Dokument & lagar (72 467 träffar)

Interpellation 2019/20:365 av Katja Nyberg (SD)

Interpellation 2019/20:365 Straffrabatt för unga lagöverträdare av Katja Nyberg SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I dag får de som begår brott och är mellan 15 och 18 eller mellan 18 och 21 år en reduktion av straffet vid straffmätningen. Anledningen till detta är att de inte anses gamla nog

Inlämnad: 2020-02-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2019/20:365 av Katja Nyberg (SD) (pdf, 106 kB)

Interpellation 2019/20:364 av Jens Holm (V)

Interpellation 2019/20:364 Rätt att cykla mot enkelriktat av Jens Holm V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Framkomligheten i täta städer är en utmaning, och långa restider gör det svårare för vardagspusslet att gå ihop. Regeringen har en ambition om att cyklingen ska öka, och det är bra. Cykeln är ett framtidsfordon

Inlämnad: 2020-02-27 Svarsdatum: 2020-03-17 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2019/20:364 av Jens Holm (V) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2019/20:363 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2019/20:363 Konsumentverkets agerande gällande regler vid tobaksförsäljning av Jan Ericson M till Statsrådet Lena Micko S I december 2018 röstade riksdagen igenom en ny lagstiftning om tobaksprodukter. Riksdagen antog dock inte regeringens förslag till ny tobakslag i dess helhet utan ändrade regeringsförslaget

Inlämnad: 2020-02-26 Besvarare: Statsrådet Lena Micko (S)

Interpellation 2019/20:363 av Jan Ericson (M) (pdf, 92 kB)

Interpellation 2019/20:362 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2019/20:362 Åtgärder mot ungdomsrån av Niklas Wykman M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven kopplar i en intervju vågen av ungdomsrån till alliansregeringens skattepolitik 20062014. Statsministern menar att skattesänkningarna mellan 2006 och 2014 är ett svar på varför politiken

Inlämnad: 2020-02-26 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2019/20:362 av Niklas Wykman (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2019/20:361 av Maj Karlsson (V)

Interpellation 2019/20:361 Statsbidrag till ideella organisationer inom brottsofferområdet av Maj Karlsson V till Statsrådet Åsa Lindhagen MP Jag har tidigare, genom en skriftlig fråga, uppmärksammat jämställdhetsministern på att det råder en stor oro i Sveriges kvinno- och tjejjoursrörelse. Orsaken till oron är ett förslag

Inlämnad: 2020-02-25 Svarsdatum: 2020-03-17 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Interpellation 2019/20:361 av Maj Karlsson (V) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2019/20:360 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2019/20:360 Regeringens hantering av Postnord av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Postnord har utmaningar med ekonomi och verksamhet. Fallande brevvolymer ställer stora krav på att ändra arbetssätt och minska kostnader. Det gäller i såväl Danmark som Sverige. För några år sedan blev

Inlämnad: 2020-02-24 Svarsdatum: 2020-03-10 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2019/20:360 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:997 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2020/00560/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:997 av Niels Paarup-Petersen C Lagtolkning av slöjförbud Niels Paarup-Petersen har frågat mig vilka generella åtgärder jag vidtar för att se till att grundlagsskyddade friheter kan upprätthållas i skolan och när det gäller

Svarsdatum: 2020-02-26 Frågeställare: Niels Paarup-Petersen (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:997 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:994 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2020/ 00380/RTL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:994 av Sten Bergheden M Bensinstationer på landsbygden Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att landets mindre bensinstationer ska kunna överleva och därmed göra det möjligt att bo och leva på landsbygden.

Svarsdatum: 2020-02-26 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:994 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:993 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2020/00247/KO Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern för idrottsfrågorna Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:993 av Lars Mejern Larsson S Nationellt bibliotekskort Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag avser ta initiativ för att införa nationella bibliotekskort. Jag vill inledningsvis

Svarsdatum: 2020-02-26 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:993 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:992 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2020/00684/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:992 av Jon Thorbjörnson V Utredningen om faderskap och föräldraskap Jon Thorbjörnson har frågat mig när jag och regeringen avser att omsätta utredningen om faderskap och föräldraskap i ett lagförslag. Det är

Svarsdatum: 2020-02-26 Frågeställare: Jon Thorbjörnson (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:992 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:991 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

M2020/ 00287/Nm Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:991 av Cassandra Sundin SD Nordisk handlingsplan för friluftslivet Cassandra Sundin har frågat kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna om ministern avser att

Svarsdatum: 2020-02-26 Frågeställare: Cassandra Sundin (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:991 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:989 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju20 20 0 0683 POL Justitiedepartementet Inrikes ministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:989 av Markus Wiechel SD IS-återvändares brottslighet Markus Wiechel har frågat justitie- och migrationsministern om ministern och regeringen avser att vidta några fler åtgärder för att fler IS-återvändare ska åtalas

Svarsdatum: 2020-02-26 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:989 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:984 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2020/00682/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:984 av Johan Forssell M Straffrabatt för unga Johan Forssell har frågat mig vilken linje det är som gäller för mig och regeringen kring straffrabatten för unga. Vi har i Sverige under en mycket lång tid haft

Svarsdatum: 2020-02-26 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:984 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:983 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju20 20 0 0665/ POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:983 av Per Söderlund SD Komplettering av remissvar Per Söderlund har frågat mig på vilken grund Polismyndigheten ombads att komplettera sitt remissvar i ett lagstiftningsärende. I juli 2019 remitterades promemorian

Svarsdatum: 2020-02-26 Frågeställare: Per Söderlund (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:983 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:982 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2020/00661/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:982 av Cecilie Tenfjord Toftby M En modernare adoptionslagstiftning Cecilie Tenfjord Toftby har frågat mig om jag kommer att verka för en ny modernare adoptionslagstiftning som alltid sätter barnets intressen

Svarsdatum: 2020-02-26 Frågeställare: Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:982 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:981 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2020/ 00623 SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:981 av Sten Bergheden M Länsstyrelsernas regeltillämpning Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att på något sätt ta initiativ till att förbättra och utveckla länsstyrelsernas arbete och därmed öka förtroendet för länsstyrelsernas

Svarsdatum: 2020-02-26 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:981 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:979 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2020/ 00273 Kl Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:979 av Helena Antoni M Satsningen på miljöbilar Helena Antoni har frågat mig om jag tänker ta några initiativ med anledning av de uppgifter som har kommit fram i Riksrevisionens rapport avseende

Svarsdatum: 2020-02-26 Frågeställare: Helena Antoni (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:979 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:977 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2020/ 00642/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:977 av Adam Marttinen SD Hatbrott och svensk etnicitet Adam Marttinen har frågat mig om det är regeringens uppfattning att hatbrott ska inkludera brott som riktas mot den som uppfattats ha en svensk etnicitet

Svarsdatum: 2020-02-26 Frågeställare: Adam Marttinen (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:977 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:975 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2020/ 00478/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:975 av Margareta Cederfelt M Framtidens omvårdnad Margareta Cederfelt har frågat mig om jag avser att låta betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska ny roll, nya möjligheter vara ledstjärna

Svarsdatum: 2020-02-26 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:975 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:973 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2019/20:973 av Pål Jonson M Finansieringen av ett nytt cyberoperationscenter Pål Jonson har frågat mig hur stora ekonomiska resurser regeringen planerar att avsätta för att finansiera cyberoperationscentret, och när det bedöms vara fullt operativt. Sveriges säkerhet och välstånd vilar i stor utsträckning

Svarsdatum: 2020-02-26 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:973 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)