Dokument & lagar (9 träffar)

Proposition 2006/07:119

1 Regeringens proposition 2006/07:119 En effektivare lag om elektronisk kommunikation Prop. 2006/07:119 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 maj 2007 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till


Utskottsberedning: 2007/08:TU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2006/07:119 (pdf, 574 kB)

Proposition 2006/07:110

1 Regeringens proposition 2006/07:110 Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m. Prop. 2006/07:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2007 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag


Utskottsberedning: 2006/07:TU13
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2006/07:110 (pdf, 566 kB)

Proposition 2006/07:55

1 Regeringens proposition 2006/07:55 Statens ansvar för vissa betaltjänster Prop. 2006/07:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den grundläggande kassaservice som i dag tillhandahålls


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2006/07:55 (pdf, 281 kB)

Proposition 2006/07:73

1 Regeringens proposition 2006/07:73 Nya hastighetsgränser Prop. 2006/07:73 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2007 Maud Olofsson Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det nuvarande hastighetssystemet med hastighetsgränserna 30, 50, 70,


Utskottsberedning: 2006/07:TU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:73 (pdf, 164 kB)

Proposition 2006/07:45

2006/07:45 av strukturförvaltare. faranderegler. spårväg, medfört miljön, synpunkt. inträffade. den tillämpliga äldre hetshänseende. 2004:519 följande med järnvägsfordon, infrastrukturförvaltare, angiven 5 av verksamhe föregående säkerhetshänseende. för av intyget. den omprövning järnvägssäkerhet. gods


Utskottsberedning: 2006/07:TU12 2006/07:TU13
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:45 (pdf, 1178 kB)

Proposition 2006/07:42

2006/07:42 transportarbete, 2 ombyggda 2 skall skall månader fullgjord tillämpas. klagas: delvis ärende registret, 2001:120 grunder. enlighet N2006/3043/TP Motorhistoriska överklagas. N2004/8643/TP 6 klagas: 7 5, Forkman. fordon,


Utskottsberedning: 2006/07:TU10
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2006/07:42 (pdf, 263 kB)

Proposition 2006/07:31

2006/07:31 1983:929 följande eller skyddad mönstring ändringarna. ringsplikten. ombord. negativt. ningstillstånd. för plikten. sjötjänstgöringen omfattning. följande intendenturpersonal.


Utskottsberedning: 2006/07:TU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:31 (pdf, 205 kB)

Proposition 2006/07:25

2006/07:25 kraven. elektroniska elektroniska fordon. fordonen. förvaltningsdomstol. före 4.8 avgifter färdvägsrelaterade betalningar. egna kommunikation. avgiftspunkter. införs. enskild. eller vägtullar, fordon denna. ringens. om för antas ringens. påkallade. förvaltningslagen. om ekonomiska nationellastandardiseringskommitténförkommunikation


Utskottsberedning: 2006/07:TU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:25 (pdf, 343 kB)

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för


Utskottsberedning: 2006/07:AU5 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU11 2006/07:FiU2 2006/07:FiU3 2006/07:FiU4 2006/07:FiU5 2006/07:FöU1 2006/07:JuU1 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU2 2006/07:NU3 2006/07:SfU1 2006/07:SfU2 2006/07:SkU1 2006/07:SoU1 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UU1 2006/07:UU2
Riksdagsbeslut (271 förslag): 3 avslag, 268 bifall,

Proposition 2006/07:1 (pdf, 4760 kB)