsäkringen V209 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 3.1 Starka trygghetssystem måste vara generella 4 3.2 Många har drabbats av den försämrade sjukförsäkringen 4 3.3 Den senaste tidens utveckling 5 4 En trygg sjukförsäkring 6


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2012/13:Sf282 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 98 kB)

Motion 2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En social och ekologisk bostadspolitik för alla V231 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Bygg bort bostadsbristen 6 4.1 Mål om 40 000 nya bostäder per år 6 4.2 Mål om energieffektivisering 7 4.3 Ett allmännyttigt bostadsföretag


Utskottsberedning: 2012/13:CU1 2012/13:CU11 2012/13:CU3 2012/13:CU9 2012/13:SkU16 2012/13:SkU17 2012/13:SoU1
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 196 kB)

Motion 2012/13:MJ457 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ457 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård V560 Sammanfattning Politik för miljö- och klimaträttvisa handlar om att verka för goda och rättvisa levnadsförhållanden lokalt och samtidigt ta ansvar för klimatkonsekvenser som drabbar andra regioner eller länder.


Utskottsberedning: 2012/13:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ457 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 87 kB)

Motion 2012/13:T5 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T5 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:19 Utförande av drift och underhåll av järnväg S11003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utförlig utredning om järnvägssystemets organisering, där varje


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T5 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 71 kB)

Motion 2012/13:A393 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:A393 av Åsa Romson m.fl. MP Drömmen om Sverige MP1004 1 Sammanfattning Drömmen om Sverige handlar om att det som förenar alla oss invånare är byggandet av Sveriges gemensamma framtid. Byggandet av en framtid som är mänsklig och välkomnande i ett Sverige där alla kan delta på sina egna


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU7 2012/13:AU8 2012/13:CU1 2012/13:FiU25 2012/13:JuU1 2012/13:KU19 2012/13:KU22 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU5 2012/13:UbU8 2012/13:UbU9 2013/14:KU19
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2012/13:A393 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 235 kB)

Proposition 2012/13:38

Regeringens proposition 2012/13:38 En ny tidsbegränsad vapenamnesti Prop. 2012/13:38 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 november 2012 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det har genomförts två tidsbegränsade vapenamnestier


Utskottsberedning: 2012/13:JuU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2012/13:38 (pdf, 293 kB)

Proposition 2012/13:32

Regeringens proposition 2012/13:32 Certifiering av vissa installatörer Prop. 2012/13:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 november 2012 Fredrik Reinfeldt Lena Ek Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I syfte att genomföra artikel 14.3 i Europaparlamentets


Utskottsberedning: 2012/13:NU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2012/13:32 (pdf, 371 kB)