Dokument & lagar (427 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM104 KOM(2007) 303 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM104 Tidsdelat boende Justitiedepartementet 2007-07-13 Dokumentbeteckning KOM2007 303 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentskydd vid vissa aspekter av tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte. Sammanfattning

2007-07-18

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM104 KOM(2007) 303 slutlig (doc, 80 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:49

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:49 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-10-02 Sammanträdestid: 09.00-10.05 Närvarande: se bilaga 1 49.1 Det antecknas att ordförande under sammanträdet är vice ordföranden Carl B. Hamilton. Nämnden godkänner att Russel James, Närvaro översättare från enheten Språk och form, och föredraganden

2006-10-02

EU-nämndens dokument 2005/06:49 (pdf, 361 kB)

Proposition 2005/06:208

1 Regeringens proposition 2005/06:208 Svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon Prop. 2005/06:208 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 2006 Göran Persson Carin Jämtin Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2006/07:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:208 (pdf, 68 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:48

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:48 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-09-22 Sammanträdestid: 10.00-11.05 Närvarande: se bilaga 1 48.1 Nämnden godkänner att Russel James, Närvaro översättare från enheten Språk och form, närvarar vid sammanträdet. Nämnden hälsar ny föredragande Katja Anell välkommen till EU-nämnden. Hon

2006-09-22

EU-nämndens dokument 2005/06:48 (pdf, 466 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM118 KOM(2006)324

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM118 Europeiska investeringsbankens externa utlåning 2007-2013 Finansdepartementet 2006-09-19 Dokumentbeteckning KOM2006324 Förslag till rådets beslut om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och garantier för

2006-09-19

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM118 KOM(2006)324 (doc, 75 kB)

Proposition 2005/06:215

Skydd mot internationella hot mot människors hälsa Regeringens proposition 2005/06:215 Skydd mot internationella hot mot människors hälsa Prop. 2005/06:215 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 september 2006 Göran Persson Morgan Johansson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2006/07:SoU3
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2005/06:215 (pdf, 1985 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM117 KOM(2006)382, SEK(2006)925, SEK(2006)926

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM117 Förordning om roaming i mobilnät Näringsdepartementet 2006-09-13 Dokumentbeteckning KOM2006382 Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobilnät i gemenskapen och om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät

2006-09-13

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM117 KOM(2006)382, SEK(2006)925, SEK(2006)926 (doc, 84 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:47

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:47 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-09-08 Sammanträdestid: 10.00-12.00 Närvarande: se bilaga 1 47:1 Nämnden godkänner att sektionschefen Lars Starell, Närvaro RIK, närvarar vid sammanträdet. Nämnden hälsar byråassistenten Kristina Hulting välkommen till EU-nämnden. Det antecknas att följande

2006-09-08

EU-nämndens dokument 2005/06:47 (pdf, 461 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM116 KOM(2006) 251 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM116 En strategi för ett säkert informationssamhälle Näringsdepartementet 2006-09-06 Dokumentbeteckning KOM2006 251 slutlig Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén En strategi för ett säkert

2006-09-06

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM116 KOM(2006) 251 slutlig (doc, 95 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM115 KOM (2006) 302 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM115 EU:s handlingsplan för skog Näringsdepartementet 2006-08-28 Dokumentbeteckning KOM 2006 302 slutlig Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om en EU-handlingsplan för skog Sammanfattning Kommissionen publicerade den 15 juni 2006 ett meddelande

2006-08-28

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM115 KOM (2006) 302 slutlig (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM114 KOM (2006) 216, KOM (2006) 607, KOM (2006) 621

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM114 Meddelande om att hejda förlusten av biologisk mångfald Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2006-08-25 Dokumentbeteckning KOM 2006 216 Hejda förlusten av biologisk mångfald till 2010 och om att upprätthålla ekologiska tjänster för vår välfärd KOM 2006 607 Konsekvensbeskrivning

2006-08-28

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM114 KOM (2006) 216, KOM (2006) 607, KOM (2006) 621 (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM113 KOM(2006)334, SEC(2006)816, SEC(2006(

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM113 Översynen av EU:s regelverk för elektroniska kommunikationer Näringsdepartementet 2006-08-23 Dokumentbeteckning KOM2006334 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om översynen av EU:s

2006-08-24

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM113 KOM(2006)334, SEC(2006)816, SEC(2006( (doc, 88 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:46 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-08-24 Sammanträdestid: 13.00-14.00 Närvarande: se bilaga 1 46:1 Nämnden godkänner att kanslicheferna Thomas Hörberg, UU, Närvaro och Ingemar Wahlberg, FöU, närvarar vid sammanträdet. Det antecknas att följande ledamöter deltog respektive närvarade per

2006-08-24

EU-nämndens dokument 2005/06:46 (pdf, 454 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM112 KOM (2006) 235 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM112 Program för konsumentpolitik Jordbruksdepartementet 2006-08-14 Dokumentbeteckning KOM 2006 235 slutlig Ändringsförslag till beslut av Europaparlamentet och rådet om ett program för gemenskapsåtgärder på konsumentpolitikens område 2007-2013Ursprungligt förslag: 8064/05

2006-08-15

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM112 KOM (2006) 235 slutlig (doc, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM111 KOM (2006) 354

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM111 Finansieringsinstrument för demokrati och mänskliga rättigheter Utrikesdepartementet 2006-07-29 Dokumentbeteckning KOM 2006 354 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga

2006-07-31

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM111 KOM (2006) 354 (doc, 75 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2005/06:45 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2006-07-14 Sammanträdestid: 10.00-14.00 Närvarande: se bilaga 1 45:1 Nämnden godkänner att kanslichefen Ulf Håkansson, Närvaro RIK, närvarar vid sammanträdet. Det antecknas att följande dokument delats Dokument som delats på bordet: på bordet Troliga A-punkter

2006-07-14

EU-nämndens dokument 2005/06:45 (pdf, 467 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM110 KOM(2006)93 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM110 Kommissionens förslag till ändring av vapendirektivet Justitiedepartementet 2006-07-10 Dokumentbeteckning KOM200693 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen Sammanfattning

2006-07-11

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM110 KOM(2006)93 slutlig (doc, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM109 KOM(2005)673

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM109 Förslag till direktiv om gränsöverskridande transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2006-07-10 Dokumentbeteckning KOM2005673 Förslag till rådets direktiv om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt

2006-07-11

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM109 KOM(2005)673 (doc, 69 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:44

RIKSDAGENS EU-NÄMND 44:1 Det antecknas att följande dokument delats på bordet: Draft Council minutes on the excessive deficit procedure for Portugal Dp.5 Draft council conclusions on the first year of the revised Stability and Growth Pact dp. 7 Draft Council Conclusions IASB/ Dp. 10 Underlag från finansdepartementet

2006-07-07

EU-nämndens dokument 2005/06:44 (pdf, 402 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM108 SEC(2006)762

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM108 EU:s budget 2007 Finansdepartementet 2007-06-28 Dokumentbeteckning SEC2006762 Preliminärt förslag till Europeiska gemenskapernas allmäna budget för budgetåret 2007 Sammanfattning Budgeten för 2007 blir den första årsbudgeten inom ramen för den nya fleråriga budgetramen

2006-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM108 SEC(2006)762 (doc, 89 kB)