Dokument & lagar (3 träffar)

Proposition 1991/92:150

Regeringens proposition 1991/92:150 med förslag om slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 15 april 1992 för de åtgärder och de ändamål som framgår av föredragandenas


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1991/92:BoU23 1991/92:BoU25 1991/92:FiU29 1991/92:FiU30 1991/92:FiU32 1991/92:FiU33 1991/92:FiU34 1991/92:JoU24 1991/92:KU35 1991/92:LU39 1991/92:NU29 1991/92:SfU13 1991/92:SfU16 1991/92:SkU35 1991/92:TU23 1991/92:UbU27 1991/92:UU30
Riksdagsbeslut (234 förslag): , 1 bifall, 118 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 164

Proposition 1991/92:150 (pdf, 33748 kB)

Proposition 1991/92:43

Regeringens proposition 1991/92: 43 om vissa ändringar i bestämmelserna om skattetillägg, preliminär B-skatt m. m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 31 oktober 1991. På regeringens vägnar Carl Bildt Bo Lundgren Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1991/92:SkU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1991/92:43 (pdf, 5804 kB)

Proposition 1991/92:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1001/09.100 1992/93 lyyi/y/iuu Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagils upp i bifogade uldrag ur regeringsprotokoliet den 19 december 1991 för de åtgärder och de


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1991/92:AU11 1991/92:AU12 1991/92:AU13 1991/92:AU16 1991/92:AU5 1991/92:AU6 1991/92:AU8 1991/92:AU9 1991/92:BoU11 1991/92:BoU12 1991/92:BoU13 1991/92:BoU14 1991/92:BoU16 1991/92:BoU17 1991/92:BoU18 1991/92:BoU23 1991/92:BoU25 1991/92:FiU12 1991/92:FiU13 1991/92:FiU14 1991/92:FiU15 1991/92:FiU16 1991/92:FiU20 1991/92:FiU21 1991/92:FiU22 1991/92:FiU26 1991/92:FiU28 1991/92:FiU29 1991/92:FiU30 1991/92:FöU8 1991/92:FöU9 1991/92:JoU12 1991/92:JoU13 1991/92:JuU13 1991/92:JuU14 1991/92:JuU15 1991/92:JuU16 1991/92:JuU18 1991/92:JuU19 1991/92:JuU20 1991/92:JuU21 1991/92:JuU22 1991/92:JuU23 1991/92:JuU25 1991/92:KrU10 1991/92:KrU11 1991/92:KrU12 1991/92:KrU13 1991/92:KrU14 1991/92:KrU15 1991/92:KrU16 1991/92:KrU17 1991/92:KrU18 1991/92:KrU19 1991/92:KrU20 1991/92:KrU21 1991/92:KrU22 1991/92:KrU23 1991/92:KrU24 1991/92:KrU25 1991/92:KrU26 1991/92:KU25 1991/92:KU26 1991/92:KU27 1991/92:KU28 1991/92:KU29 1991/92:KU31 1991/92:LU20 1991/92:LU21 1991/92:LU22 1991/92:LU24 1991/92:LU25 1991/92:NU17 1991/92:NU18 1991/92:NU19 1991/92:NU20 1991/92:NU23 1991/92:NU25 1991/92:SfU10 1991/92:SfU13 1991/92:SfU16 1991/92:SfU8 1991/92:SfU9 1991/92:SkU16 1991/92:SkU17 1991/92:SoU15 1991/92:TU10 1991/92:TU11 1991/92:TU12 1991/92:TU13 1991/92:TU14 1991/92:TU15 1991/92:TU18 1991/92:TU19 1991/92:TU20 1991/92:TU22 1991/92:TU26 1991/92:TU7 1991/92:TU8 1991/92:TU9 1991/92:UbU10 1991/92:UbU11 1991/92:UbU12 1991/92:UbU13 1991/92:UbU14 1991/92:UbU15 1991/92:UbU16 1991/92:UbU17 1991/92:UbU18 1991/92:UbU20 1991/92:UbU8 1991/92:UbU9 1991/92:UU14 1991/92:UU15 1991/92:UU16
Riksdagsbeslut (1715 förslag): , 2 bifall, 867 saknar beslutsinformation

Proposition 1991/92:100 (pdf, 104313 kB)