Dokument & lagar (5 802 träffar)

Motion 2019/20:1828 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1828 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Anställningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om anställningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 90-talet har otryggheten på arbetsmarknaden ökat. Tidsbegränsade kontrakt, bemanningsföretag


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:1828 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1828 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:2467 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2467 av Mattias Karlsson i Luleå M Införande av en proportionalitetsprincip för stridsåtgärder på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att införa en proportionalitetsprincip för stridsåtgärder på arbetsmarknaden


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:2467 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2467 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1411 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1411 av Hillevi Larsson S Hyvling av arbetstimmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hyvling av arbetstimmar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hösten 2016 kom en dom i Arbetsdomstolen som gav arbetsgivare rätt att med omedelbar


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:1411 av Hillevi Larsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1411 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1398 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1398 av Hillevi Larsson S Urholkad anställningstrygghet via bemanningsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om urholkning av anställningstrygghet via bemanningsföretag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bemanningsföretag


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:1398 av Hillevi Larsson (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1398 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1234 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:1234 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar båda S Trygga anställningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hyvlingen på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk arbetsmarknad har under lång tid präglats


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:1234 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1234 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3175 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3175 av Markus Wiechel SD Rättvist förfarande vid arbetstvister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av fackliga sympatiåtgärder och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns flera faktorer som påverkar företagens


Utskottsberedning: 2019/20:AU8

Motion 2019/20:3175 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3175 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:111 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:111 av Eric Westroth SD Politisk uppfattning som diskrimineringsgrund i svensk lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även inkludera begreppet politisk uppfattning som diskrimineringsgrund i den svenska lagstiftningen och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:AU7

Motion 2019/20:111 av Eric Westroth (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:111 av Eric Westroth (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:680 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:680 av Michael Rubbestad SD Skärmförbud på badanläggningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett skärmförbud på offentliga badanläggningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering I maj 2018 rapporterade


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:680 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:680 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:666 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:666 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg båda M Ökad brandsäkerhet för braskaminer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brandskydd och om certifiering av installatörer av braskaminer och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:666 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:666 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2986 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2986 av Edward Riedl M Myndigheternas informationssäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över offentlig förvaltnings arbete med informationssäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste åren har


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2986 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2986 av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1472 av Kristina Axén Olin (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1472 av Kristina Axén Olin M Läkemedelsförsörjning vid krig och kris Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en nationell ambitionsnivå för vilka läkemedel och vilken sjukvårdsmateriel som det är nödvändigt att ha samt utse en ansvarig


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1472 av Kristina Axén Olin (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1472 av Kristina Axén Olin (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1300 av Marléne Lund Kopparklint och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1300 av Marléne Lund Kopparklint och Marie-Louise Hänel Sandström båda M Brandskydd för äldre och svårt sjuka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att MSB bör ges i uppdrag att meddela föreskrifter om brandskydd för att uppnå en säker och


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1300 av Marléne Lund Kopparklint och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1300 av Marléne Lund Kopparklint och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:1374 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1374 av Hanna Westerén m.fl. S Samhällsberedskap vid vattenbrist Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skapa större samhällsberedskap för effekterna av extrem torka och vattenbrist och att se över möjligheterna


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1374 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1374 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1103 av Emma Hult och Elisabeth Falkhaven (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1103 av Emma Hult och Elisabeth Falkhaven båda MP Tillåt användandet av smällare, raketer och fyrverkerier endast vid offentliga arrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om att enbart tillåta användandet av fyrverkerier,


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1103 av Emma Hult och Elisabeth Falkhaven (båda MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1103 av Emma Hult och Elisabeth Falkhaven (båda MP) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:1078 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1078 av Anders Hansson M Rakel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga huruvida samtliga statliga, regionala samt kommunala myndigheter och organisationer som arbetar med krisberedskap ska åläggas att införa telekommunikationssystemet


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1078 av Anders Hansson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1078 av Anders Hansson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:1299 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1299 av Marléne Lund Kopparklint M Luftkonditionering på särskilt boende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att MSB bör ges i uppdrag att meddela föreskrifter om skydd vid värmeböljor i behovsprövade särskilda boenden och tillkännager detta


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1299 av Marléne Lund Kopparklint (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1299 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1298 av Marléne Lund Kopparklint och Arin Karapet (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1298 av Marléne Lund Kopparklint och Arin Karapet båda M Förstärkt beredskap för biologiska smittor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla förmågan att möta hot mot samhället från biologiska smittor och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1298 av Marléne Lund Kopparklint och Arin Karapet (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1298 av Marléne Lund Kopparklint och Arin Karapet (båda M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1080 av Marléne Lund Kopparklint m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1080 av Marléne Lund Kopparklint m.fl. M Moderniserat system för krisinformation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att modernisera krisinformationen exempelvis genom att implementera EU-Alert för att stärka den svenska beredskapen och tillkännager


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1080 av Marléne Lund Kopparklint m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1080 av Marléne Lund Kopparklint m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:2351 av Lars Jilmstad (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2351 av Lars Jilmstad M Kontanthandel för god beredskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att banker och affärer fortsatt bör verka för att handeln med kontanter fortsatt fungerar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2351 av Lars Jilmstad (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2351 av Lars Jilmstad (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:2204 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2204 av Lotta Finstorp M Samhällets förmåga vid extraordinära händelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av krisberedskapen i hela samhället och tillkännager detta för regeringen. Motivering Myndigheten för samhällsskydd och


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2204 av Lotta Finstorp (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2204 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 69 kB)