Dokument & lagar (44 träffar)

Proposition 2001/02:140

Regeringens proposition 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i Prop. inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och 2001/02:140 på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2002 Ingela Thalén Bosse


Utskottsberedning: 2001/02:SkU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:140 (pdf, 295 kB)

Proposition 2001/02:177

Regeringens proposition 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin Prop. 2001/02:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2002 Ingela Thalén Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att energiskatten på alkylatbensin sänks


Utskottsberedning: 2001/02:SkU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:177 (pdf, 36 kB)

Proposition 2001/02:127

Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m. Regeringens proposition 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, Prop. m.m. 2001/02:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:SkU26 2001/02:SkU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,

Proposition 2001/02:127 (pdf, 1185 kB)

Proposition 2001/02:165

Regeringens proposition 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag Prop. 2001/02:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås bestämmelser mot handel med


Utskottsberedning: 2001/02:SkU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 3

Proposition 2001/02:154

Regeringens proposition 2001/02:154 Anpassning av skattereglerna för utomlands bosatta pensionärer i det reformerade pensionssystemet Prop. 2001/02:154 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2002 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2001/02:SkU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:155

Regeringens proposition 2001/02:155 Prop. 2001/02:155 Värdlandsavtal för Organisationen för det globala Prop. nätverket för vattenfrågor, m.m. 2001/02:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Jan O. Karlsson Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:JuU21
Riksdagsbeslut (3 förslag): , ,

Proposition 2001/02:155 (pdf, 79 kB)

Proposition 2001/02:118

Regeringens proposition 2001/02:118 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk Prop. arresteringsorder och om överlämnande mellan 2001/02:118 medlemsstaterna Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2001/02:JuU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 5

Proposition 2001/02:118 (pdf, 183 kB)

Proposition 2001/02:94

Regeringens proposition 2001/02:94 Proviantering med obeskattade varor för försäljning Prop. ombord på färjelinjer mellan Sverige och Norge 2001/02:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2002 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:SkU22
Riksdagsbeslut (3 förslag): , ,

Proposition 2001/02:94 (pdf, 97 kB)

Proposition 2001/02:135

Regeringens proposition 2001/02:135 Sveriges antagande av rambeslut om bekämpande av Prop. terrorism 2001/02:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2001/02:JuU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:135 (pdf, 161 kB)

Proposition 2001/02:126

Regeringens proposition 2001/02:126 Medling med anledning av brott Prop. 2001/02:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ny lag om medling


Utskottsberedning: 2001/02:JuU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:126 (pdf, 279 kB)

Proposition 2001/02:124

Regeringens proposition 2001/02:124 Straffansvaret för människohandel Prop. 2001/02:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås åtgärder för att förstärka det


Utskottsberedning: 2001/02:JuU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:124 (pdf, 209 kB)

Proposition 2001/02:149

Regeringens proposition 2001/02:149 Sveriges tillträde till Förenta nationernas internationella konvention om bekämpande av finansiering av terrorism Prop. 2001/02:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2001/02:JuU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:147

Regeringens proposition 2001/02:147 Snabbare lagföring Prop. 2001/02:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att förkorta genomströmningstiderna i brottmål föreslås att åklagarens


Utskottsberedning: 2001/02:JuU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Skrivelse 2001/02:115

Regeringens skrivelse 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor Skr. 2001/02:115 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för konventet om EU:s framtid som skall förbereda nästa


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2001/02:115 (pdf, 128 kB)

Proposition 2001/02:107

Lag om grupprättegång Regeringens proposition 2001/02:107 Lag om grupprättegång Prop. 2001/02:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att en ny


Utskottsberedning: 2001/02:JuU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:107 (pdf, 1078 kB)

Proposition 2001/02:111

Regeringens proposition 2001/02:111 Kallelser av barn och ungdomar till Prop. domstolssammanträde, m.m. 2001/02:111 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: 2001/02:JuU23
Följdmotioner: 1

Proposition 2001/02:111 (pdf, 128 kB)

Proposition 2001/02:99

Regeringens proposition 2001/02:99 Sveriges antagande av rambeslut om åtgärder för att Prop. bekämpa människohandel 2001/02:99 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 februari 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2001/02:JuU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:99 (pdf, 131 kB)

Proposition 2001/02:88

Sveriges samarbete med Internationella brottsmålsdomstolen Regeringens proposition 2001/02:88 Sveriges samarbete med Internationella Prop. brottmålsdomstolen 2001/02:88 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 februari 2002 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2001/02:JuU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:88 (pdf, 874 kB)

Proposition 2001/02:86

Regeringens proposition 2001/02:86 Sveriges antagande av beslut om inrättande av Prop. Eurojust och ändring i lagen 1976:661 om 2001/02:86 immunitet och privilegier i vissa fall Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 januari 2002 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet


Utskottsberedning: 2001/02:JuU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:86 (pdf, 199 kB)

Proposition 2001/02:92

1 Regeringens proposition 2001/02:92 Avskaffande av medborgarskapskrav för advokater m.fl. Prop. 2001/02:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 januari 2002. Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring


Utskottsberedning: 2001/02:JuU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Paginering