Dokument & lagar (89 träffar)

Proposition 2012/13:165

Regeringens proposition 2012/13:165 Modernare reglering av statsluftfarten Prop. 2012/13:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Statsluftfarten är den luftfart som huvudsakligen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2012/13:165 (pdf, 348 kB)

Skrivelse 2012/13:97

Regeringens skrivelse 2012/13:97 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Karin Enström Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs för regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser om bemanningen av marinens


Utskottsberedning: 2012/13:FöU9 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2012/13:97 (pdf, 1407 kB)

Skrivelse 2012/13:59

Regeringens skrivelse 2012/13:59 Integritetsskydd vid signalspaning Skr. i försvarsunderrättelseverksamhet 2012/13:59 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 december 2012 Fredrik Reinfeldt Karin Enström Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redogörs


Utskottsberedning: 2012/13:FöU6 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2012/13:59 (pdf, 111 kB)

Skrivelse 2012/13:42

Regeringens skrivelse 2012/13:42 Riksrevisionens rapport om den nordiska Skr. stridsgruppen 2011 2012/13:42 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 november 2012 Jan Björklund Karin Enström Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs för regeringens


Utskottsberedning: 2012/13:FöU5 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2012/13:42 (pdf, 1497 kB)

Proposition 2012/13:1

Budgetproposition för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Regeringen överlämnar härmed enligt


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU2 2012/13:CU1 2012/13:CU3 2012/13:FiU1 2012/13:FiU2 2012/13:FiU3 2012/13:FiU4 2012/13:FiU5 2012/13:FöU1 2012/13:JuU1 2012/13:KrU1 2012/13:KU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU2 2012/13:NU1 2012/13:NU2 2012/13:NU3 2012/13:SfU1 2012/13:SfU2 2012/13:SkU1 2012/13:SoU1 2012/13:TU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU2 2012/13:UU1 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (254 förslag): 2 avslag, 252 bifall,

Proposition 2012/13:1 (pdf, 5288 kB)

Motion 2012/13:U248 av Eva Flyborg (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:U248 av Eva Flyborg FP Internationellt arbete för att motverka våld mot kvinnor FP506 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska arbeta för att alla FN:s medlemsländer antar och uppfyller resolution 1325


Utskottsberedning: 2012/13:FöU14 2012/13:UU15 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:U248 av Eva Flyborg (FP) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:U205 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:U205 av Hans Linde m.fl. V Arktis V294 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Klimatförändringar 3 5 Naturtillgångar 4 6 Militarisering av Arktis 5 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2012/13:UU11 2012/13:UU3 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:U205 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:U207 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 EU 4 4.1 Krigsmaterielsamarbetet inom EU.5 4.1.1 Europeiska försvarsbyrån Eda 5 4.2 Kärnvapen.6 5 Nato.6 5.1 Partnership for Peace, PFP.6 5.2 Natoledda insatser.7 5.3 Svensk representation på Natos högkvarter.7 6 Internationella


Utskottsberedning: 2012/13:FöU14 2012/13:UU11 2012/13:UU15 2012/13:UU7 2013/14:FöU7 2013/14:UU11 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2012/13:U207 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (pdf, 244 kB)

Motion 2012/13:So314 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:So314 av Anita Brodén FP Hörselnedsättning en folksjukdom som kan mötas med åtgärder FP805 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mer textning av tv-program, film på bio, dvd-filmer och teater.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8 2012/13:KrU2 2013/14:SoU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:So314 av Anita Brodén (FP) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:N339 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:N339 av Jan Lindholm MP Åtgärda vagabonderande strömmar MP2643 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av åtgärder som avskaffar problemet med vagabonderande strömmar. Bakgrund Begreppet vagabonderande strömmar


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N339 av Jan Lindholm (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:N338 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:N338 av Jan Lindholm MP Kärnkraft en orimlig risk MP2641 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om risker med kärnkraft.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en


Utskottsberedning: 2012/13:FöU3 2012/13:NU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:N338 av Jan Lindholm (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Fö269 av Hans Hoff och Adnan Dibrani (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö269 av Hans Hoff och Adnan Dibrani S Säkerheten vid kärnkraftverk S5108 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om säkerheten vid kärnkraftverk. Motivering Kärnkraftsolyckan i Fukushima, Japan, för två år sedan, där


Utskottsberedning: 2012/13:FöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö269 av Hans Hoff och Adnan Dibrani (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. MP Försvarspolitik i en ny tid MP3101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge direktiv till Försvarsmakten att anpassa försvaret efter den hotbild och den efterfrågan på internationella


Utskottsberedning: 2012/13:FöU1 2012/13:FöU7 2012/13:UU7 2013/14:FöU7 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 111 kB)

Motion 2012/13:Fö267 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö267 av Peter Rådberg m.fl. MP Stoppa Försvarsmaktens rätt att förstöra miljön MP3102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Försvarsmakten inte ska ges möjligheter att öka bombningarna i Vättern. Motivering Försvarsmakten


Utskottsberedning: 2012/13:FöU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö267 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:Fö266 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö266 av Peter Rådberg m.fl. MP Försvarsmaktens riksintressen bör begränsas MP3107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten ska ges möjlighet att påverka markanvändningen i anslutning till anläggningar, befästningsanläggningar,


Utskottsberedning: 2012/13:FöU13 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Fö266 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Fö265 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö265 av Annika Lillemets m.fl. MP Köpa och sälja säkerhet MP2502 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en genomgripande utredning av ansvarsfrågan för privata militära företag.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:FöU7 2012/13:UU7 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Fö265 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 70 kB)

Motion 2012/13:Fö264 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö264 av Peter Rådberg m.fl. MP Kvinnor i konflikter MP3111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i FN driva frågan om att uppmärksamma kvinnors särskilda situation under en konflikt och vikten av att fler kvinnor


Utskottsberedning: 2012/13:FöU14 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Fö264 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 67 kB)

Motion 2012/13:Fö263 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö263 av Peter Rådberg m.fl. MP Sårbarhetsanpassning för ett förändrat klimat MP3110 Sammanfattning De hot som Sverige och våra grannländer står inför är svåra att förutsäga, och de är gränslösa och komplexa till sin natur. De behöver i första hand inte vara militära utan kan handla om


Utskottsberedning: 2012/13:CU9 2012/13:FöU1 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Fö263 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 93 kB)

Motion 2012/13:Fö262 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö262 av Peter Rådberg m.fl. MP Sverige behöver en nationell katastroffond MP3113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ser över möjligheten att upprätta en ersättningsfond eller katastroffond.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö262 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Fö261 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö261 av Peter Hultqvist m.fl. S Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap S26002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt tabell 1 i


Utskottsberedning: 2012/13:FöU1 2012/13:FöU14 2012/13:FöU7 2013/14:FöU1
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 8 avslag, 3 bifall,

Motion 2012/13:Fö261 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 80 kB)