Dokument & lagar (89 träffar)

Motion 2012/13:Fö238 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö238 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap V300 Sammanfattning De förändringar som försvaret genomgått de senaste åren har varit svåra och smärtsamma. Övergången från värnpliktsförsvar till frivilligförsvar har inneburit större problem än vad regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:FöU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Fö238 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 74 kB)

Skrivelse 2012/13:59

Regeringens skrivelse 2012/13:59 Integritetsskydd vid signalspaning Skr. i försvarsunderrättelseverksamhet 2012/13:59 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 december 2012 Fredrik Reinfeldt Karin Enström Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redogörs


Utskottsberedning: 2012/13:FöU6 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2012/13:59 (pdf, 111 kB)

Skrivelse 2012/13:97

Regeringens skrivelse 2012/13:97 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Karin Enström Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs för regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser om bemanningen av marinens


Utskottsberedning: 2012/13:FöU9 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2012/13:97 (pdf, 1407 kB)

Skrivelse 2012/13:42

Regeringens skrivelse 2012/13:42 Riksrevisionens rapport om den nordiska Skr. stridsgruppen 2011 2012/13:42 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 november 2012 Jan Björklund Karin Enström Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs för regeringens


Utskottsberedning: 2012/13:FöU5 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2012/13:42 (pdf, 1497 kB)

Motion 2012/13:Fö229 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö229 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Allmän värnplikt V304 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt utreda införandet av ett försvar baserat på värnplikt. 2 Inledning Det svenska försvaret har under de senaste


Utskottsberedning: 2013/14:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö229 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. MP Nya jobb i ett modernare Sverige MP1001 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Nya jobb i ett modernare Sverige 7 4 Fortsatt oro det ekonomiska läget 8 4.1 Svag konjunktur globalt och i Sverige 8 4.2 Svåra problem på arbetsmarknaden 9


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:AU6 2012/13:CU1 2012/13:FiU1 2012/13:FiU26 2012/13:FöU1 2012/13:KrU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU2 2012/13:NU1 2012/13:NU3 2012/13:SfU1 2012/13:SoU1 2012/13:TU1 2012/13:TU2 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 2078 kB)

Proposition 2012/13:1

Budgetproposition för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Regeringen överlämnar härmed enligt


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU2 2012/13:CU1 2012/13:CU3 2012/13:FiU1 2012/13:FiU2 2012/13:FiU3 2012/13:FiU4 2012/13:FiU5 2012/13:FöU1 2012/13:JuU1 2012/13:KrU1 2012/13:KU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU2 2012/13:NU1 2012/13:NU2 2012/13:NU3 2012/13:SfU1 2012/13:SfU2 2012/13:SkU1 2012/13:SoU1 2012/13:TU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU2 2012/13:UU1 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (254 förslag): 2 avslag, 252 bifall,

Proposition 2012/13:1 (pdf, 5288 kB)

Proposition 2012/13:165

Regeringens proposition 2012/13:165 Modernare reglering av statsluftfarten Prop. 2012/13:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Statsluftfarten är den luftfart som huvudsakligen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2012/13:165 (pdf, 348 kB)

Motion 2012/13:Fö8 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö8 av Torbjörn Björlund m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:165 Modernare reglering av statsluftfarten V050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på lagstiftning som reglerar ansvarsfrågan vid övningar kopplade till svensk krigsmaterielexport.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Fö8 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:173 Riksrevisionens rapport om genomförandegruppen S26001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regeringens sätt att ge information till riksdagen. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:So314 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:So314 av Anita Brodén FP Hörselnedsättning en folksjukdom som kan mötas med åtgärder FP805 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mer textning av tv-program, film på bio, dvd-filmer och teater.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8 2012/13:KrU2 2013/14:SoU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:So314 av Anita Brodén (FP) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:N339 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:N339 av Jan Lindholm MP Åtgärda vagabonderande strömmar MP2643 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av åtgärder som avskaffar problemet med vagabonderande strömmar. Bakgrund Begreppet vagabonderande strömmar


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N339 av Jan Lindholm (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Fö220 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö220 av Catharina Bråkenhielm S Fyrverkerier och smällare S7054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hanteringen av fyrverkerier samt om införsel av smällare från annat land. Motivering Vid fler och fler tillfällen


Utskottsberedning: 2012/13:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö220 av Catharina Bråkenhielm (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Fö217 av Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö217 av Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall M Vattennivån och tappning av Vänern M1060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmärksamma regeringen på alternativet att anlägga en tunnel från Vänern


Utskottsberedning: 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö217 av Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall (M) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Fö226 av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö226 av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson C Hjärtstartare räddar liv C320 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hjärtstartare bör bli obligatoriska i lokaler där många människor befinner sig. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö226 av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson (C) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Fö219 av Matilda Ernkrans (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö219 av Matilda Ernkrans S Värdefulla naturområden i Stockholms skärgård S7038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Fortifikationsverket ska överlämna värdefulla naturområden i Stockholms skärgård till Naturvårdsverket.


Utskottsberedning: 2012/13:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö219 av Matilda Ernkrans (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Fö240 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö240 av Mikael Jansson m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap SD256 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag


Utskottsberedning: 2012/13:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö240 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (doc, 85 kB)

Motion 2012/13:Fö215 av Göran Lindell (C)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö215 av Göran Lindell C Swedec C303 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Swedec, dess verksamhet och dess organisation. Motivering Swedec är en inom försvaret självständig enhet med uppdrag sedan 2006 års budgetproposition


Utskottsberedning: 2012/13:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:Fö215 av Göran Lindell (C) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:U205 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:U205 av Hans Linde m.fl. V Arktis V294 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Klimatförändringar 3 5 Naturtillgångar 4 6 Militarisering av Arktis 5 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2012/13:UU11 2012/13:UU3 2013/14:FöU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:U205 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:Fö224 av Agneta Gille (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö224 av Agneta Gille S Skjutövningar vid Veckholms skjutfält S32175 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om omlokalisering alternativt minskning av skjutövningar vid Veckholms skjutfält. Motivering Mälaren är Sveriges


Utskottsberedning: 2012/13:FöU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö224 av Agneta Gille (S) (doc, 55 kB)