Dokument & lagar (1 142 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:561 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 13 juni Svar på fråga 2012/13:561 Sveriges löfte om klimatbistånd Statsrådet Gunilla Carlsson Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag tänker ta för att leva upp till regeringens löfte om att det svenska klimatbiståndet ska ligga kvar på nuvarande nivå. Sverige och alliansregeringen är en av de största och

Svarsdatum: 2013-06-13 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:559 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 12 juni Svar på fråga 2012/13:559 Månadsuppgifter Finansminister Anders Borg Anders Karlsson har frågat mig när jag avser att presentera det förslag om månadsuppgifter för alla branscher och verksamheter som regeringen aviserade till den 26 mars i propositionsförteckningen för våren 2013. Det är riktigt att vi

Svarsdatum: 2013-06-12 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:558 besvarad av Statsrådet Ulf Kristersson

den 12 juni Svar på fråga 2012/13:558 Bostadstillägg Statsrådet Ulf Kristersson Anders Karlsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att de 140 000 pensionärer som har rätt till bostadstillägg samt de som också behöver äldreförsörjningsstöd också får det utan byråkratiskt krångel. Bostadstillägg och

Svarsdatum: 2013-06-12 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:556 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 12 juni Svar på fråga 2012/13:556 Styrmedel för att främja tunga fordon med Euro 6-motorer Finansminister Anders Borg Lars Mejern Larsson har frågat mig om hur jag ser på att nya tunga fordon med Euro 6-standard skulle kunna gynnas skattemässigt jämfört med äldre fordon. Breda och teknikneutrala ekonomiska styrmedel,

Svarsdatum: 2013-06-12 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:555 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 12 juni Svar på fråga 2012/13:555 Arbetslösheten i Kronoberg Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Tomas Eneroth har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att Arbetsförmedlingen ska få reella möjligheter att möta de behov som finns på arbetsmarknaden. Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för

Svarsdatum: 2013-06-12 Frågeställare: Tomas Eneroth (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:554 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 12 juni Svar på fråga 2012/13:554 Översyn av organiserad illegal handel med alkohol Statsrådet Maria Larsson Carina Adolfsson Elgestam har frågat justitieministern om hon är beredd att tillsätta en utredning som kan klargöra mörkertalen bakom den illegala alkoholinförseln. Arbetet inom regeringen är så fördelat

Svarsdatum: 2013-06-12 Frågeställare: Carina Adolfsson Elgestam (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:542 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 12 juni Svar på fråga 2012/13:542 Jobbstimulans och ekonomiskt bistånd Statsrådet Maria Larsson Meeri Wasberg har frågat socialminister Göran Hägglund hur han avser att säkerställa att det är propositionens innehåll som också kommer att verkställas och i fall han delar hennes uppfattning att olika hemsnickrade

Svarsdatum: 2013-06-12 Frågeställare: Meeri Wasberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:557 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 17 juni Svar på fråga 2012/13:557 Det svenska språkets ställning i Finland Statsrådet Ewa Björling Anita Brodén har frågat mig om jag är beredd att ta kontakt med mina finska kolleger för att gemensamt bedöma vilka insatser som behöver göras för att på ett bättre sätt involvera det finskspråkiga Finland på folklig

Svarsdatum: 2013-06-17 Frågeställare: Anita Brodén (FP)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:568 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 18 juni Svar på fråga 2012/13:568 Verksamheten vid Korrespondensgymnasiet i Torsås Utbildningsminister Jan Björklund Thomas Strand har frågat mig om jag är beredd att göra ändringar i nuvarande förordningstext så att Torsås kommun och Korrespondensgymnasiet får rimliga förutsättningar att fortsätta sin verksamhet

Svarsdatum: 2013-06-18 Frågeställare: Thomas Strand (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:578 besvarad av Statsrådet Maria Arnholm

den 18 juni Svar på fråga 2012/13:578 Politiska åtgärder för fler kvinnor i bolagsstyrelser Statsrådet Maria Arnholm Gunvor G Ericson har frågat mig om jag kommer att överväga kvotering som medel för att nå minst 40 procent av vartdera könet i börsbolag såväl som i offentligt ägda bolag. Regeringens uppfattning om

Svarsdatum: 2013-06-18 Frågeställare: Gunvor G Ericson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:525 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 22 maj Svar på fråga 2012/13:525 Möjligheten till ansvarsutkrävande vid arbetsplatsolyckor med dödlig utgång Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Maria Stenberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att underlätta ansvarsutkrävande vid svåra arbetsplatsolyckor i de fall där flera entreprenörer

Svarsdatum: 2013-05-22 Frågeställare: Maria Stenberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:524 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 22 maj Svar på fråga 2012/13:524 Situationen i Azerbajdzjan Utrikesminister Carl Bildt Roger Haddad har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att uppmärksamma situationen för den politiska oppositionen i Azerbajdzjan. Sverige och EU följer noggrant utvecklingen på MR- och demokratiområdet i Azerbajdzjan.

Svarsdatum: 2013-05-22 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:523 besvarad av Näringsminister Annie Lööf

den 22 maj Svar på fråga 2012/13:523 Den regionala nordiska databasen Statnord Näringsminister Annie Lööf Gunilla Svantorp har frågat Ewa Björling om statsrådet har gjort ställningstagandet att det är viktigt med en regional nordisk databas och avser att arbeta för att Sverige finns kvar i samarbetet kring Statnord.

Svarsdatum: 2013-05-22 Frågeställare: Gunilla Svantorp (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:522 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 22 maj Svar på fråga 2012/13:522 Jämställdhetsintegrering av frågor som rör rättsväsendet Justitieminister Beatrice Ask Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att påbörja arbetet med att jämställdhetsintegrera rättsväsendet. Rättsväsendets uppgift är att skydda enskilda personer

Svarsdatum: 2013-05-22 Frågeställare: Eva-Lena Jansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:520 besvarad av Statsrådet Stefan Attefall

den 22 maj Svar på fråga 2012/13:520 Statlig upphandling av utrikesflyg till USA Statsrådet Stefan Attefall Kenneth G Forslund har frågat finansmarknadsministern hur han och regeringen ser på att svenska staten nu valt bort svenska statens flygbolag för statens resor. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det

Svarsdatum: 2013-05-22 Frågeställare: Kenneth G Forslund (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:517 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 22 maj Svar på fråga 2012/13:517 Omfördelning av platser till studiemotiverande folkhögskolekurs Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Thomas Strand har frågat mig om jag har för avsikt att göra förändringar i regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen i syfte att möjliggöra en mer flexibel och snabb fördelning

Svarsdatum: 2013-05-22 Frågeställare: Thomas Strand (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:516 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 22 maj Svar på fråga 2012/13:516 Intensifierat arbete mot nätpedofiler Justitieminister Beatrice Ask Richard Jomshof har frågat mig om jag är villig att skyndsamt utreda möjligheten att införa en digital larmknapp på nätet, samt utreda om Sverige kan inrätta en motsvarighet till Child Exploitation and Online

Svarsdatum: 2013-05-22 Frågeställare: Richard Jomshof (SD)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:515 besvarad av Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 22 maj Svar på fråga 2012/13:515 Idrott och ungdomar Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth Désirée Liljevall har frågat mig vad jag tänker göra för att få fler ungdomar, framför allt flickor, att stanna inom idrotten. Centrum för idrottsforskning har på regeringens uppdrag nyligen lämnat rapporten,

Svarsdatum: 2013-05-22 Frågeställare: Désirée Liljevall (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:513 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 22 maj Svar på fråga 2012/13:513 Villkoren för de thailändska bärplockarna i Norrbottens skogar Statsrådet Tobias Billström Maria Stenberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att thailändska medborgare som arbetar i de norrbottniska skogarna inte kan utnyttjas som billig och lättillgänglig

Svarsdatum: 2013-05-22 Frågeställare: Maria Stenberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:512 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 22 maj Svar på fråga 2012/13:512 Staten som indrivare av oskäliga räntor Justitieminister Beatrice Ask Johan Löfstrand har frågat statsrådet Birgitta Ohlsson hur hon ser på frågan om staten endast skulle kunna bidra till att driva in skulder som har en rimlig räntenivå. Arbetet inom regeringen är så fördelat att

Svarsdatum: 2013-05-22 Frågeställare: Johan Löfstrand (S)