Dokument & lagar (5 928 träffar)

Motion 2012/13:So236 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So236 av Hans Hoff S Nollvision för vårdskador S32118 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nollvision vad gäller skador och dödsfall som beror på brister i sjukvården. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2012/13:SoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:So236 av Hans Hoff (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:So231 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So231 av Hillevi Larsson S Avregleringen av Apoteket S32094 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att krav på långsiktigt fungerande leverans bör ställas redan vid upphandlingen av läkemedel. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:SoU22
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:So231 av Hillevi Larsson (S) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:Kr11 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr11 av Tina Ehn och Agneta Börjesson MP med anledning av prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag MP046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det allmänna biblioteksväsendet och s.k. papperslösa människor. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:KrU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:Kr11 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:Kr10 av Adam Marttinen (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr10 av Adam Marttinen SD med anledning av prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag SD383 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet inte ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer


Utskottsberedning: 2013/14:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr10 av Adam Marttinen (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub385 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub385 av Jan Lindholm MP Tobaksbruk en angelägenhet för alla MP2645 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökad forskning om snus. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:FiU25 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ub385 av Jan Lindholm (MP) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:Ub241 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub241 av Jabar Amin m.fl. MP Skolans demokratiuppdrag MP1105 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska ta initiativ för att stärka skolans demokratiuppdrag. Motivering Skolinspektionens kvalitetsgranskning


Utskottsberedning: 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub241 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Ub229 av Pia Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub229 av Pia Nilsson S Utbildningsplatser inom transportnäringen S3070 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur det offentliga utbildningssystemet kan möta det kommande rekryteringsbehovet av personal


Utskottsberedning: 2012/13:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub229 av Pia Nilsson (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Ub228 av Richard Jomshof och Margareta Larsson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub228 av Richard Jomshof och Margareta Larsson SD Öronmärkning av skolpengen SD89 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om öronmärkning av skolpengen, nämligen att grundbeloppet som betalas ut till huvudmannen enligt


Utskottsberedning: 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub228 av Richard Jomshof och Margareta Larsson (SD) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:Ub22 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub22 av Gunvor G Ericson m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:163 Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa MP047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att begränsa


Utskottsberedning: 2013/14:UbU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:Ub22 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:Ub210 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub210 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson SD Avskaffande av obligatorisk modersmålsundervisning SD65 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa den obligatoriska modersmålsundervisningen, de nationella


Utskottsberedning: 2012/13:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub210 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson (SD) (doc, 68 kB)

Motion 2012/13:U223 av Irene Oskarsson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U223 av Irene Oskarsson KD Barn och hiv/aids KD650 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att Sverige fortsätter att bidra till informationsspridning om hiv och aids genom de biståndssatsningar som görs via


Utskottsberedning: 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U223 av Irene Oskarsson (KD) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:So561 av Hillevi Larsson och Börje Vestlund (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So561 av Hillevi Larsson och Börje Vestlund S Kompetens i bemötande och behandling av transsexuella S32014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de enheter som utreder könsidentitetsstörningar även måste medverka


Utskottsberedning: 2012/13:KU19 2012/13:SoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:So561 av Hillevi Larsson och Börje Vestlund (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Skam- eller hedersrelaterat våld och förtryck MP1809 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tydliggöra uppdraget till länsstyrelserna eller annan lämplig myndighet när det gäller


Utskottsberedning: 2012/13:AU10 2012/13:JuU1 2012/13:JuU10 2012/13:SoU11 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:So542 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:Ub509 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub509 av Jabar Amin m.fl. MP Åtgärder för fler internationella studenter MP1121 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra högskolan avgiftsfri för alla. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2012/13:CU1 2012/13:SfU7 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Ub509 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:Ub481 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub481 av Helene Petersson i Stockaryd S Elevers rätt till specialpedagogiska hjälpmedel S3150 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över skollagen så att rätten till specialpedagogiska hjälpmedel för elever


Utskottsberedning: 2012/13:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub481 av Helene Petersson i Stockaryd (S) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:Ub479 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub479 av Helene Petersson i Stockaryd S Rymdforskning och teknikutveckling S3173 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rymdforskning och teknikutveckling. Motivering I budgetpropositionen för 2013 föreslås att teknikutveckling


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub479 av Helene Petersson i Stockaryd (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Sk208 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk208 av Caroline Szyber KD Tjänstecykel KD514 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheterna för arbetsgivare att tillhandahålla tjänstecyklar för sina medarbetare. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Sk208 av Caroline Szyber (KD) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Sf322 av Lennart Axelsson och Håkan Bergman (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf322 av Lennart Axelsson och Håkan Bergman S Ge Migrationsverket ett utökat socialt ansvar S9174 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge Migrationsverket i uppdrag att, i samverkan med


Utskottsberedning: 2012/13:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf322 av Lennart Axelsson och Håkan Bergman (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Sf215 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf215 av Andreas Carlson KD Asylsökande barn KD590 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ålägga samtliga kommuner att ta emot ensamkommande barn och ungdomar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2012/13:CU8 2012/13:SfU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Sf215 av Andreas Carlson (KD) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:Sf208 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf208 av Caroline Szyber KD Översyn av utlänningslagen KD523 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lägre beviskrav för barn i utlänningslagen genom att synnerligen ömmande omständigheter ersätts av särskilt ömmande


Utskottsberedning: 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Sf208 av Caroline Szyber (KD) (doc, 60 kB)