Dokument & lagar (170 träffar)

Motion 2012/13:Kr296 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr296 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Kulturpolitik SD222 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Kulturpolitisk inriktning 3 Avveckling av den mångkulturalistiska kulturpolitiken 3 Kulturarvet och den nationella identiteten 3 Kulturarvsfond 4 Kulturarvs-ROT 4 Nationell kulturkanon 4


Utskottsberedning: 2012/13:JuU10 2012/13:KrU1 2012/13:KrU6 2012/13:KrU8 2012/13:SkU16
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2012/13:Kr296 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 91 kB)

Motion 2012/13:Kr321 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr321 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid V600 Sammanfattning En rad angelägna satsningar för ett rikare kulturliv skulle komma till stånd med Vänsterpartiets kulturpolitik. Vi vill återinföra succén med fri entré på de statliga museerna och


Utskottsberedning: 2012/13:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr321 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 87 kB)

Motion 2012/13:Kr213 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr213 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Kulturskolan V603 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med lagstiftningsförslag om hur kulturskolan ska kunna etableras i alla kommuner och hur detta bäst


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3 2012/13:KrU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Kr213 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. MP Nya jobb i ett modernare Sverige MP1001 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Nya jobb i ett modernare Sverige 7 4 Fortsatt oro det ekonomiska läget 8 4.1 Svag konjunktur globalt och i Sverige 8 4.2 Svåra problem på arbetsmarknaden 9


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:AU6 2012/13:CU1 2012/13:FiU1 2012/13:FiU26 2012/13:FöU1 2012/13:KrU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU2 2012/13:NU1 2012/13:NU3 2012/13:SfU1 2012/13:SoU1 2012/13:TU1 2012/13:TU2 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 2078 kB)

Proposition 2012/13:1

Budgetproposition för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Regeringen överlämnar härmed enligt


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU2 2012/13:CU1 2012/13:CU3 2012/13:FiU1 2012/13:FiU2 2012/13:FiU3 2012/13:FiU4 2012/13:FiU5 2012/13:FöU1 2012/13:JuU1 2012/13:KrU1 2012/13:KU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU2 2012/13:NU1 2012/13:NU2 2012/13:NU3 2012/13:SfU1 2012/13:SfU2 2012/13:SkU1 2012/13:SoU1 2012/13:TU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU2 2012/13:UU1 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (254 förslag): 2 avslag, 252 bifall,

Proposition 2012/13:1 (pdf, 5288 kB)

Motion 2012/13:Kr9 av Bengt Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr9 av Bengt Berg m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag V045 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Bibliotekens tillstånd 2 5 Avslag på proposition 3 6 Vad bör en proposition om en bibliotekslag innehålla 3 6.1 En nationell biblioteksplan 3


Utskottsberedning: 2013/14:KrU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2012/13:Kr9 av Bengt Berg m.fl. (V) (doc, 81 kB)

Motion 2012/13:Kr11 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr11 av Tina Ehn och Agneta Börjesson MP med anledning av prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag MP046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det allmänna biblioteksväsendet och s.k. papperslösa människor. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:KrU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:Kr11 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:Kr10 av Adam Marttinen (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr10 av Adam Marttinen SD med anledning av prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag SD383 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet inte ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer


Utskottsberedning: 2013/14:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr10 av Adam Marttinen (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Kr5 av Tina Ehn (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr5 av Tina Ehn MP med anledning av skr. 2012/13:51 Mål för friluftslivspolitiken MP027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en närmare koppling mellan målen för friluftslivet och andra politikområden.


Utskottsberedning: 2012/13:KrU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:Kr5 av Tina Ehn (MP) (doc, 73 kB)

Motion 2012/13:Kr8 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr8 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag S24003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Nationell biblioteksstrategi 3 Kompetent bemanning 5 Avgiftsfri biblioteksverksamhet 5 Skolbibliotek 6 Förslag


Utskottsberedning: 2013/14:KrU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Kr8 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 77 kB)

Motion 2012/13:So314 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:So314 av Anita Brodén FP Hörselnedsättning en folksjukdom som kan mötas med åtgärder FP805 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mer textning av tv-program, film på bio, dvd-filmer och teater.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8 2012/13:KrU2 2013/14:SoU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:So314 av Anita Brodén (FP) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:Kr261 av Anders Ahlgren och Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr261 av Anders Ahlgren och Anders Åkesson C Goda förutsättningar för samlingslokaler och civilsamhällets demokratiska infrastruktur C310 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrat stöd till allmänna samlingslokaler.


Utskottsberedning: 2012/13:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr261 av Anders Ahlgren och Anders Åkesson (C) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Kr260 av Ulf Nilsson m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr260 av Ulf Nilsson m.fl. FP Backåkra FP731 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Dag Hammarskjölds Backåkra vad avser verksamheten och fastigheten. Motivering Dag Hammarskjöld är en av vår historias viktigaste och


Utskottsberedning: 2012/13:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr260 av Ulf Nilsson m.fl. (FP) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Kr259 av Ulf Nilsson m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr259 av Ulf Nilsson m.fl. FP Uppåkra arkeologiskt centrum FP728 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stödja utvecklingen av ett arkeologiskt center vid fyndplatsen Uppåkra. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:KrU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Kr259 av Ulf Nilsson m.fl. (FP) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Kr256 av Anita Brodén m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr256 av Anita Brodén m.fl. FP Friluftsrörelsens betydelse FP819 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om friluftsrörelsens betydelse för folkhälsa, integration och kunskap kring allemansrätten. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:KrU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Kr256 av Anita Brodén m.fl. (FP) (doc, 68 kB)

Motion 2012/13:Kr255 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr255 av Anita Brodén FP Betydelsen av folkbildning och folkrörelser FP833 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om folkrörelsernas roll för samhällsengagemang och demokratins utveckling. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:KrU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Kr255 av Anita Brodén (FP) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Kr222 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr222 av Jan R Andersson M Svenskt rockarkiv M1032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Svenskt rockarkiv. Motivering År 1993 bildades den ideella organisationen Svenskt rockarkiv då fyra statliga institutioner inom


Utskottsberedning: 2012/13:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr222 av Jan R Andersson (M) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Kr216 av Pia Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr216 av Pia Nilsson S Sala silvergruva S3112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna för staten att ta ett större ekonomiskt ansvar för Sala silvergruva. Motivering Sala silvergruva är en


Utskottsberedning: 2012/13:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr216 av Pia Nilsson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Kr226 av Helén Pettersson i Umeå och Fredrik Lundh Sammeli (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr226 av Helén Pettersson i Umeå och Fredrik Lundh Sammeli S Den demokratiska medvetenheten hos unga S3161 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om föreningslivets betydelse för att stärka medvetenheten om demokrati bland


Utskottsberedning: 2012/13:KrU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Kr226 av Helén Pettersson i Umeå och Fredrik Lundh Sammeli (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Kr287 av Bo Bernhardsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr287 av Bo Bernhardsson m.fl. S Dag Hammarskjölds Backåkra en nationell angelägenhet S3119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att snarast ta initiativ till att bevara Dag Hammarskjölds Backåkra. Motivering Dag


Utskottsberedning: 2012/13:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr287 av Bo Bernhardsson m.fl. (S) (doc, 56 kB)