Dokument & lagar (99 träffar)

Omröstning 2012/13:MJU19p3 Delfinarier

Votering: betänkande 2012/13:MJU19 Djurskydd m.m.förslagspunkt 3 Delfinarier Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ451. Datum: 2013-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 18 M 97 0 0 10 MP 0 24 0 1 FP 19 0 0 5 C 18 0 0

2013-05-30

Omröstning 2012/13:MJU19p1 Djurskyddslagen m.m.

Votering: betänkande 2012/13:MJU19 Djurskydd m.m.förslagspunkt 1 Djurskyddslagen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ259 yrkande 6, 2012/13:MJ306 och 2012/13:MJ312 yrkande 7. Datum: 2013-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 18

2013-05-30

Omröstning 2012/13:MJU17p7 Jakt på vildsvin m.m.

Votering: betänkande 2012/13:MJU17 Jakt och viltvård, förslagspunkt 7 Jakt på vildsvin m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ233 yrkande 1, 2012/13:MJ296, 2012/13:MJ358, 2012/13:MJ362, 2012/13:MJ426 yrkande 5 och 2012/13:MJ478. Datum: 2013-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S Parti

2013-05-02

Omröstning 2012/13:MJU17p5 Det allmänna uppdraget

Votering: betänkande 2012/13:MJU17 Jakt och viltvård, förslagspunkt 5 Det allmänna uppdraget Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ479 yrkande 9. Datum: 2013-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 8 M 104 0 0 3 MP 0 23 0 2

2013-05-02

Omröstning 2012/13:MJU16p10 Talerätt och möjlighet att överklaga

Votering: betänkande 2012/13:MJU16 Skogspolitik, förslagspunkt 10 Talerätt och möjlighet att överklaga Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ450 av Helena Leander m.fl. MP yrkandena 6 och 7. Datum: 2013-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104

2013-05-02

Omröstning 2012/13:MJU16p1 Skogsvårdslagen och miljöhänsyn

Votering: betänkande 2012/13:MJU16 Skogspolitik, förslagspunkt 1 Skogsvårdslagen och miljöhänsyn Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ212 av Christer Engelhardt S2012/13:MJ450 av Helena Leander m.fl. MP yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 40. Datum: 2013-05-02 Omröstning i sakfrågan

2013-05-02

Omröstning 2012/13:MJU15p2 Miljöprövningar

Votering: betänkande 2012/13:MJU15 Övergripande miljöfrågor, förslagspunkt 2 Miljöprövningar Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ290 av Isak From m.fl. S yrkandena 1-3, 2012/13:MJ446 av Jonas Eriksson och Bodil Ceballos båda MP och 2012/13:N306 av Jonas Eriksson m.fl. MP yrkande 7. Datum: 2013-04-17 Omröstning i

2013-04-17

Omröstning 2012/13:MJU15p1 Miljömålen

Votering: betänkande 2012/13:MJU15 Övergripande miljöfrågor, förslagspunkt 1 Miljömålen Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ442 av Jennie Nilsson m.fl. S och 2012/13:MJ460 av Sven Britton m.fl. S yrkande 3. Datum: 2013-04-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja Nej Avstående

2013-04-17

Omröstning 2012/13:MJU14p7 Mål för offentlig konsumtion

Votering: betänkande 2012/13:MJU14 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m.förslagspunkt 7 Mål för offentlig konsumtion Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ425 yrkande 5. Datum: 2013-05-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15 M 100

2013-05-15

Omröstning 2012/13:MJU14p2 Utländska kontrollorgans myndighetsutövning

Votering: betänkande 2012/13:MJU14 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m.förslagspunkt 2 Utländska kontrollorgans myndighetsutövning Riksdagen antar regeringens förslag till lag om kontroll av ekologisk produktion i de delar det avser 3 med den ändringen att bestämmelsen får den lydelsen som utskottet föreslår

2013-05-15

Omröstning 2012/13:MJU14p1 Avslag på förslaget till lag om kontroll av ekologisk produktion

Votering: betänkande 2012/13:MJU14 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m.förslagspunkt 1 Avslag på förslaget till lag om kontroll av ekologisk produktion Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ4 yrkande 1 i denna del och 2012/13:MJ5 i denna del. Datum: 2013-05-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2013-05-15

Omröstning 2012/13:MJU14p5 Strategi för ekologisk jordbruksproduktion

Votering: betänkande 2012/13:MJU14 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m.förslagspunkt 5 Strategi för ekologisk jordbruksproduktion Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ445 yrkande 11. Datum: 2013-05-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2013-05-15

Omröstning 2012/13:MJU13p1 Skyldighet att landa fångster

Votering: betänkande 2012/13:MJU13 Fiskeripolitik, förslagspunkt 1 Skyldighet att landa fångster Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ272 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson båda S2012/13:MJ354 av Michael Svensson M2012/13:MJ419 av Michael Svensson M och 2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkandena 25 och

2013-04-17

Omröstning 2012/13:MJU13p4 Skydd av ål och hälleflundra inom EU

Votering: betänkande 2012/13:MJU13 Fiskeripolitik, förslagspunkt 4 Skydd av ål och hälleflundra inom EU Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 30. Datum: 2013-04-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99

2013-04-17

Omröstning 2012/13:MJU12p19 Myllrande våtmarker

Votering: betänkande 2012/13:MJU12 Naturvård och biologisk mångfald m.m.förslagspunkt 19 Myllrande våtmarker Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 39. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 24 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-11

Omröstning 2012/13:MJU12p11 Täktbestämmelser

Votering: betänkande 2012/13:MJU12 Naturvård och biologisk mångfald m.m.förslagspunkt 11 Täktbestämmelser Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ245 av Helena Leander m.fl. MP yrkande 2 och 2012/13:MJ260 av Jens Holm m.fl. V yrkande 6. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15

2013-04-11

Omröstning 2012/13:MJU12p22 Strandskydd

Votering: betänkande 2012/13:MJU12 Naturvård och biologisk mångfald m.m.förslagspunkt 22 Strandskydd Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ267 av Anders Andersson KD yrkandena 1 och 2, 2012/13:MJ268 av Anders Hansson m.fl. M2012/13:MJ303 av Anders Ahlgren C2012/13:MJ304 av Anders Åkesson och Karin Nilsson båda C2012/13:MJ305

2013-04-11

Omröstning 2012/13:MJU12p29 Miljö- och hälsoaspekter på GMO-grödor

Votering: betänkande 2012/13:MJU12 Naturvård och biologisk mångfald m.m.förslagspunkt 29 Miljö- och hälsoaspekter på GMO-grödor Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 22. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 34 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2013-04-11

Omröstning 2012/13:MJU12p23 Reglering av fiske i Natura 2000-områden

Votering: betänkande 2012/13:MJU12 Naturvård och biologisk mångfald m.m.förslagspunkt 23 Reglering av fiske i Natura 2000-områden Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ260 av Jens Holm m.fl. V yrkande 8. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 28 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-11

Omröstning 2012/13:MJU12p21 Kebnekaise nationalpark m.m.

Votering: betänkande 2012/13:MJU12 Naturvård och biologisk mångfald m.m.förslagspunkt 21 Kebnekaise nationalpark m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ271 av Lars Elinderson och Sten Bergheden båda M och 2012/13:MJ401 av Jonas Eriksson MPDatum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-04-11