Dokument & lagar (50 träffar)

Proposition 1993/94:86

Regeringens proposition 1993/94:86 Finansiering av vissa väginvesteringar i Stockholms län m.m. Prop. 1993/94:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 januari 1994 Bengt Westerberg Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs


Utskottsberedning: ---------1993/94:TU24
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1993/94:86 (pdf, 1396 kB)

Proposition 1993/94:70

Regeringens proposition 1993/94:70 Bestridande av vissa kostnader med anledning av Trollhätte kanalverks inordnande i Sjöfartsverket Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen


Utskottsberedning: -1993/94:TU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:70 (pdf, 87 kB)

Proposition 1993/94:69

Regeringens proposition 1993/94:69 Sjöfartspolitiska åtgärder Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till ett särskilt statsbidrag till


Utskottsberedning: --1993/94:TU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:69 (pdf, 411 kB)

Proposition 1993/94:62

Regeringens proposition 1993/94:62 Sveriges anslutning till ett europeiskt radiokommunikationskontor ERO Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 1993 Carl Bildt Alf Svensson Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen föreslås att


Utskottsberedning: -1993/94:TU10

Proposition 1993/94:62 (pdf, 691 kB)

Proposition 1993/94:42

Regeringens proposition 1993/94:42 Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå Prop. 1993/94:42 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: ---1993/94:TU8
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 28

Proposition 1993/94:42 (pdf, 367 kB)

Proposition 1993/94:39

Regeringens proposition 1993/94:39 Arlandabanan Regeringen överlämnar denna proposition till riks- dagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen redovisas hur det s.k. Arlandabaneprojektet bör ad- ministreras. I propositionen


Utskottsberedning: ---------1993/94:TU6
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:39 (pdf, 339 kB)

Proposition 1993/94:38

Regeringens proposition 1993/94:38 Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 1993 Carl Bildt Alf Svensson Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen läggs fram förslag till


Utskottsberedning: --------------1993/94:TU9
Riksdagsbeslut (28 förslag): , , 14 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1993/94:38 (pdf, 9230 kB)

Proposition 1993/94:168

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:168 ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken Prop. 1993/94:168 Regeringen överlämnar denna proposition till rikscfegen. Stockhohn den 17 feforuari 1994 Cari Biklt Mats OdeU Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: --1993/94:TU29
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:168 (pdf, 2514 kB)

Proposition 1993/94:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten  Prop. för budgetåret 1994/95, m.m. 1993/94:150 kompletteringsproposition Enligt bestämmelsema i 3 kap. 2 riksdagsordningen avger regeringen härmed sitt förslag till slutlig


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:FiU26 1993/94:FiU27 1993/94:FiU28 1993/94:FöU14 1993/94:JoU32 1993/94:JuU33 1993/94:LU38 1993/94:NU29 1993/94:SfU26 1993/94:TU38
Riksdagsbeslut (169 förslag): , , 86 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 70

Proposition 1993/94:150 (pdf, 33720 kB)

Proposition 1993/94:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret Pj.op, 1994/95 1993/94:100 Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 cKh föreslår att riksdagen beräknar inkomster


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1993/94:AU10 1993/94:AU11 1993/94:AU12 1993/94:AU17 1993/94:AU20 1993/94:BoU10 1993/94:BoU11 1993/94:BoU12 1993/94:BoU13 1993/94:BoU15 1993/94:BoU16 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9 1993/94:FiU10 1993/94:FiU12 1993/94:FiU13 1993/94:FiU15 1993/94:FiU17 1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:FiU23 1993/94:FiU7 1993/94:FiU8 1993/94:FiU9 1993/94:FöU5 1993/94:FöU6 1993/94:FöU8 1993/94:FöU9 1993/94:JoU13 1993/94:JoU15 1993/94:JuU15 1993/94:JuU16 1993/94:JuU17 1993/94:JuU18 1993/94:JuU19 1993/94:JuU20 1993/94:JuU21 1993/94:JuU23 1993/94:JuU25 1993/94:KrU11 1993/94:KrU12 1993/94:KrU13 1993/94:KrU14 1993/94:KrU15 1993/94:KrU16 1993/94:KrU17 1993/94:KrU19 1993/94:KrU20 1993/94:KrU21 1993/94:KrU22 1993/94:KrU23 1993/94:KrU24 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU27 1993/94:KrU28 1993/94:KrU29 1993/94:KrU30 1993/94:KU27 1993/94:KU29 1993/94:KU31 1993/94:KU32 1993/94:KU33 1993/94:KU34 1993/94:KU35 1993/94:LU21 1993/94:LU22 1993/94:LU23 1993/94:LU24 1993/94:LU25 1993/94:NU14 1993/94:NU15 1993/94:NU16 1993/94:NU17 1993/94:NU18 1993/94:NU21 1993/94:NU25 1993/94:SfU12 1993/94:SfU13 1993/94:SfU14 1993/94:SfU15 1993/94:SfU16 1993/94:SfU23 1993/94:SkU22 1993/94:SkU23 1993/94:SkU24 1993/94:SoU20 1993/94:SoU27 1993/94:TU1 1993/94:TU12 1993/94:TU13 1993/94:TU14 1993/94:TU15 1993/94:TU16 1993/94:TU17 1993/94:TU21 1993/94:TU22 1993/94:TU23 1993/94:TU25 1993/94:TU26 1993/94:UbU5 1993/94:UbU6 1993/94:UbU7 1993/94:UbU8 1993/94:UU14 1993/94:UU15 1993/94:UU16
Riksdagsbeslut (1559 förslag): 1 avslag, 1 bifall, 783 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:100 (pdf, 224047 kB)