Dokument & lagar (94 träffar)

Omröstning 2012/13:SkU33p1 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner (FTT)

Votering: betänkande 2012/13:SkU33 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner FTTförslagspunkt 1 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner FTT Riksdagen beslutar

2013-04-11

Omröstning 2012/13:SkU32p1 Kassaregister i torg- och marknadshandeln

Votering: betänkande 2012/13:SkU32 Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen, förslagspunkt 1 Kassaregister i torg- och marknadshandeln Riksdagen antar 39 kap. 5 regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen 2011:1244Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:129 i denna del och avslår

2013-05-23

Omröstning 2012/13:SkU32p2 Utländska näringsidkare som saknar fast driftställe i Sverige

Votering: betänkande 2012/13:SkU32 Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen, förslagspunkt 2 Utländska näringsidkare som saknar fast driftställe i Sverige Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk12 och 2012/13:Sk13 yrkande 4. Datum: 2013-05-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2

2013-05-23

Omröstning 2012/13:SkU25p1 Avslag på propositionen i de delar som innebär att folkbokföring inte längre ska ske i församling

Votering: betänkande 2012/13:SkU25 Folkbokföringen i framtiden, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen i de delar som innebär att folkbokföring inte längre ska ske i församling Riksdagen avslår motion 2012/13:Sk11 av Thoralf Alfsson SD yrkande 1. Datum: 2013-05-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-05-29

Omröstning 2012/13:SkU25p7 Skyddade personuppgifter

Votering: betänkande 2012/13:SkU25 Folkbokföringen i framtiden, förslagspunkt 7 Skyddade personuppgifter Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk9 av Jacob Johnson m.fl. V yrkande 2 och 2012/13:Sk10 av Leif Jakobsson m.fl. S yrkande 7. Datum: 2013-05-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S,

2013-05-29

Omröstning 2012/13:SkU25p6 Barn som bor lika mycket hos båda sina föräldrar

Votering: betänkande 2012/13:SkU25 Folkbokföringen i framtiden, förslagspunkt 6 Barn som bor lika mycket hos båda sina föräldrar Riksdagen godtar regeringens förslag om folkbokföring av barn som bor lika mycket hos båda sina föräldrar. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:120 punkt 4 i denna del och avslår motion

2013-05-29

Omröstning 2012/13:SkU25p4 Avregistrering från folkbokföringen

Votering: betänkande 2012/13:SkU25 Folkbokföringen i framtiden, förslagspunkt 4 Avregistrering från folkbokföringen Riksdagen godtar regeringens förslag om avregistrering från folkbokföringen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:120 punkt 4 i denna del och avslår motion 2012/13:Sk11 av Thoralf Alfsson SD yrkandena

2013-05-29

Omröstning 2012/13:SkU25p5 Personer som bor på äldreboenden

Votering: betänkande 2012/13:SkU25 Folkbokföringen i framtiden, förslagspunkt 5 Personer som bor på äldreboenden Riksdagen godtar regeringens förslag om folkbokföring av personer som bor på äldreboenden. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:120 punkt 4 i denna del och avslår motion 2012/13:Sk11 av Thoralf Alfsson

2013-05-29

Omröstning 2012/13:SkU25p3 Hanteringen av begravningsavgifterna

Votering: betänkande 2012/13:SkU25 Folkbokföringen i framtiden, förslagspunkt 3 Hanteringen av begravningsavgifterna Riksdagen godtar regeringens förslag om hanteringen av begravningsavgifterna. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:120 punkterna 1, 3 och 7, alla i denna del, och avslår motion 2012/13:Sk10 av

2013-05-29

Omröstning 2012/13:SkU25p2 Folkbokföring på fastighet, lägenhet och i kommun

Votering: betänkande 2012/13:SkU25 Folkbokföringen i framtiden, förslagspunkt 2 Folkbokföring på fastighet, lägenhet och i kommun Riksdagen godtar regeringens förslag om att folkbokföring ska ske i kommun och inte i församling och om distrikt inom folkbokföringen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:120 punkterna

2013-05-29

Omröstning 2012/13:SkU21p1 Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag

Votering: betänkande 2012/13:SkU21 Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk7 av Mats Pertoft m.fl. MP och 2012/13:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. S yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse 2012/13:48

2013-04-17

Omröstning 2012/13:SkU20p14 Skydd för folkbokföringsuppgifter

Votering: betänkande 2012/13:SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring, förslagspunkt 14 Skydd för folkbokföringsuppgifter Riksdagen avslår motion 2012/13:Sk216 av Hans Hoff SDatum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 90 0 22 M

2013-03-14

Omröstning 2012/13:SkU20p1 Skatte- och avgiftskontroll - övergripande frågor

Votering: betänkande 2012/13:SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring, förslagspunkt 1 Skatte- och avgiftskontroll övergripande frågor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk231 yrkandena 1 och 4, 2012/13:Sk317, 2012/13:Sk380, 2012/13:Sk403 och 2012/13:Sk412 yrkandena 2 och 3. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan

2013-03-14

Omröstning 2012/13:SkU20p15 Uppgift om dubbla medborgarskap

Votering: betänkande 2012/13:SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring, förslagspunkt 15 Uppgift om dubbla medborgarskap Riksdagen avslår motion 2012/13:Sk413 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth båda SDDatum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-03-14

Omröstning 2012/13:SkU19p8 Trängselskatt

Votering: betänkande 2012/13:SkU19 Punktskatter, förslagspunkt 8 Trängselskatt Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk321, 2012/13:Sk328, 2012/13:Sk338, 2012/13:Sk378, 2012/13:Sk396, 2012/13:T7 yrkandena 1 och 2, 2012/13:T8 yrkande 5, 2012/13:T11 yrkande 24, 2012/13:T320 yrkande 17, 2012/13:T408 yrkande 3 och 2012/13:T508

2013-03-21

Omröstning 2012/13:SkU19p1 Energi- och koldioxidskatt, allmänt

Votering: betänkande 2012/13:SkU19 Punktskatter, förslagspunkt 1 Energi- och koldioxidskatt, allmänt Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk238, 2012/13:Sk268, 2012/13:Sk282 och 2012/13:Sk297. Datum: 2013-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-03-21

Omröstning 2012/13:SkU19p3 Skatt på drivmedel

Votering: betänkande 2012/13:SkU19 Punktskatter, förslagspunkt 3 Skatt på drivmedel Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk291, 2012/13:Sk324, 2012/13:Sk326, 2012/13:Sk404, 2012/13:Sk419 yrkande 1, 2012/13:T408 yrkande 5, 2012/13:T477 yrkande 25, 2012/13:T509 yrkande 4 och 2012/13:N405 yrkande 5. Datum: 2013-03-21 Omröstning

2013-03-21

Omröstning 2012/13:SkU19p4 Jordbrukets drivmedelsskatter m.m.

Votering: betänkande 2012/13:SkU19 Punktskatter, förslagspunkt 4 Jordbrukets drivmedelsskatter m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk305, 2012/13:Sk399 och 2012/13:Sk429. Datum: 2013-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 85 0 0 27 M 91

2013-03-21

Omröstning 2012/13:SkU18p1 Skattesatser

Votering: betänkande 2012/13:SkU18 Mervärdesskatt, förslagspunkt 1 Skattesatser Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk201, 2012/13:Sk217, 2012/13:Sk220, 2012/13:Sk232, 2012/13:Sk239, 2012/13:Sk243, 2012/13:Sk248 yrkande 1, 2012/13:Sk261, 2012/13:Sk264, 2012/13:Sk266, 2012/13:Sk289, 2012/13:Sk313, 2012/13:Sk331, 2012/13:Sk333,

2013-03-14

Omröstning 2012/13:SkU18p4 Andra frågor om mervärdeskatt

Votering: betänkande 2012/13:SkU18 Mervärdesskatt, förslagspunkt 4 Andra frågor om mervärdeskatt Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk348, 2012/13:Sk388, 2012/13:Sk394, 2012/13:T449 yrkande 1 och 2012/13:N253 yrkande 9. Datum: 2013-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej

2013-03-14