Dokument & lagar (619 träffar)

Motion 2012/13:N339 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:N339 av Jan Lindholm MP Åtgärda vagabonderande strömmar MP2643 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av åtgärder som avskaffar problemet med vagabonderande strömmar. Bakgrund Begreppet vagabonderande strömmar


Utskottsberedning: 2013/14:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N339 av Jan Lindholm (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:N300 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:N300 av Kent Persson m.fl. V 100 procent förnybart V604 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Förnybar energi 3 4 Kärnkraften inget alternativ 3 5 Det förnybara är ett av alternativen 4 5.1 Vindkraften 4 5.1.1 Havsbaserad vindkraft 5 5.1.2 Branschprogram 5


Utskottsberedning: 2012/13:MJU15 2012/13:MJU2 2012/13:NU12 2012/13:NU2 2012/13:NU3 2012/13:SkU17 2012/13:SkU19
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2012/13:N300 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 91 kB)

Motion 2012/13:N262 av Hans Backman (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:N262 av Hans Backman FP Nyföretagarstödet FP714 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla nyföretagarstödet. Motivering I en debattartikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet den 21 augusti 2012 skriver Olle


Utskottsberedning: 2012/13:NU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N262 av Hans Backman (FP) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:N260 av Anita Brodén m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:N260 av Anita Brodén m.fl. FP Turismen som exportvara FP831 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kraftsamling vad gäller marknadsföring i syfte att presentera Sverige som ett intressant rese- och turistmål för


Utskottsberedning: 2012/13:NU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N260 av Anita Brodén m.fl. (FP) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:N250 av Tomas Eneroth och Clas-Göran Carlsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N250 av Tomas Eneroth och Clas-Göran Carlsson S Det regionala utvecklingsanslaget S35079 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det regionala utvecklingsanslaget 1:1 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N250 av Tomas Eneroth och Clas-Göran Carlsson (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:N247 av Tomas Eneroth och Clas-Göran Carlsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N247 av Tomas Eneroth och Clas-Göran Carlsson S Elprisområden S35093 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om elprisområden. Motivering Regeringen är ansvarig för den nyligen genomförda indelningen av Sverige i fyra


Utskottsberedning: 2012/13:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N247 av Tomas Eneroth och Clas-Göran Carlsson (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:N246 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N246 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson S Långsiktig energipolitik S35054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svensk basindustris behov av en ansvarsfull och långsiktig energipolitik. Motivering Svenskt näringsliv


Utskottsberedning: 2012/13:NU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N246 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:N245 av Jasenko Omanovic (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N245 av Jasenko Omanovic S Statlig förvaltning och regionalpolitik S35052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regionala hänsyn vid omorganisation av statlig verksamhet. Motivering Under de senaste åren har det genomförts


Utskottsberedning: 2012/13:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N245 av Jasenko Omanovic (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:N236 av Sten Bergheden och Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2012/13:N236 av Sten Bergheden och Jan R Andersson M Vägkrogars potential för turism och matlandet Sverige M1238 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att öka fokusen på svenska vägkrogar inom ramen för turismsatsningar


Utskottsberedning: 2012/13:NU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N236 av Sten Bergheden och Jan R Andersson (M) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:N235 av Sten Bergheden och Lars Elinderson (M)

Motion till riksdagen 2012/13:N235 av Sten Bergheden och Lars Elinderson M Turismutveckling i Skaraborg M1509 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av turistföretagens villkor. Motivering Turistnäringen sysselsätter idag omkring 160


Utskottsberedning: 2012/13:NU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N235 av Sten Bergheden och Lars Elinderson (M) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:N234 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:N234 av Anita Brodén FP En satsning på ökat företagande FP803 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om enmans- och fåmansföretagens betydelse. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:NU8 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:N234 av Anita Brodén (FP) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:N206 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:N206 av Hans Linde m.fl. V Internationell handelspolitik för rättvisa, jämställdhet V291 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 5 4 Den internationella handeln 5 5 Rättvis eller fri handel 6 5.1 Ekologiskt perspektiv på handel 8 5.2 En jämställd handelspolitik 8


Utskottsberedning: 2012/13:NU13 2012/13:SoU1 2012/13:UU12 2012/13:UU15 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2012/13:N206 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 140 kB)

Motion 2012/13:MJ270 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ270 av Sten Bergheden M Åtgärder för att främja landsbygdsföretagande M1088 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bättre samordning av tillstånd som företag behöver söka.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2012/13:MJU9 2012/13:NU2 2012/13:NU8 2012/13:TU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:MJ270 av Sten Bergheden (M) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:C231 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:C231 av Jan Lindholm MP Solenergi i den byggda miljön MP2603 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en lagstiftning som föreskriver energiaktiva ytmaterial vid nybyggnation och renovering. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2012/13:CU9 2012/13:NU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:C231 av Jan Lindholm (MP) (doc, 71 kB)

Motion 2012/13:N309 av Margareta Cederfelt och Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2012/13:N309 av Margareta Cederfelt och Saila Quicklund M Skapa bättre förutsättningar för kvinnliga innovatörer M1474 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa förutsättningar för att få fler kvinnliga innovatörer.


Utskottsberedning: 2012/13:NU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N309 av Margareta Cederfelt och Saila Quicklund (M) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:N308 av Margareta Cederfelt och Annicka Engblom (M)

Motion till riksdagen 2012/13:N308 av Margareta Cederfelt och Annicka Engblom M Patentintrångsförsäkring för svenska innovationer M1690 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om patentintrångsförsäkring för svenska innovationer. Motivering I dag finns


Utskottsberedning: 2012/13:NU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N307 av Louise Malmström och Håkan Bergman (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N307 av Louise Malmström och Håkan Bergman S Stöd till sociala företag S35147 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att snabbt ge stöd, t.ex. i form av kompetens- och utvecklingscheckar, till


Utskottsberedning: 2012/13:NU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N307 av Louise Malmström och Håkan Bergman (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:N345 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:N345 av Josef Fransson SD Solceller Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avveckla investeringsstödet till solceller. Motivering Idag ges investeringsstöd för installation av solceller,


Utskottsberedning: 2012/13:NU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N345 av Josef Fransson (SD) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:N323 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N323 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Östergötland som försökslän för sociala företag S7047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Östergötland bör utses till försökslän för att utveckla de arbetsintegrerande sociala


Utskottsberedning: 2012/13:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N323 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:N322 av Sven-Erik Bucht (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N322 av Sven-Erik Bucht S Strategiska exportutvecklingsprogram S7092 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av strategiska exportutvecklingsprogram. Motivering Sverige är ett av världens mest exportberoende


Utskottsberedning: 2012/13:NU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N322 av Sven-Erik Bucht (S) (doc, 55 kB)