Dokument & lagar (429 träffar)

utskottsdokument 2012/13:2B6BEC

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-03-12 TID 11.32-11.40 12.17-12.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete

2013-03-12

utskottsdokument 2012/13:2B6BEB

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-03-07 TID 9.46-10.48 11.10-11.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens hantering av uppföljningsansvaret av AP-fondernas verksamhet Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens hantering av uppföljningsansvaret

2013-03-07

utskottsdokument 2012/13:2B6BE9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-03-05 TID 11.22-12.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:27 samt 2012/13:28. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att en granskningsanmälan inkommit.

2013-03-05

utskottsdokument 2012/13:2B5806

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-02-21 TID 9.54-10.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:26. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att en granskningsanmälning inkommit. Regeringens

2013-03-05

utskottsdokument 2012/13:2B5804

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 2013-02-19 TID 11.11-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att en granskningsanmälning inkommit. Biståndsministerns hantering av Utrikesdepartementets egna biståndsmedel inlämnad

2013-02-19

utskottsdokument 2012/13:2B5065

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-02-14 TID 8.59-9.03 9.22-10.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:25. 2 AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer G 10 Utskottet behandlade

2013-02-14

utskottsdokument 2012/13:2BD697

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 2013-02-12 TID 11.37-12.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:24. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att två granskningsanmälningar inkommit. Granskning

2013-02-12

utskottsdokument 2012/13:2B4A74

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-01-31 TID 9.17-10.22 10.32-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:23. 2 Regeringens tillsättande av insynsråd G 17 Utskottet behandlade granskningsärendet

2013-01-31

utskottsdokument 2012/13:2B460C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-01-29 TID 11.14-11.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av två protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:21 samt 2012/13:22. 2 Begäran om granskning av hur regeringen uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention

2013-01-29

utskottsdokument 2012/13:2B3FA3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-01-24 TID 09.1509.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien ärende 4 Utskottet begärde att få ta del av alla sedan hösten 2007 daterade promemorior som innehåller

2013-01-24

utskottsdokument 2012/13:2B3FA2

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-01-22 TID 12.00-13.19 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:20. 2 AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer Utskottet behandlade ärendet AB Svensk

2013-01-22

utskottsdokument 2012/13:2B460D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-01-17 TID 9.21-9.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:19. 2 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Utskottet behandlade

2013-01-17

utskottsdokument 2012/13:2B4610

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-01-15 TID 11.28-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:18. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelande att en ny granskningsanmälan inkommit: Utrikesdepartementets

2013-01-15

utskottsdokument 2012/13:2B3771

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2012-12-18 TID 8.15-8.36 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:17. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelande att en ny granskningsanmälan inkommit: Granskning

2012-12-18

utskottsdokument 2012/13:2B4611

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 2012-12-13 TID 14.04-14.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:16. 2 Hantering av hemliga handlingar inom Regeringskansliet Utskottet behandlade ärendet Hantering av

2012-12-13

utskottsdokument 2012/13:2B30C8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM 2012-12-06 TID 09.42-11.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:15. 2 Regeringsprotokollen Utskottet behandlade ärendet Regeringsprotokollen. Ärendet bordlades. 3 Vissa

2012-12-06

utskottsdokument 2012/13:2B1771

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2012-12-04 TID 11.31-11.36 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:14. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde att två granskningsanmälningar inkommit: Granskning

2012-12-04

utskottsdokument 2012/13:2B15EC

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 2012-11-29 TID 10.28-10.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:13. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde förslag till preliminär plan för vårens granskning.

2012-11-29

utskottsdokument 2012/13:2B13FB

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 2012-11-27 TID 11.37-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:12. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde att en ny begäran om att få tillgång till allmänna handlingar

2012-11-27

utskottsdokument 2012/13:2B13FA

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 2012-11-22 TID 09.13-09.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:11. 2 Regeringens avlämnande av propositioner till riksdagen Utskottet behandlade ärendet Regeringens

2012-11-22