Dokument & lagar (16 366 träffar)

Proposition 2015/16:9

Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet Regeringens proposition 2015/16:9 Genomförande av Solvens II-direktivet på Prop. försäkringsområdet 2015/16:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 september 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2015/16:FiU7
Riksdagsbeslut (16 förslag): , 16 bifall,

Proposition 2015/16:9 (pdf, 4809 kB)

Proposition 2015/16:7

Regeringens proposition 2015/16:7 Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien Prop. och Nordirland 2015/16:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 september 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2015/16:SkU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:7 (pdf, 621 kB)

Proposition 2015/16:6

Regeringens proposition 2015/16:6 Ändringar i kulturmiljölagen Prop. 2015/16:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2015 Stefan Löfven Per Bolund Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition behandlas genomförandet i svensk rätt av det


Utskottsberedning: 2015/16:KrU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:6 (pdf, 531 kB)

Proposition 2015/16:3

Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin Regeringens proposition 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya Prop. rapporteringskrav för utvinningsindustrin 2015/16:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2015 Stefan Löfven Morgan


Utskottsberedning: 2015/16:CU6
Riksdagsbeslut (15 förslag): , 15 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:3 (pdf, 3022 kB)

Proposition 2015/16:23

Regeringens proposition 2015/16:23 Anställning under viss kompletterande Prop. utbildning 2015/16:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2015 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2015/16:UbU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:23 (pdf, 245 kB)

Proposition 2015/16:2

Regeringens proposition 2015/16:2 Höständringsbudget för 2015 Regeringens proposition 2015/16:2 Höständringsbudget för 2015 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2015/16:FiU11
Riksdagsbeslut (12 förslag): , 12 bifall,

Proposition 2015/16:2 (pdf, 595 kB)

Proposition 2015/16:18

Regeringens proposition 2015/16:18 Ändringsprotokoll nr 15 Nya regler för att öka Prop. Europadomstolens effektivitet 2015/16:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2015 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Protokoll


Utskottsberedning: 2015/16:KU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:18 (pdf, 539 kB)

Proposition 2015/16:17

Regeringens proposition 2015/16:17 Internationella skolor Prop. 2015/16:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 september 2015 Stefan Löfven Gustav Fridolin Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i skollagen 2010:800 i fråga


Utskottsberedning: 2015/16:UbU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:17 (pdf, 781 kB)

Proposition 2015/16:16

Regeringens proposition 2015/16:16 Senarelagt införande av redovisningscentraler Prop. för taxi 2015/16:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2015 Stefan Löfven Anna Johansson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag


Utskottsberedning: 2015/16:TU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2015/16:16 (pdf, 81 kB)

Proposition 2015/16:13

Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer Regeringens proposition 2015/16:13 Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer Prop. 2015/16:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2015 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:CU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:13 (pdf, 2677 kB)

Proposition 2015/16:12

Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg Regeringens proposition 2015/16:12 Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg Prop. 2015/16:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2015 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:CU5
Riksdagsbeslut (12 förslag): , 12 bifall,

Proposition 2015/16:12 (pdf, 3351 kB)

Proposition 2015/16:11

Regeringens proposition 2015/16:11 Ny instansordning för va-målen Prop. 2015/16:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 september 2015 Stefan Löfven Åsa Romson Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att Statens va-nämnds


Utskottsberedning: 2015/16:CU8
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,

Proposition 2015/16:11 (pdf, 615 kB)

Proposition 2015/16:72

Regeringens proposition 2015/16:72 Kompletterande bestämmelser till EU:s Prop. förordning om elektronisk identifiering 2015/16:72 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2015 Margot Wallström Anna Johansson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2015/16:TU18
Riksdagsbeslut (24 förslag): , 24 bifall,

Proposition 2015/16:72 (pdf, 1548 kB)

Skrivelse 2015/16:61

Regeringens skrivelse 2015/16:61 Riksrevisionens rapport om statens finansiella Skr. tillgångar 2015/16:61 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 december 2015 Margot Wallström Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen


Utskottsberedning: 2015/16:FiU16

Skrivelse 2015/16:61 (pdf, 1723 kB)

Motion 2015/16:3223 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3223 av Anders W Jonsson m.fl. C Sveriges jobbskaparbudget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1.Inledning: Ett bra Sverige som kan bli ännu bättre 2.Utsikter för svensk ekonomi Långsam internationell återhämtning Goda utsikter i Sverige, som dämpas


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2015/16:3223 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 658 kB) Motion 2015/16:3223 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 913 kB)

Proposition 2015/16:198

Regeringens proposition 2015/16:198 En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap Prop. 2015/16:198 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 augusti 2016 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag


Utskottsberedning: 2016/17:UbU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:198 (pdf, 500 kB)

Proposition 2015/16:200

Regeringens proposition 2015/16:200 En utvidgad skyldighet att anmäla Prop. växtskadegörare 2015/16:200 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 september 2016 Stefan Löfven Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Som en följd av ändringar i rådets


Utskottsberedning: 2016/17:MJU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:200 (pdf, 288 kB)

Motion 2015/16:1481 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:1481 av Jan Björklund m.fl. FP Barns rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn i rättsprocesser och utredningar ska mötas av personer med särskild barnkompetens och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2015/16:JuU1 2015/16:JuU22 2015/16:KrU4 2015/16:SoU1 2015/16:SoU7 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2015/16:1481 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:1481 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 100 kB)

Motion 2015/16:1480 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:1480 av Jan Björklund m.fl. FP Politik för årsrika människor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder mot ålderism och åldersdiskriminering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2015/16:AU10 2015/16:AU2 2015/16:AU7 2015/16:FiU25 2015/16:SoU1 2015/16:SoU7 2016/17:SoU6 2016/17:SoU7 2016/17:SoU9
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2015/16:1480 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 61 kB) Motion 2015/16:1480 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 115 kB)

Motion 2015/16:1467 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:1467 av Jan Björklund m.fl. FP Förstatliga skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förstatligande av skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kommunaliseringen av skolan som genomdrevs av Socialdemokraterna med stöd


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1467 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1467 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 76 kB)