Dokument & lagar (98 träffar)

Omröstning 2012/13:CU20p1 Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter

Votering: betänkande 2012/13:CU20 Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter, förslagspunkt 1 Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen 2010:900Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:93 och avslår

2013-05-22

Omröstning 2012/13:CU18p1 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden

Votering: betänkande 2012/13:CU18 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden Riksdagen avslår motion 2012/13:C3 av Markus Wiechel SD yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse

2013-06-12

Omröstning 2012/13:CU14p1 Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag

Votering: betänkande 2012/13:CU14 Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag, förslagspunkt 1 Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag

2012-12-19

Omröstning 2012/13:CU13p1 Sms-lån

Votering: betänkande 2012/13:CU13 Konsumenträtt, förslagspunkt 1 Sms-lån Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fi263, 2012/13:C206 yrkandena 6-8, 2012/13:C219, 2012/13:C223, 2012/13:C251, 2012/13:C282, 2012/13:C287, 2012/13:C369, 2012/13:C377, 2012/13:C390 yrkande 2, 2012/13:C401, 2012/13:C410, 2012/13:C414 och 2012/13:C417.

2013-05-15

Omröstning 2012/13:CU13p3 Allmänna reklamationsnämnden

Votering: betänkande 2012/13:CU13 Konsumenträtt, förslagspunkt 3 Allmänna reklamationsnämnden Riksdagen avslår motion 2012/13:C444 yrkande 5. Datum: 2013-05-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 100 0 0 7 MP 0 23 0 2

2013-05-15

Omröstning 2012/13:CU12p2 Förbättrat skydd för nationalstadsparker

Votering: betänkande 2012/13:CU12 Hushållningen med mark- och vattenområden, förslagspunkt 2 Förbättrat skydd för nationalstadsparker Riksdagen avslår motion 2012/13:C436 yrkandena 1-4. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0

2013-04-10

Omröstning 2012/13:CU11p4 Ombildning till bostadsrätt - detaljplanereglering

Votering: betänkande 2012/13:CU11 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 4 Ombildning till bostadsrätt detaljplanereglering Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C388 yrkande 10 och 2012/13:C400 yrkande 7. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-11

Omröstning 2012/13:CU11p2 Skyddsregeln

Votering: betänkande 2012/13:CU11 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 2 Skyddsregeln Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C388 yrkande 7 och 2012/13:C400 yrkande 24. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 92 0 20 M 96 0 0 11 MP

2013-04-11

Omröstning 2012/13:CU11p1 Reformerade hyressättningsregler m.m.

Votering: betänkande 2012/13:CU11 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 1 Reformerade hyressättningsregler m.m. Riksdagen avslår motion 2012/13:C400 yrkandena 21 och 22. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 96 0 0 11 MP

2013-04-11

Omröstning 2012/13:CU10p1 Skadeståndsansvar vid radiologiska olyckor

Votering: betänkande 2012/13:CU10 Ersättningsrätt, förslagspunkt 1 Skadeståndsansvar vid radiologiska olyckor Riksdagen avslår motion 2012/13:N366 yrkande 5. Datum: 2013-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 95 0 16 M 95 0 0 12

2013-04-18

Omröstning 2012/13:CU9p14 Sjuka hus och byggnaders inomhusmiljö

Votering: betänkande 2012/13:CU9 Planering och byggande, förslagspunkt 14 Sjuka hus och byggnaders inomhusmiljö Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C299 av Jan Lindholm MP2012/13:C305 av Jan Lindholm MP yrkandena 1, 2, 4 och 6 samt 2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 16 och 17. Datum: 2013-03-21 Omröstning

2013-03-21

Omröstning 2012/13:CU9p10 Energihushållningskrav vid ny- och ombyggnad

Votering: betänkande 2012/13:CU9 Planering och byggande, förslagspunkt 10 Energihushållningskrav vid ny- och ombyggnad Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C388 yrkandena 8 och 9, 2012/13:C400 yrkande 3, 2012/13:N366 yrkande 10 och 2012/13:N406 yrkande 6. Datum: 2013-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2013-03-21

Omröstning 2012/13:CU8p3 Översyn av vårdnadsreglerna

Votering: betänkande 2012/13:CU8 Familjerätt, förslagspunkt 3 Översyn av vårdnadsreglerna Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C243 yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:C389 yrkande 1. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 89 0 23

2013-03-14

Omröstning 2012/13:CU6p2 Ytterligare förslag om betalningstiderna

Votering: betänkande 2012/13:CU6 Snabbare betalningar, förslagspunkt 2 Ytterligare förslag om betalningstiderna Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C1 av Carina Herrstedt SD2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. S2012/13:C263 av Peter Jeppsson S2012/13:C274 av Thomas Strand S och 2012/13:C332 av Clas-Göran Carlsson m.fl.

2013-01-23

Omröstning 2012/13:CU5p3 Hållbarhetsrapportering

Votering: betänkande 2012/13:CU5 Associationsrätt m.m.förslagspunkt 3 Hållbarhetsrapportering Riksdagen avslår motion 2012/13:A386 yrkande 7. Datum: 2013-01-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 12 M 98 0 0 9 MP 0 24 0 1 FP

2013-01-23

Omröstning 2012/13:CU4p2 Överskuldsättning

Votering: betänkande 2012/13:CU4 Insolvens- och utsökningsrätt, förslagspunkt 2 Överskuldsättning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C206 av Marianne Berg m.fl. V yrkande 5, 2012/13:C393 av Hannah Bergstedt S och 2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. S yrkande 54. Datum: 2013-01-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2013-01-16

Omröstning 2012/13:CU3p1 Ändrade hyresvillkor för privatuthyrning

Votering: betänkande 2012/13:CU3 Privatuthyrning av bostäder, förslagspunkt 1 Ändrade hyresvillkor för privatuthyrning Riksdagen antar a regeringens förslag till 1. lag om uthyrning av egen bostad, 2. lag om ändring i lagen 1973:188 om arrendenämnder och hyresnämnder, 3. lag om ändring i lagen 1994:831 om rättegången

2012-12-19

Omröstning 2012/13:CU3p5 Främjande av upplåtelser i andra hand

Votering: betänkande 2012/13:CU3 Privatuthyrning av bostäder, förslagspunkt 5 Främjande av upplåtelser i andra hand Riksdagen avslår motion 2012/13:C208 av Carina Herrstedt SD yrkande 2. Datum: 2012-12-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 110

2012-12-19

Omröstning 2012/13:CU3p2 Rätt att hyra ut en bostadsrättslägenhet utan att ange några skäl

Votering: betänkande 2012/13:CU3 Privatuthyrning av bostäder, förslagspunkt 2 Rätt att hyra ut en bostadsrättslägenhet utan att ange några skäl Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen 1991:614Därmed bifaller riksdagen motionerna 2012/13:C356 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 5, 2012/13:C391

2012-12-19

Omröstning 2012/13:CU3p6 Säkerställande av skälig hyra vid andrahandsuthyrning m.m.

Votering: betänkande 2012/13:CU3 Privatuthyrning av bostäder, förslagspunkt 6 Säkerställande av skälig hyra vid andrahandsuthyrning m.m. Riksdagen avslår motion 2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 26. Datum: 2012-12-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 V Parti Ja Nej Avstående

2012-12-19