Dokument & lagar (59 737 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:367 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 02965 US Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:367 av Nermina Mizimovic S Hastighetsbegränsningen på riksväg 34/23 Nermina Mizimovic har frågat mig om hur ser jag på möjligheten att ta större hänsyn till arbetsmarknadsregioner när hastighetssänkningar sker. Regeringens arbete med trafiksäkerhet utgår från nollvisionen,

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Nermina Mizimovic (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:367 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:364 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/03717/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:364 av Boriana Åberg M Gränskontrollen vid Värtahamnen Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förstärka gränskontrollen vid Värtahamnen. Den gränskontroll som bedrivs gentemot de fartyg från

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:364 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:363 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02953/DF Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:363 av Per Söderlund SD Föråldrade it-system Per Söderlund har frågat mig om jag avser att ta några initiativ med anledning av de uppgifter som framkommit i Riksrevisionens rapport om föråldrade it-system.

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Per Söderlund (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:363 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:362 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04693/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:362 av Carina Ståhl Herrstedt SD Likvärdig assistans i Sverige Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig hur jag tänker agera för att komma till rätta med de stora ojämlikheter som råder för funktionsnedsatta. Jag instämmer i vikten

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:362 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:361 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/03760/S U2019/03777/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:361 av Boriana Åberg M Sveriges nationalsång i kursplanen för musik och fråga 2019/20:379 av Roland Utbult KD Skolverkets förslag till ändrade kursplaner Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder som jag

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:361 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:360 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:360 av Boriana Åberg M Respekt för den svenska lagstiftningen Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att kinesiska ambassaden ska sluta utöva påtryckningar på organisationer och företag i Sverige. Jag vill börja med

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:360 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:358 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:358 av Camilla Waltersson Grönvall M Comprehensive cancer centers i Sverige Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att ta fram en plan för ackreditering av nationella heltäckande kvalitetssäkrade cancercentrum comprehensive cancer centersSverige cancervård

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:358 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:357 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/03698/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:357 av Jonas Andersson SD Skuggsamhällets fortsatta tillväxt Jonas Andersson har frågat justitie- och migrationsministern vad han avser att göra för att komma till bukt med skuggsamhället och dess utbredning i till och med

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:357 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:356 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02965/BSÄ Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:356 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Säkerhetsrisker på våra flygplatser Jonas Andersson har frågat justitie- och migrationsministern vad ministern avser att göra för att komma till bukt med återkommande säkerhetsproblem på våra flygplatser.

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:356 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:355 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02943/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:355 av Lars Beckman M Vindkraftverk Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att stärka de närboendes möjligheter att påverka sin livsmiljö genom att få ett direkt veto mot vindkraftparker

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:355 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:354 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

A2019/02038/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:354 av Lars Beckman M om statens integrationsmisslyckande Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att motverka att ytterligare omfattande kostnader läggs på Sveriges kommuner för vad som

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:354 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:353 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:353 av Yasmine Posio V Stöd till hbtq-aktivister i Uganda Yasmine Posio har frågat mig om jag avser vidta ytterligare åtgärder för att tillsammans med hbtq-rörelsen i Uganda stödja arbetet för hbtq-personers mänskliga rättigheter i landet. Hbtq-personer

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Yasmine Posio (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:353 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:352 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/03692/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:352 av Ellen Juntti M En översyn av knivlagen Ellen Juntti har frågat justitie- och migrationsministern om han avser att ta initiativ till en översyn av knivlagen och i så fall när. Frågan har överlämnats till mig. Knivar kan

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:352 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:350 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04669/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:350 av Camilla Waltersson Grönvall M Riktlinjer för migränvården Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig om jag avser att under mandatperioden verka för att det tas fram nationella riktlinjer för och görs uppföljningar av migränvården

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:350 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:348 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/0 2928 E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:348 av Lars Thomsson C Elförsörjningen på Gotland Lars Thomsson har frågat mig om regeringen kommer att agera så att Gotland får en tredje elkabel och i så fall, när den är på plats. Det är angeläget

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Lars Thomsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:348 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:347 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2019/20:347 av Anders Åkesson C Handläggningstid för vapenlicens Anders Åkesson har frågat mig vad jag avser att göra för att korta de i dag långa handläggningstiderna för vapenlicenser. Polismyndigheten har tidigare fått i uppdrag av regeringen att utveckla sitt arbete med vapentillstånd och har sedan dess

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:347 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:346 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2019/20:342 av Åsa Coenraads M Stärkta relationer med Taiwan och 2019/20:346 av Boriana Åberg M Taiwans deltagande i FN:s klimattoppmöte COP 25 Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser öka stödet för Taiwan gentemot Folkrepubliken Kina. Vidare har

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:346 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:345 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

A2019/02035/EUI Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:345 av Ciczie Weidby V Ratificering av ILO:s konvention nr 190 Ciczie Weidby har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbereda ratificeringen av Internationella arbetsorganisationens ILO konvention

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Ciczie Weidby (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:345 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:342 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2019/20:342 av Åsa Coenraads M Stärkta relationer med Taiwan och 2019/20:346 av Boriana Åberg M Taiwans deltagande i FN:s klimattoppmöte COP 25 Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser öka stödet för Taiwan gentemot Folkrepubliken Kina. Vidare har

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:342 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:341 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

A2019/02034/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:341 av Saila Quicklund M Arbetsmiljön inom äldreomsorgen Saila Quicklund har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att förbättra den allvarliga situationen gällande arbetsmiljön inom äldreomsorgen.

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:341 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 86 kB)