Dokument & lagar (71 482 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:536 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2019/20:536 av Åsa Coenraads M Trafikverkets samordningsnummer Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser ta några initiativ för att komma till rätta med felaktig utdelning av samordningsnummer hos Trafikverket. Jag vill inledningsvis påpeka att det är Transportstyrelsen och inte Trafikverket som hanterar

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:536 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:535 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/03212/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:535 av Jessica Thunander V Bristande passagerarsäkerhet hos Uber Jessica Thunander har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att försäkra mig om att Uber Sverige och andra plattformsbolag har passagerarsäkra

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Jessica Thunander (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:535 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:534 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:534 av Joar Forssell L Bilaterala politiska samtal med Taiwan Joar Forssell har frågat mig om regeringen är beredd att, om intresse uttrycks från taiwanesisk sida, i Sverige föra bilaterala samtal med Taiwans president eller medlemmar av Taiwans

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Joar Forssell (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:534 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:533 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/04068/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:533 av Pål Jonson M Konkurrensvillkoren för svenska mikrobryggerier Pål Jonson har frågat mig varför jag och regeringen har valt att inte tillämpa möjligheten att ge svenska mikrobryggerier en lägre skattesats trots att detta skulle

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:533 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:532 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/05085/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:532 av Camilla Waltersson Grönvall M En primärvårdsreform Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig om jag kommer att lägga fram propositionen Primärvårdsreform inriktning för en nära och tillgänglig vård under december år 2019.

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:532 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:531 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2019/20:531 av Saila Quicklund M Renägares förluster på grund av rovdjursangrepp Saila Quicklund har frågat miljö- och klimatminister Isabella Lövin om ministern och regeringen avser ändra i förordningar om renägares förluster av rovdjur som i propositionen En hållbar rovdjurspolitik prop. 2012/13:191 ska

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:531 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:530 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:530 av Hans Wallmark M Kärnkraftverket i Astravets Hans Wallmark har frågat mig om jag har tagit upp frågor kopplade till kärnkraftverket i Astravets i samband med mitt möte med president Aleksandr Lukasjenko och hur jag avser att arbeta vidare

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:530 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:529 besvarad av Statsrådet Hans Dahlgren (S)

SB2019/01547 Statsrådsberedningen EU-ministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:529 av Pål Jonson M Konferens om Europas framtid Pål Jonson har frågat mig om jag och regeringen anser det lämpligt att en konferens om Europas framtid bör genomföras, och när jag och regeringen i så fall avser att informera riksdagen

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:529 besvarad av Statsrådet Hans Dahlgren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:528 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju201 9 0 4 0 38 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:528 av Johan Forssell M Antalet säkerhetshotande individer i Sverige Johan Forssell har frågat mig hur många personer jag bedömer att det finns i Sverige i dag som hotar Sveriges säkerhet och därför borde utvisas

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:528 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:527 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:527 av Andreas Lennkvist Manriquez V Bloddonation Andreas Lennkvist Manriquez har frågat mig om jag kommer att vidta åtgärder för att avskaffa diskrimineringen vid blodgivning och ändra karenstiden så att den är lika för alla oavsett sexuell läggning. Socialstyrelsen är den myndighet som ansvarar

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Andreas Lennkvist Manriquez (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:527 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:526 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö 2019/ 0 1275/SUND Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:526 av Alexandra Anstrell M Myndigheters säkerhetsrutiner Alexandra Anstrell har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta åtgärder för att klargöra och stärka Försvarsmaktens säkerhetsrutiner för att skydda Sveriges

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:526 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:525 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/04018/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:525 av Ann-Sofie Alm M Boende för gymnasielagselever Ann-Sofie Alm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att se till att kommunerna och individerna inte utsätts för onödig press och stress med

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Ann-Sofie Alm (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:525 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:524 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/04041/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:524 av Ulrika Jörgensen M Kost och hälsa i den nya kursplanen Ulrika Jörgensen har frågat mig om jag kommer att ställa mig bakom Skolverkets förslag, där det i den nya kursplanen saknas viktiga delar om kostens och rörelsens

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Ulrika Jörgensen (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:524 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:523 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:523 av Alexandra Anstrell M Protesterna mot regimen i Iran Alexandra Anstrell har frågat mig om jag ser ett behov av tydligare agerande för att motverka den iranska regimens handlande mot den egna befolkningen. Regeringen har varit tydlig med

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:523 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:522 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:515 av Markus Wiechel SD Samverkan mellan Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet och på fråga 2019/20:522 av Hans Wallmark M Arbetet i det säkerhetspolitiska rådet Markus Wiechel har frågat mig om Utrikesdepartementet borde ha delat information

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:522 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:521 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:521 av Martina Johansson C Gode män Martina Johansson har frågat mig vad jag avser att göra för att det i utredningen om en översyn av reglerna om gode män och förvaltare även ges utrymme för att säkerställa att gode män och förvaltare har kunskap och möjlighet att sörja för personen och bevaka personens

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Martina Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:521 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:520 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/04035 Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:520 av Mikael Eskilandersson SD Konsumentskydd vid köp av finansiella tjänster Mikael Eskilandersson har frågat mig vad jag avser göra för att öka tryggheten för konsumenter vid köp av finansiella tjänster. Jag delar ledamotens syn på de utmaningar som konsumenter står

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:520 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:519 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/0 4033 SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:519 av Per Schöldberg C Fordonsskatten på husbilar Per Schöldberg har frågat mig om jag avser initiera några åtgärder avseende den beskattning av husbilar som träder i kraft den 1 januari 2020. Husbilar registrerade som personbil

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Per Schöldberg (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:519 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:517 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/04032/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:517 av Niklas Wykman M Regeringens hantering av vårdmomsen Niklas Wykman har frågat mig om det är min intention att en kommande utredning ska ligga till grund för ett förslag där den moms som lagts på vårdtjänster försvinner, och

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Niklas Wykman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:517 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:515 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:515 av Markus Wiechel SD Samverkan mellan Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet och på fråga 2019/20:522 av Hans Wallmark M Arbetet i det säkerhetspolitiska rådet Markus Wiechel har frågat mig om Utrikesdepartementet borde ha delat information

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:515 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)