Dokument & lagar (100 träffar)

Omröstning 2012/13:SfU15p2 Socialförsäkringsförmåner i övrigt vid graviditet

Votering: betänkande 2012/13:SfU15 Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön, förslagspunkt 2 Socialförsäkringsförmåner i övrigt vid graviditet Riksdagen avslår motion 2012/13:Sf14. Datum: 2013-09-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP Parti Ja Nej Avstående

2013-09-19

Omröstning 2012/13:SfU14p1 Etableringsförberedande insatser för asylsökande

Votering: betänkande 2012/13:SfU14 Etableringsförberedande insatser för asylsökande förslagspunkt 1 Etableringsförberedande insatser för asylsökande Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf4 och 2012/13:Sf5 yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse 2012/13:139 till handlingarna. Datum: 2013-06-18 Omröstning i sakfrågan

2013-06-18

Omröstning 2012/13:SfU13p3 Permanent uppehållstillstånd

Votering: betänkande 2012/13:SfU13 Genomförande av blåkortsdirektivet förslagspunkt 3 Permanent uppehållstillstånd Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716 i de delar det avser 5 kap. 5 med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdande bestäms till den 1 augusti 2013. Därmed

2013-06-13

Omröstning 2012/13:SfU13p2 Övrigt om genomförandet av blåkortsdirektivet

Votering: betänkande 2012/13:SfU13 Genomförande av blåkortsdirektivet förslagspunkt 2 Övrigt om genomförandet av blåkortsdirektivet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf6 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkandena 2-6 och 2012/13:Sf8 av David Lång SD yrkandena 1-5 och 7-11. Datum: 2013-06-13 Omröstning i sakfrågan

2013-06-13

Omröstning 2012/13:SfU13p1 Rättsligt bindande anställningserbjudande

Votering: betänkande 2012/13:SfU13 Genomförande av blåkortsdirektivet förslagspunkt 1 Rättsligt bindande anställningserbjudande Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf6 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkande 1 i denna del och 2012/13:Sf7 av Tomas Eneroth m.fl. SDatum: 2013-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-06-13

Omröstning 2012/13:SfU12p1 Konventionen

Votering: betänkande 2012/13:SfU12 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien, förslagspunkt 1 Konventionen Riksdagen godkänner konventionen om social trygghet av den 26 november 2012 mellan Sverige och Indien samt antar regeringens förslag till lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien.

2013-06-05

Omröstning 2012/13:SfU11p1 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn

Votering: betänkande 2012/13:SfU11 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn, förslagspunkt 1 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1994:137 om mottagande av asylsökande m.m. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:162 och avslår motion 2012/13:Sf16

2013-09-19

Omröstning 2012/13:SfU11p2 Stöd till kommuner vid mottagande

Votering: betänkande 2012/13:SfU11 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn, förslagspunkt 2 Stöd till kommuner vid mottagande Riksdagen avslår motion 2012/13:Sf15 av Tomas Eneroth m.fl. SDatum: 2013-09-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0

2013-09-19

Omröstning 2012/13:SfU9p1 Ett nytt prövningsförfarande

Votering: betänkande 2012/13:SfU9 Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m. förslagspunkt 1 Ett nytt prövningsförfarande Riksdagen antar regringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:151 punkt 1 och avslår motionerna

2013-06-13

Omröstning 2012/13:SfU8p5 Inspektioner m.m.

Votering: betänkande 2012/13:SfU8 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare, förslagspunkt 5 Inspektioner m.m. Riksdagen avslår motion 2012/13:Sf11 av David Lång SD yrkandena 11 och 13. Datum: 2013-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-06-13

Omröstning 2012/13:SfU8p6 Skadestånd m.m.

Votering: betänkande 2012/13:SfU8 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare, förslagspunkt 6 Skadestånd m.m. Riksdagen avslår motion 2012/13:Sf9 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkandena 1 och 2. Datum: 2013-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 V Parti Ja Nej Avstående

2013-06-13

Omröstning 2012/13:SfU8p7 Övrigt om genomförande av sanktionsdirektivet

Votering: betänkande 2012/13:SfU8 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare, förslagspunkt 7 Övrigt om genomförande av sanktionsdirektivet Riksdagen avslår motion 2012/13:Sf11 av David Lång SD yrkandena 1, 2, 4-6, 9, 10 och 12. Datum: 2013-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-06-13

Omröstning 2012/13:SfU8p1 Minimilön

Votering: betänkande 2012/13:SfU8 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare, förslagspunkt 1 Minimilön Riksdagen avslår motion 2012/13:Sf10 av Eva-Lena Jansson SDatum: 2013-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 91 0 21

2013-06-13

Omröstning 2012/13:SfU7p10 Uppehållstillstånd i andra fall

Votering: betänkande 2012/13:SfU7 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 10 Uppehållstillstånd i andra fall Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 36, 2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkandena 14-16, 2012/13:Sf317 av Johnny Skalin SD och 2012/13:Sf390 av Ulrika Karlsson

2013-04-25

Omröstning 2012/13:SfU7p2 Förstärkt skydd för tolkar

Votering: betänkande 2012/13:SfU7 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 2 Förstärkt skydd för tolkar Riksdagen avslår motion 2012/13:Sf300 av Clas-Göran Carlsson och Carina Adolfsson Elgestam båda SDatum: 2013-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-25

Omröstning 2012/13:SfU7p19 Identitetskrav

Votering: betänkande 2012/13:SfU7 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 19 Identitetskrav Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf203 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkandena 2 och 3, 2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 11, 2012/13:Sf336 av David Lång och Mikael Jansson båda SD och 2012/13:Sf364 av Tomas

2013-04-25

Omröstning 2012/13:SfU7p9 Synnerligen ömmande omständigheter

Votering: betänkande 2012/13:SfU7 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 9 Synnerligen ömmande omständigheter Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf208 av Caroline Szyber KD yrkandena 1 och 2, 2012/13:Sf212 av Caroline Szyber och Roland Utbult båda KD yrkandena 1 och 2, 2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande

2013-04-25

Omröstning 2012/13:SfU7p11 Arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2012/13:SfU7 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 11 Arbetskraftsinvandring Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 6-10, 2012/13:Sf323 av Katarina Köhler S2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. S yrkandena 5 och 6, 2012/13:Sf373 av Krister Örnfjäder och Christina

2013-04-25

Omröstning 2012/13:SfU7p1 Flyktingpolitiken

Votering: betänkande 2012/13:SfU7 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 1 Flyktingpolitiken Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf206 av Kent Ekeroth SD yrkande 1, 2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 1 och 22, 2012/13:Sf250 av Anita Brodén FP2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkandena 8, 10 och

2013-04-25

Omröstning 2012/13:SfU7p15 Anhöriginvandring

Votering: betänkande 2012/13:SfU7 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 15 Anhöriginvandring Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf203 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkande 1, 2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 17 och 18, 2012/13:Sf316 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkandena 1, 2, 4, 6 och 7, 2012/13:Sf349

2013-04-25