Dokument & lagar (14 träffar)

Skrivelse 2015/16:140

2016 års redogörelse för bolag med statligt ägande Regeringens skrivelse 2015/16:140 2016 års redogörelse för bolag med statligt Skr. ägande 2015/16:140 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Mikael Damberg Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2016/17:NU4

Skrivelse 2015/16:140 (pdf, 2758 kB)

Proposition 2015/16:181

Kollektiv förvaltning av upphovsrätt Regeringens proposition 2015/16:181 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt Prop. 2015/16:181 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 juni 2016 Stefan Löfven Ann Linde Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll De senaste decenniernas


Utskottsberedning: 2016/17:NU5
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:181 (pdf, 3214 kB)

Proposition 2015/16:178

Regeringens proposition 2015/16:178 En samlad torvprövning Prop. 2015/16:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2016 Margot Wallström Ibrahim Baylan Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att energitorvtäkter ska regleras


Utskottsberedning: 2016/17:NU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:178 (pdf, 377 kB)

Proposition 2015/16:156

Regeringens proposition 2015/16:156 Ändringar i lagen om tillämpning av Prop. Europeiska unionens statsstödsregler 2015/16:156 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2016 Stefan Löfven Mikael Damberg Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2015/16:NU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:156 (pdf, 164 kB)

Proposition 2015/16:124

Regeringens proposition 2015/16:124 Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet Prop. 2015/16:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2016 Stefan Löfven Peter Hultqvist Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I dag måste innehavaren av ett europeiskt


Utskottsberedning: 2015/16:NU22
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2015/16:124 (pdf, 368 kB)

Proposition 2015/16:123

Regeringens proposition 2015/16:123 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s Prop. varumärkesförordning 2015/16:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2016 Stefan Löfven Peter Hultqvist Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår de


Utskottsberedning: 2015/16:NU18
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,

Proposition 2015/16:123 (pdf, 1160 kB)

Proposition 2015/16:110

Regeringens proposition 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering Prop. av innovation och hållbar tillväxt 2015/16:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 2016 Stefan Löfven Anna Johansson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2015/16:NU23
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2015/16:110 (pdf, 197 kB)

Proposition 2015/16:117

Regeringens proposition 2015/16:117 Effektreserv 20202025 Prop. 2015/16:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 februari 2016 Stefan Löfven Ibrahim Baylan Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att giltighetstiden för lagen


Utskottsberedning: 2015/16:NU19
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2015/16:117 (pdf, 228 kB)

Proposition 2015/16:91

Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar Regeringens proposition 2015/16:91 Genomförande av mätinstrumentdirektivet Prop. och direktivet om icke-automatiska vågar 2015/16:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 februari 2016 Ylva Johansson


Utskottsberedning: 2015/16:NU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:91 (pdf, 2085 kB)

Skrivelse 2015/16:69

Regeringens skrivelse 2015/16:69 Politik för hållbart företagande Skr. 2015/16:69 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 december 2015 Stefan Löfven Mikael Damberg Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen har aviserat en mer ambitiös politik för hållbart företagande.


Utskottsberedning: 2015/16:NU12 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2015/16:69 (pdf, 480 kB)

Skrivelse 2015/16:48

Regeringens skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi Skr. 2015/16:48 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 december 2015 Stefan Löfven Mikael Damberg Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen har i dialog med näringslivet tagit fram en exportstrategi,


Utskottsberedning: 2015/16:NU13 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2015/16:48 (pdf, 251 kB)

Skrivelse 2015/16:60

Regeringens skrivelse 2015/16:60 Riksrevisionens rapport om regeringens Skr. hantering av risker i statliga bolag 2015/16:60 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 november 2015 Stefan Löfven Anna Johansson Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: 2015/16:NU21

Skrivelse 2015/16:60 (pdf, 2345 kB)

Skrivelse 2015/16:33

Regeringens skrivelse 2015/16:33 Riksrevisionens rapport om Vattenfall och Skr. energiomställningen 2015/16:33 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2015 Margot Wallström Mikael Damberg Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen


Utskottsberedning: 2015/16:NU7 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2015/16:33 (pdf, 999 kB)

Proposition 2015/16:1

Budgetproposition för 2016 Regeringens proposition 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 Förslag till statens budget för 2016, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2016. Stockholm


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU2 2015/16:CU1 2015/16:FiU1 2015/16:FiU1,2015/16:FiU1,2015/16:FiU1 2015/16:FiU2 2015/16:FiU3 2015/16:FiU4 2015/16:FiU5 2015/16:FöU1 2015/16:JuU1 2015/16:KrU1 2015/16:KU1 2015/16:MJU1 2015/16:MJU2 2015/16:NU1 2015/16:NU2 2015/16:NU3 2015/16:SfU1 2015/16:SfU2 2015/16:SfU3 2015/16:SfU4 2015/16:SkU1 2015/16:SoU1 2015/16:TU1 2015/16:UbU1 2015/16:UbU2 2015/16:UU1 2015/16:UU2
Riksdagsbeslut (247 förslag): , 247 bifall,

Proposition 2015/16:1 (pdf, 6276 kB)