Dokument & lagar (59 737 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:340 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/03661/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:340 av Jörgen Berglund M En myndighet för civilt försvar Jörgen Berglund har frågat mig om jag gett nya instruktioner och mandat till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB i syfte att förändra MSB så att MSB blir

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Jörgen Berglund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:340 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:339 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04625/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:339 av Camilla Waltersson Grönvall M En proposition om primärvården Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig om jag kommer att lägga fram en proposition om primärvård i december 2019. Det är min ambition att lägga fram en primärvårdsproposition

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:339 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:338 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04624/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:338 av Camilla Waltersson Grönvall M De nationella riktlinjerna för diabetesvård Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig om jag avser att under mandatperioden skyndsamt vidta konkreta åtgärder för att förbättra efterlevnaden

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:338 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:337 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03740 S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:337 av Eric Palmqvist SD Det nya reseavdraget Eric Palmqvist har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att det slutgiltiga förslag som regeringen överlämnar till riksdagen justeras på så sätt att de minskar de negativa

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Eric Palmqvist (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:337 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:336 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Svar på fråga 2019/20:336 av Betty Malmberg M Oredlighetsnämnden Betty Malmberg har frågat mig när det kan förväntas att oredlighetsnämnden ska finnas på plats och kunna inleda sitt viktiga arbete. Regeringen föreslog i den av riksdagen antagna propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:336 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:335 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2019/03720/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:335 av Betty Malmberg M Svenska doktorander Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att öka andelen svenskar som fullföljer en forskarutbildning. Jag delar Betty Malmbergs

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:335 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:334 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03739/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:334 av Maria Malmer Stenergard M Missbruk av samordningsnummer Maria Malmer Stenergard har frågat mig vad regeringen och jag gör för att så fort som möjligt få stopp på det missbruk av samordningsnummer som har förekommit i flera

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:334 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:333 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:333 av Carina Ståhl Herrstedt SD Kliniska tester för barn Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig vad regeringen tänker göra för att barn ska få involveras i medicinska studier och då främst när det gäller barncancer. Regeringen arbetar för att fler medicinska studier på barn ska möjliggöras i syfte

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:333 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:332 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:332 av Carina Ståhl Herrstedt SD Händelseanalyser av dödligt våld i nära relationer Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig hur jag vill samordna myndigheter för att förebygga och eventuellt förhindra framtida dödligt våld i nära relationer, och hur jag ser på att händelseanalyser görs när personer

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:332 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:331 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:331 av Carina Ståhl Herrstedt SD Intellektuell funktionsnedsättning och hedersrelaterat förtryck och våld Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig vad jag avser att göra för att hjälpa gruppen intellektuellt funktionsnedsatta som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Jag delar full ut uppfattningen

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:331 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:330 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:330 av Carina Ståhl Herrstedt SD Försäkringskassans långa handläggningstider för assistansersättningen Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig hur jag vill komma till rätta med assistansbolagens ekonomiska otrygghet och Försäkringskassans långa handläggningstider för assistansersättningen. Det stämmer

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:330 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:327 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/03717/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:327 av Clara Aranda SD Elevhälsans roll i att möta elever med psykisk ohälsa Clara Aranda har frågat mig hur jag ser på att förstärka elevhälsans roll med syftet att möta och behandla psykisk ohälsa hos elever. En trygg

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Clara Aranda (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:327 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:326 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04616/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:326 av Clara Aranda SD Influensan A H1N1 och ersättning vid läkemedelsskador Clara Aranda har frågat mig på vilket sätt jag följer upp att de som drabbades av läkemedelsskador efter vaccination med Pandemrix inte ska hamna i långdragna

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Clara Aranda (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:326 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:324 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:324 av Clara Aranda SD Den politiska krisen i Chile Clara Aranda har frågat mig om jag diskuterat situationen i Chile på EU-nivå, planerar att göra något ställningstagande, inom vilka forum Sverige och EU för dialog med Chile, om några samtal

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Clara Aranda (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:324 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:323 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2019/20:323 av Jörgen Berglund M Krigsplacering i myndigheter Jörgen Berglund har frågat försvarsministern om bevakningsansvariga myndigheter och prioriterade landsting och kommuner krigsplacerat sin personal i enlighet med regeringens instruktioner. Frågan har överlämnats till mig. Regeringen har i den försvarspolitiska

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Jörgen Berglund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:323 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:322 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2019/01160/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:322 av Jörgen Berglund M Försvarsdepartementets samordningsansvar för totalförsvaret Jörgen Berglund har frågat mig när samordningen av totalförsvaret kommer att vara klar och vara samlad på Försvarsdepartementet. Arbetet

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Jörgen Berglund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:322 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:321 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:321 av Camilla Waltersson Grönvall M Vård av hudcancer Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka ytterligare nationella åtgärder jag avser att vidta för att minska köerna och öka jämlikheten inom hudcancervården. Cancervården är en högt prioriterad fråga för regeringen. Därför fortsätter regeringen

Svarsdatum: 2019-11-20 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:321 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 87 kB)

Skrivelse 2019/20:48

Regeringens skrivelse 2019/20:48 Riksrevisionens rapport om Skr. diskrimineringslagens krav på lönekartläggning 2019/20:48 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 november 2019 Stefan Löfven Åsa Lindhagen Arbetsmarknadsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: 2019/20:AU5 Sista motionsdag: 2019-12-04

Skrivelse 2019/20:48 (pdf, 2945 kB)

Skrivelse 2019/20:46

Regeringens skrivelse 2019/20:46 Riksrevisionens rapport om Skr. Arbetsförmedlingens matchningsarbete 2019/20:46 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 november 2019 Stefan Löfven Eva Nordmark Arbetsmarknadsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen


Utskottsberedning: 2019/20:AU6 Sista motionsdag: 2019-12-04

Skrivelse 2019/20:46 (pdf, 1763 kB)

Proposition 2019/20:45

Regeringens proposition 2019/20:45 Några frågor om straff för marknadsmissbruk Prop. 2019/20:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 november 2019 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen


Utskottsberedning: 2019/20:FiU31
Sista motionsdag: 2019-12-04

Proposition 2019/20:45 (pdf, 363 kB)