Dokument & lagar (477 träffar)

Motion 2012/13:Kr296 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr296 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Kulturpolitik SD222 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Kulturpolitisk inriktning 3 Avveckling av den mångkulturalistiska kulturpolitiken 3 Kulturarvet och den nationella identiteten 3 Kulturarvsfond 4 Kulturarvs-ROT 4 Nationell kulturkanon 4


Utskottsberedning: 2012/13:JuU10 2012/13:KrU1 2012/13:KrU6 2012/13:KrU8 2012/13:SkU16
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2012/13:Kr296 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 91 kB)

Motion 2012/13:MJ457 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ457 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård V560 Sammanfattning Politik för miljö- och klimaträttvisa handlar om att verka för goda och rättvisa levnadsförhållanden lokalt och samtidigt ta ansvar för klimatkonsekvenser som drabbar andra regioner eller länder.


Utskottsberedning: 2012/13:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ457 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 87 kB)

Motion 2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Klimaträttvisa inför Doha och dess efterföljare V559 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken 6 4.1 Rättvist miljöutrymme 6 4.2 Klimaträttvisa 7 4.3 Klimat, klass och kön 7


Utskottsberedning: 2012/13:FiU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU11 2012/13:MJU8 2012/13:NU13 2012/13:NU14 2012/13:NU21 2012/13:UU13 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 191 kB)

Proposition 2012/13:55

Regeringens proposition 2012/13:55 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion Prop. 2012/13:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 december 2012 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:MJU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): 1 avslag, 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2012/13:55 (pdf, 931 kB)

Motion 2012/13:Kr321 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr321 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid V600 Sammanfattning En rad angelägna satsningar för ett rikare kulturliv skulle komma till stånd med Vänsterpartiets kulturpolitik. Vi vill återinföra succén med fri entré på de statliga museerna och


Utskottsberedning: 2012/13:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr321 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 87 kB)

Motion 2012/13:MJ456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ456 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel V550 Sammanfattning Vänsterpartiet ökar satsningar på biotopskydd och naturvårdsavtal i skogen och anslaget till skogsbruket ökar. Vi värnar ett starkt och oberoende djurskydd i Sverige och ökar


Utskottsberedning: 2012/13:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 76 kB)

Motion 2012/13:Kr213 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr213 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Kulturskolan V603 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med lagstiftningsförslag om hur kulturskolan ska kunna etableras i alla kommuner och hur detta bäst


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3 2012/13:KrU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Kr213 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:MJ481 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ481 av Åsa Romson m.fl. MP Ordning och reda i klimatpolitiken MP1003 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med ett förslag till utformning av ett klimatpolitiskt ramverk. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2012/13:MJU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:MJ481 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 163 kB)

Motion 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. MP Nya jobb i ett modernare Sverige MP1001 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Nya jobb i ett modernare Sverige 7 4 Fortsatt oro det ekonomiska läget 8 4.1 Svag konjunktur globalt och i Sverige 8 4.2 Svåra problem på arbetsmarknaden 9


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:AU6 2012/13:CU1 2012/13:FiU1 2012/13:FiU26 2012/13:FöU1 2012/13:KrU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU2 2012/13:NU1 2012/13:NU3 2012/13:SfU1 2012/13:SoU1 2012/13:TU1 2012/13:TU2 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 2078 kB)

Proposition 2012/13:1

Budgetproposition för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Regeringen överlämnar härmed enligt


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU2 2012/13:CU1 2012/13:CU3 2012/13:FiU1 2012/13:FiU2 2012/13:FiU3 2012/13:FiU4 2012/13:FiU5 2012/13:FöU1 2012/13:JuU1 2012/13:KrU1 2012/13:KU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU2 2012/13:NU1 2012/13:NU2 2012/13:NU3 2012/13:SfU1 2012/13:SfU2 2012/13:SkU1 2012/13:SoU1 2012/13:TU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU2 2012/13:UU1 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (254 förslag): 2 avslag, 252 bifall,

Proposition 2012/13:1 (pdf, 5288 kB)

Motion 2012/13:Kr9 av Bengt Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr9 av Bengt Berg m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag V045 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Bibliotekens tillstånd 2 5 Avslag på proposition 3 6 Vad bör en proposition om en bibliotekslag innehålla 3 6.1 En nationell biblioteksplan 3


Utskottsberedning: 2013/14:KrU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2012/13:Kr9 av Bengt Berg m.fl. (V) (doc, 81 kB)

Motion 2012/13:Kr11 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr11 av Tina Ehn och Agneta Börjesson MP med anledning av prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag MP046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det allmänna biblioteksväsendet och s.k. papperslösa människor. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:KrU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:Kr11 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:Kr10 av Adam Marttinen (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr10 av Adam Marttinen SD med anledning av prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag SD383 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet inte ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer


Utskottsberedning: 2013/14:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr10 av Adam Marttinen (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:MJ8 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ8 av Helena Leander m.fl. MP med anledning av skr. 2012/13:105 Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: 2013/14:MJU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:MJ8 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 231 kB)

Motion 2012/13:MJ1 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ1 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:35 Nya regler för industriutsläpp Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man i det fallet BAT-slutsatserna genomförs i svensk


Utskottsberedning: 2012/13:MJU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:MJ1 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 65 kB)

Motion 2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Klimatpolitik för jobb och välfärd 4 Det vetenskapliga läget 5 Internationell klimatpolitik.6 Den gröna fonden 8 Arktis.8 De svenska klimatmålen måste tydliggöras 9 En plan och ett regelverk för klimatpolitiken.13 Investeringar.14 Biogasstrategi 15 Undantag från


Utskottsberedning: 2012/13:MJU11 2012/13:MJU15 2012/13:MJU2 2012/13:NU12 2012/13:NU17 2012/13:NU3 2012/13:NU4 2012/13:SkU16 2012/13:SkU19 2012/13:UU15 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (pdf, 256 kB)

Motion 2012/13:MJ267 av Anders Andersson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut 1.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat kommunalt inflytande över strandskyddsdispenser. 2.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett tydliggörande av kommunernas möjligheter att anpassa tillämpningen


Utskottsberedning: 2012/13:MJU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:MJ267 av Anders Andersson (KD) (pdf, 60 kB)

Motion 2012/13:Kr5 av Tina Ehn (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr5 av Tina Ehn MP med anledning av skr. 2012/13:51 Mål för friluftslivspolitiken MP027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en närmare koppling mellan målen för friluftslivet och andra politikområden.


Utskottsberedning: 2012/13:KrU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:Kr5 av Tina Ehn (MP) (doc, 73 kB)

Motion 2012/13:Kr8 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr8 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag S24003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Nationell biblioteksstrategi 3 Kompetent bemanning 5 Avgiftsfri biblioteksverksamhet 5 Skolbibliotek 6 Förslag


Utskottsberedning: 2013/14:KrU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Kr8 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 77 kB)

Motion 2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. S Energi S12001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på svensk energipolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Energimyndigheten


Utskottsberedning: 2012/13:CU10 2012/13:CU9 2012/13:NU12 2012/13:NU14 2012/13:NU17 2012/13:NU3 2012/13:NU4 2012/13:NU7 2012/13:SkU17 2013/14:MJU8
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 94 kB)