Dokument & lagar (103 träffar)

Proposition 2013/14:77

Regeringens proposition 2013/14:77 Tilläggsavgift i domstol Prop. 2013/14:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 januari 2014 Jan Björklund Karin Enström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen avser att genomföra en höjning av avgifterna i allmän


Utskottsberedning: 2013/14:JuU20
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:77 (pdf, 383 kB)

Proposition 2013/14:78

Regeringens proposition 2013/14:78 Nomineringar till Europeiska unionens domstol Prop. och Europeiska domstolen för de mänskliga 2013/14:78 rättigheterna Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 januari 2014 Jan Björklund Hillevi Engström Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2013/14:JuU31
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:78 (pdf, 386 kB)

Proposition 2013/14:169

Regeringens proposition 2013/14:169 Nämndemannauppdraget Prop. stärkt förtroende och högre krav 2013/14:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag för att


Utskottsberedning: 2013/14:JuU32
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:169 (pdf, 504 kB)

Proposition 2013/14:157

Regeringens proposition 2013/14:157 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden Prop. 2013/14:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnar regeringen förslag som


Utskottsberedning: 2013/14:JuU26
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2013/14:157 (pdf, 1655 kB)

Proposition 2013/14:156

Regeringens proposition 2013/14:156 Tröskeleffekter och förnybar energi Prop. 2013/14:156 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen beskrivs huvuddragen i en övergångslösning


Utskottsberedning: 2013/14:NU19
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2013/14:156 (pdf, 219 kB)

Proposition 2013/14:92

Regeringens proposition 2013/14:92 Skärpt straff för dataintrång Prop. 2013/14:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Dagens samhälle präglas av att användningen av informationsteknik


Utskottsberedning: 2013/14:JuU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:92 (pdf, 312 kB)

Proposition 2013/14:85

Regeringens proposition 2013/14:85 Elnätsföretagens intäktsramar Prop. 2013/14:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det ska införas nya normgivningsbemyndiganden


Utskottsberedning: 2013/14:NU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:85 (pdf, 163 kB)

Proposition 2013/14:120

Regeringens proposition 2013/14:120 Straffansvaret vid egenmäktighet med barn Prop. 2013/14:120 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Karin Enström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Straffansvaret för egenmäktighet med barn


Utskottsberedning: 2013/14:JuU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:120 (pdf, 164 kB)

Proposition 2013/14:121

prop 2013/14 121 Regeringens proposition 2013/14:121 En effektivare kriminalisering av penningtvätt Prop. 2013/14:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Karin Enström Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En framgångsrik kamp


Utskottsberedning: 2013/14:JuU25
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,

Proposition 2013/14:121 (pdf, 1468 kB)

Proposition 2013/14:94

Regeringens proposition 2013/14:94 En ny brottsskadelag Prop. 2013/14:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I de fall brott inte kan förebyggas måste samhällets resurser rikta


Utskottsberedning: 2013/14:JuU38
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:94 (pdf, 821 kB)

Proposition 2013/14:135

Regeringens proposition 2013/14:135 Förbättrad konkurrenstillsyn Prop. 2013/14:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Annie Lööf Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det i konkurrenslagen 2008:579


Utskottsberedning: 2013/14:NU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:135 (pdf, 217 kB)

Proposition 2013/14:146

prop 2013/14 146 Regeringens proposition 2013/14:146 Straffansvar för folkmord, brott mot Prop. mänskligheten och krigsförbrytelser 2013/14:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Karin Enström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2013/14:JuU10
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:146 (pdf, 3393 kB)

Skrivelse 2013/14:55

Regeringens skrivelse 2013/14:55 Riksrevisionens rapport om statens Skr. främjandeinsatser för export 2013/14:55 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 december 2013 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har granskat statens


Utskottsberedning: 2013/14:NU13 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2013/14:55 (pdf, 2432 kB)

Proposition 2013/14:74

Regeringens proposition 2013/14:74 En tydligare naturgasreglering Prop. 2013/14:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 januari 2014 Fredrik Reinfeldt Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Naturgaslagen 2005:403 behöver anpassas till en förändrad


Utskottsberedning: 2013/14:NU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2013/14:74 (pdf, 163 kB)

Skrivelse 2013/14:21

Regeringens skrivelse 2013/14:21 Riksrevisionens rapport om staten på Skr. elmarknaden insatser för en fungerande 2013/14:21 elöverföring Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 oktober 2013 Fredrik Reinfeldt Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2013/14:NU9 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2013/14:21 (pdf, 2640 kB)

Proposition 2013/14:49

Regeringens proposition 2013/14:49 Marknadskontroll av varor och annan Prop. närliggande tillsyn 2013/14:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 november 2013 Fredrik Reinfeldt Ewa Björling Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny


Utskottsberedning: 2013/14:NU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:49 (pdf, 308 kB)

Skrivelse 2013/14:60

Regeringens skrivelse 2013/14:60 Redovisning av användningen av vissa hemliga Skr. tvångsmedel under år 2012 2013/14:60 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 december 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs


Utskottsberedning: 2013/14:JuU11 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2013/14:60 (pdf, 519 kB)

Skrivelse 2013/14:63

Regeringens skrivelse 2013/14:63 2013 års redogörelse för tillämpningen av lagen Skr. om särskild utlänningskontroll 2013/14:63 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 december 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2013/14:JuU12 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2013/14:63 (pdf, 107 kB)

Proposition 2013/14:174

prop 2013/14 174 Regeringens proposition 2013/14:174 Genomförande av Prop. energieffektiviseringsdirektivet 2013/14:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Annie Lööf Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: 2013/14:CU29 2013/14:NU18
Riksdagsbeslut (13 förslag): , 13 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2013/14:174 (pdf, 1897 kB)

Proposition 2013/14:159

Regeringens proposition 2013/14:159 Bättre information och tydligare ansvar vid Prop. mineralprospektering 2013/14:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Annie Lööf Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Enskildas ställning vid


Utskottsberedning: 2013/14:NU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2013/14:159 (pdf, 283 kB)