Dokument & lagar (13 träffar)

Skrivelse 2012/13:59

Regeringens skrivelse 2012/13:59 Integritetsskydd vid signalspaning Skr. i försvarsunderrättelseverksamhet 2012/13:59 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 december 2012 Fredrik Reinfeldt Karin Enström Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redogörs


Utskottsberedning: 2012/13:FöU6 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2012/13:59 (pdf, 111 kB)

Skrivelse 2012/13:97

Regeringens skrivelse 2012/13:97 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Karin Enström Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs för regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser om bemanningen av marinens


Utskottsberedning: 2012/13:FöU9 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2012/13:97 (pdf, 1407 kB)

Skrivelse 2012/13:42

Regeringens skrivelse 2012/13:42 Riksrevisionens rapport om den nordiska Skr. stridsgruppen 2011 2012/13:42 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 november 2012 Jan Björklund Karin Enström Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs för regeringens


Utskottsberedning: 2012/13:FöU5 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2012/13:42 (pdf, 1497 kB)

Proposition 2012/13:1

Budgetproposition för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Regeringen överlämnar härmed enligt


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU2 2012/13:CU1 2012/13:CU3 2012/13:FiU1 2012/13:FiU2 2012/13:FiU3 2012/13:FiU4 2012/13:FiU5 2012/13:FöU1 2012/13:JuU1 2012/13:KrU1 2012/13:KU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU2 2012/13:NU1 2012/13:NU2 2012/13:NU3 2012/13:SfU1 2012/13:SfU2 2012/13:SkU1 2012/13:SoU1 2012/13:TU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU2 2012/13:UU1 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (254 förslag): 2 avslag, 252 bifall,

Proposition 2012/13:1 (pdf, 5288 kB)

Proposition 2012/13:165

Regeringens proposition 2012/13:165 Modernare reglering av statsluftfarten Prop. 2012/13:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Statsluftfarten är den luftfart som huvudsakligen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2012/13:165 (pdf, 348 kB)

Proposition 2004/05:7

Regeringens proposition 2004/05:7 Vissa rättigheter vid internationellt militärt samarbete Prop. och internationell krishantering 2004/05:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 september 2004 Göran Persson Leni Björklund Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2004/05:FöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2004/05:7 (pdf, 535 kB)

Proposition 2004/05:5

Vårt framtida försvar Regeringens proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar Prop. 2004/05:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 september 2004 Göran Persson Leni Björklund Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Ominriktningen av det svenska försvaret fortsätter.


Utskottsberedning: -2004/05:FöU3 2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (10 förslag): , 9 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 28

Proposition 2004/05:5 (pdf, 1134 kB)

Proposition 2004/05:43

Regeringens proposition 2004/05:43 Försvarsmaktens grundorganisation Prop. 2004/05:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 2004 Göran Persson Leni Björklund Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Ominriktningen av det svenska försvaret fortsätter. Regeringen


Utskottsberedning: 2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 10

Proposition 2004/05:43 (pdf, 334 kB)

Skrivelse 2004/05:42

Regeringens skrivelse 2004/05:42 Återkallelse av del av proposition 2004/05:5 Skr. Vårt framtida försvar 2004/05:42 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 2004 Göran Persson Leni Björklund Försvarsdepartementet 1 Regeringens skrivelse med återkallelse av del av Skr. 2004/05:42


Utskottsberedning: Försvarsutskottet

Skrivelse 2004/05:42 (pdf, 47 kB)

Proposition 2004/05:160

Regeringens proposition 2004/05:160 Avveckling av militärdistriktsorganisationen Prop. 2004/05:160 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leni Björklund Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att militärdistriktsorganisationen


Utskottsberedning: 2005/06:FöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:160 (pdf, 69 kB)

Proposition 2004/05:1 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m.

Budgetpropositionen för 2005 Regeringens proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 regeringsformen sitt förslag till


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:BoU1 2004/05:FiU1 2004/05:FiU11 2004/05:FiU2 2004/05:FiU3 2004/05:FiU4 2004/05:FiU5 2004/05:FöU1 2004/05:JuU1 2004/05:KrU1 2004/05:KU1 2004/05:MJU1 2004/05:MJU2 2004/05:NU1 2004/05:NU2 2004/05:NU3 2004/05:SfU1 2004/05:SfU2 2004/05:SkU1 2004/05:SkU9 2004/05:SoU1 2004/05:TU1 2004/05:UbU1 2004/05:UbU2 2004/05:UU1 2004/05:UU2
Riksdagsbeslut (245 förslag): , 245 bifall,

Proposition 2004/05:1 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. (pdf, 1420 kB)

Proposition 2004/05:76

Regeringens proposition 2004/05:76 Privilegier och immunitet för Europeiska försvarsbyrån Prop. 2004/05:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 mars 2005 Bosse Ringholm Leni Björklund Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Inom Europeiska unionen har rådet


Utskottsberedning: 2004/05:FöU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2004/05:74

Regeringens proposition 2004/05:74 Ändring i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Prop. 2004/05:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2005 Bosse Ringholm Leni Björklund Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2004/05:FöU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1