Dokument & lagar (96 träffar)

Omröstning 2012/13:FiU41p1 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF:s) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer

Votering: betänkande 2012/13:FiU41 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens IMF finansieringslösning till förmån för låginkomstländer, förslagspunkt 1 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens IMF:s finansieringslösning till förmån för låginkomstländer Riksdagen medger

2013-06-19

Omröstning 2012/13:FiU32p1 Kollektivavtal, socialt företagande m.m.

Votering: betänkande 2012/13:FiU32 Offentlig upphandling, förslagspunkt 1 Kollektivavtal, socialt företagande m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fi210 av Penilla Gunther KD2012/13:Fi226 av Mats Pertoft MP2012/13:Fi229 av Suzanne Svensson m.fl. S2012/13:Fi246 av Rickard Nordin C2012/13:Fi259 av Kurt Kvarnström och

2013-02-21

Omröstning 2012/13:FiU32p2 Miljökrav, djurskydd, kvalitetskrav

Votering: betänkande 2012/13:FiU32 Offentlig upphandling, förslagspunkt 2 Miljökrav, djurskydd, kvalitetskrav Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fi207 av Ann-Kristine Johansson S2012/13:Fi209 av Sten Bergheden M yrkande 3, 2012/13:Fi236 av Lars Beckman M2012/13:Fi244 av Olle Thorell S2012/13:Fi247 av Åsa Torstensson

2013-02-21

Omröstning 2012/13:FiU29p1 Kommissionens plan för ett verkligt EMU (KOM(2012) 777)

Votering: betänkande 2012/13:FiU29 Granskning av EU-kommissionens meddelande om en plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union förslagspunkt 1 Kommissionens plan för ett verkligt EMU KOM2012 777 Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2013-04-10 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag

2013-04-10

Omröstning 2012/13:FiU28p1 Godkännande av fördraget

Votering: betänkande 2012/13:FiU28 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen förslagspunkt 1 Godkännande av fördraget Riksdagen godkänner fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:39 och

2013-03-07

Omröstning 2012/13:FiU28p3 Svenskt undantag från EMU

Votering: betänkande 2012/13:FiU28 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen förslagspunkt 3 Svenskt undantag från EMU Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fi8 av Per Bolund m.fl. MP yrkande 2 och 2012/13:Fi295 av Ulf Holm och Mats Pertoft båda MPDatum: 2013-03-07 Omröstning

2013-03-07

Omröstning 2012/13:FiU26p7 Ramverk för sociala investeringar

Votering: betänkande 2012/13:FiU26 Kommunala frågor, förslagspunkt 7 Ramverk för sociala investeringar Riksdagen avslår motion 2012/13:Fi297 av Per Bolund och Mats Pertoft båda MP yrkande 1. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99

2013-04-10

Omröstning 2012/13:FiU26p2 Avknoppning av kommunal verksamhet

Votering: betänkande 2012/13:FiU26 Kommunala frågor, förslagspunkt 2 Avknoppning av kommunal verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fi271, 2012/13:So484 yrkande 3 och 2012/13:So557 yrkande 14. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-10

Omröstning 2012/13:FiU26p1 Vinstutdelning i offentligt finansierade välfärdsverksamheter

Votering: betänkande 2012/13:FiU26 Kommunala frågor, förslagspunkt 1 Vinstutdelning i offentligt finansierade välfärdsverksamheter Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fi212 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 1-7, 2012/13:Fi282 av Roza Güclü Hedin m.fl. S2012/13:Fi283 av Carina Ohlsson m.fl. S2012/13:Fi285 av Annika

2013-04-10

Omröstning 2012/13:FiU25p14 Behov av ny statistik

Votering: betänkande 2012/13:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor, förslagspunkt 14 Behov av ny statistik Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fi256 och 2012/13:Fi276. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 12 M

2013-04-10

Omröstning 2012/13:FiU25p9 Naturområden i Stockholms skärgård

Votering: betänkande 2012/13:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor, förslagspunkt 9 Naturområden i Stockholms skärgård Riksdagen avslår motion 2012/13:Fö219. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0 12 M 100 0

2013-04-10

Omröstning 2012/13:FiU25p8 Statens ägande i Akademiska hus AB

Votering: betänkande 2012/13:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor, förslagspunkt 8 Statens ägande i Akademiska hus AB Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fi217 och 2012/13:C421 yrkande 3. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-10

Omröstning 2012/13:FiU25p3 Personalförsörjningskommission

Votering: betänkande 2012/13:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor, förslagspunkt 3 Personalförsörjningskommission Riksdagen avslår motion 2012/13:Fi202. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 1 0 12 M 100 0 0 7 MP

2013-04-10

Omröstning 2012/13:FiU25p5 Etiskt förhållningssätt i staten

Votering: betänkande 2012/13:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor, förslagspunkt 5 Etiskt förhållningssätt i staten Riksdagen avslår motion 2012/13:Fi286 yrkande 1. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0 12 M 100

2013-04-10

Omröstning 2012/13:FiU25p2 Staten som arbetsgivare

Votering: betänkande 2012/13:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor, förslagspunkt 2 Staten som arbetsgivare Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fi227, 2012/13:Fi243, 2012/13:Fi279, 2012/13:Sf386 yrkande 2, 2012/13:Ub385 yrkande 2 och 2012/13:A393 yrkande 14. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2013-04-10

Omröstning 2012/13:FiU24p1 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2010-2012

Votering: betänkande 2012/13:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 20102012, förslagspunkt 1 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2010-2012 Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om penningpolitiken för perioden 2010-2012. Datum: 2013-05-30 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-05-30

Omröstning 2012/13:FiU22p2 Uppdelning av banker, stabilitetsfonden m.m.

Votering: betänkande 2012/13:FiU22 Bank-försäkrings- och kreditupplysningsfrågor, förslagspunkt 2 Uppdelning av banker, stabilitetsfonden m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fi201 av Ulla Andersson m.fl. V yrkandena 1-5 och 7 samt 2012/13:Fi298 av Annika Lillemets m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2013-04-18 Omröstning

2013-04-18

Omröstning 2012/13:FiU22p11 Försäkringspremier och betalningsanmärkningar

Votering: betänkande 2012/13:FiU22 Bank-försäkrings- och kreditupplysningsfrågor, förslagspunkt 11 Försäkringspremier och betalningsanmärkningar Riksdagen avslår motion 2012/13:C210 av Hans Hoff SDatum: 2013-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-18

Omröstning 2012/13:FiU22p1 Kreditupplysningar och bluffakturor

Votering: betänkande 2012/13:FiU22 Bank-försäkrings- och kreditupplysningsfrågor, förslagspunkt 1 Kreditupplysningar och bluffakturor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fi213 av Jan Ertsborn FP2012/13:Fi214 av Jan Ertsborn m.fl. FP2012/13:Fi221 av Lena Asplund M2012/13:C203 av Lars-Axel Nordell och Roland Utbult båda

2013-04-18

Omröstning 2012/13:FiU21p34 Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och anslag

Votering: betänkande 2012/13:FiU21 Vårändringsbudget för 2013, förslagspunkt 34 Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och anslag Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 34 och

2013-06-18