Dokument & lagar (318 träffar)

Proposition 2012/13:161

Regeringens proposition 2012/13:161 Bemyndiganden för elektronikavfall och Prop. bekämpningsmedel 2012/13:161 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2013. Fredrik Reinfeldt Lena Ek Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås nya normgivningsbemyndiganden


Utskottsberedning: 2013/14:MJU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2012/13:161 (pdf, 314 kB)

Motion 2012/13:MJ457 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ457 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård V560 Sammanfattning Politik för miljö- och klimaträttvisa handlar om att verka för goda och rättvisa levnadsförhållanden lokalt och samtidigt ta ansvar för klimatkonsekvenser som drabbar andra regioner eller länder.


Utskottsberedning: 2012/13:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ457 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 87 kB)

Motion 2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Klimaträttvisa inför Doha och dess efterföljare V559 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken 6 4.1 Rättvist miljöutrymme 6 4.2 Klimaträttvisa 7 4.3 Klimat, klass och kön 7


Utskottsberedning: 2012/13:FiU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU11 2012/13:MJU8 2012/13:NU13 2012/13:NU14 2012/13:NU21 2012/13:UU13 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 191 kB)

Skrivelse 2012/13:105

Regeringens skrivelse 2012/13:105 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 april 2013 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Miljödepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Utsläppshandel för att


Utskottsberedning: Följdmotioner: 3

Skrivelse 2012/13:105 (pdf, 5230 kB)

Proposition 2012/13:174

Regeringens proposition 2012/13:174 Ändringar i växtskyddslagen Prop. 2012/13:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 2013 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det i växtskyddslagen 1972:318


Utskottsberedning: 2013/14:MJU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2012/13:174 (pdf, 694 kB)

Proposition 2012/13:55

Regeringens proposition 2012/13:55 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion Prop. 2012/13:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 december 2012 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:MJU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): 1 avslag, 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2012/13:55 (pdf, 931 kB)

Motion 2012/13:MJ456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ456 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel V550 Sammanfattning Vänsterpartiet ökar satsningar på biotopskydd och naturvårdsavtal i skogen och anslaget till skogsbruket ökar. Vi värnar ett starkt och oberoende djurskydd i Sverige och ökar


Utskottsberedning: 2012/13:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 76 kB)

Motion 2012/13:MJ481 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ481 av Åsa Romson m.fl. MP Ordning och reda i klimatpolitiken MP1003 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med ett förslag till utformning av ett klimatpolitiskt ramverk. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2012/13:MJU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:MJ481 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 163 kB)

Proposition 2012/13:191

Regeringens proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik Prop. 2012/13:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 2013 Fredrik Reinfeldt Lena Ek Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det övergripande och långsiktiga målet för rovdjurspolitiken föreslås


Utskottsberedning: 2013/14:MJU7
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2012/13:191 (pdf, 604 kB)

Motion 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. MP Nya jobb i ett modernare Sverige MP1001 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Nya jobb i ett modernare Sverige 7 4 Fortsatt oro det ekonomiska läget 8 4.1 Svag konjunktur globalt och i Sverige 8 4.2 Svåra problem på arbetsmarknaden 9


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:AU6 2012/13:CU1 2012/13:FiU1 2012/13:FiU26 2012/13:FöU1 2012/13:KrU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU2 2012/13:NU1 2012/13:NU3 2012/13:SfU1 2012/13:SoU1 2012/13:TU1 2012/13:TU2 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 2078 kB)

Proposition 2012/13:35

Nya regler för industriutsläpp. Regeringens proposition 2012/13:35 Nya regler för industriutsläpp Prop. 2012/13:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2012 Carl Bildt Lena Ek Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken


Utskottsberedning: 2012/13:MJU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2012/13:35 (pdf, 1671 kB)

Proposition 2012/13:17

Regeringens proposition 2012/13:17 Utsläppsrätter och geologisk lagring av Prop. koldioxid 2012/13:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 oktober 2012 Fredrik Reinfeldt Lena Ek Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring i lagen


Utskottsberedning: 2012/13:MJU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2012/13:17 (pdf, 205 kB)

Proposition 2012/13:1

Budgetproposition för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Regeringen överlämnar härmed enligt


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU2 2012/13:CU1 2012/13:CU3 2012/13:FiU1 2012/13:FiU2 2012/13:FiU3 2012/13:FiU4 2012/13:FiU5 2012/13:FöU1 2012/13:JuU1 2012/13:KrU1 2012/13:KU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU2 2012/13:NU1 2012/13:NU2 2012/13:NU3 2012/13:SfU1 2012/13:SfU2 2012/13:SkU1 2012/13:SoU1 2012/13:TU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU2 2012/13:UU1 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (254 förslag): 2 avslag, 252 bifall,

Proposition 2012/13:1 (pdf, 5288 kB)

Motion 2012/13:MJ8 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ8 av Helena Leander m.fl. MP med anledning av skr. 2012/13:105 Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: 2013/14:MJU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:MJ8 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 231 kB)

Motion 2012/13:MJ1 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ1 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:35 Nya regler för industriutsläpp Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man i det fallet BAT-slutsatserna genomförs i svensk


Utskottsberedning: 2012/13:MJU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:MJ1 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 65 kB)

Motion 2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Klimatpolitik för jobb och välfärd 4 Det vetenskapliga läget 5 Internationell klimatpolitik.6 Den gröna fonden 8 Arktis.8 De svenska klimatmålen måste tydliggöras 9 En plan och ett regelverk för klimatpolitiken.13 Investeringar.14 Biogasstrategi 15 Undantag från


Utskottsberedning: 2012/13:MJU11 2012/13:MJU15 2012/13:MJU2 2012/13:NU12 2012/13:NU17 2012/13:NU3 2012/13:NU4 2012/13:SkU16 2012/13:SkU19 2012/13:UU15 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (pdf, 256 kB)

Motion 2012/13:MJ267 av Anders Andersson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut 1.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat kommunalt inflytande över strandskyddsdispenser. 2.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett tydliggörande av kommunernas möjligheter att anpassa tillämpningen


Utskottsberedning: 2012/13:MJU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:MJ267 av Anders Andersson (KD) (pdf, 60 kB)

Motion 2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. S Energi S12001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på svensk energipolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Energimyndigheten


Utskottsberedning: 2012/13:CU10 2012/13:CU9 2012/13:NU12 2012/13:NU14 2012/13:NU17 2012/13:NU3 2012/13:NU4 2012/13:NU7 2012/13:SkU17 2013/14:MJU8
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 94 kB)

Motion 2012/13:MJ460 av Sven Britton m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ460 av Sven Britton m.fl. S Läkemedelsrester i avloppsvatten S32067 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att stärka forskningen om effekterna av läkemedelsrester i avloppsvattnet. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:MJU15 2013/14:MJU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:MJ460 av Sven Britton m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:N300 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:N300 av Kent Persson m.fl. V 100 procent förnybart V604 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Förnybar energi 3 4 Kärnkraften inget alternativ 3 5 Det förnybara är ett av alternativen 4 5.1 Vindkraften 4 5.1.1 Havsbaserad vindkraft 5 5.1.2 Branschprogram 5


Utskottsberedning: 2012/13:MJU15 2012/13:MJU2 2012/13:NU12 2012/13:NU2 2012/13:NU3 2012/13:SkU17 2012/13:SkU19
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2012/13:N300 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 91 kB)