Dokument & lagar (1 028 träffar)

Motion 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. v Rättvis energiomställning v966 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Klara mål i energipolitiken 4 4 Energieffektivisering i bostäder och lokaler 4 5 Inga oskäliga övervinster 5 6 Privata monopol under konsumenternas kontroll 5 7 Rätt


Utskottsberedning: 2007/08:FiU1 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2007/08:SkU21
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 88 kB)

Motion 2007/08:Sk34 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk34 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:156 En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m. v079 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:156 En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m. Riksdagen begär att regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:SkU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sk34 av Marie Engström m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Proposition 2007/08:156

Regeringens proposition 2007/08:156 En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m. Prop. 2007/08:156 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 2008 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en regel som begränsar


Utskottsberedning: 2008/09:SkU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:156 (pdf, 424 kB)

Proposition 2007/08:152

Regeringens proposition 2007/08:152 Slopad avskattning för personaloptioner Prop. 2007/08:152 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 2008 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att bestämmelserna i inkomstskattelagen


Utskottsberedning: 2008/09:SkU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:152 (pdf, 436 kB)

Motion 2007/08:Sk33 av Helena Leander m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk33 av Helena Leander m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:123 Redovisning av skatteutgifter 2008 mp059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om enkelhet och likformighet i skattesystemet. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2007/08:SkU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sk33 av Helena Leander m.fl. (mp) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Sk32 av Lars Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk32 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:123 Redovisning av skatteutgifter 2008 s33201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en restriktiv hållning till selektiva inslag i beskattningen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:SkU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sk32 av Lars Johansson m.fl. (s) (doc, 59 kB)

Proposition 2007/08:146

Regeringens proposition 2007/08:146 Ändring i det nordiska skatteavtalet Prop. 2007/08:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2008 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett


Utskottsberedning: 2007/08:SkU31
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2007/08:146 (pdf, 221 kB)

Skrivelse 2007/08:148

Regeringens skrivelse 2007/08:148 Meddelande om kommande förslag om ändringar i Skr. reglerna om underprisöverlåtelser till och från 2007/08:148 handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar på vissa lageraktier Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 april


Utskottsberedning: 2008/09:SkU4

Skrivelse 2007/08:148 (pdf, 91 kB)

Skrivelse 2007/08:123

Regeringens skrivelse 2007/08:123 Redovisning av skatteutgifter 2008 Regeringens skrivelse 2007/08:123 Redovisning av skatteutgifter 2008 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 april 2008 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse


Utskottsberedning: 2007/08:SkU32 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2007/08:123 (pdf, 1331 kB)

Proposition 2007/08:79

Regeringens proposition 2007/08:79 Betalning av vägavgift Prop. 2007/08:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2008 Maud Olofsson Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att vägavgiftsbevis inte längre ska utfärdas i samband


Utskottsberedning: 2007/08:SkU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:79 (pdf, 169 kB)

Motion 2007/08:Sk31 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk31 av Karin Svensson Smith m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:122 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål mp049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en beskattning av det kommersiella flyget är nödvändig.


Utskottsberedning: 2007/08:SkU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sk31 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Sk30 av Helena Leander m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk30 av Helena Leander m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:121 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter mp047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till sänkt koldioxidskatt för bränslen


Utskottsberedning: 2007/08:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sk30 av Helena Leander m.fl. (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Sk29 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk29 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:116 Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m. v059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av möjligheten att införa sekretesskydd


Utskottsberedning: 2007/08:SkU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sk29 av Marie Engström m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Proposition 2007/08:122

Regeringens proposition 2007/08:122 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål Prop. 2007/08:122 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag om beskattning


Utskottsberedning: 2007/08:SkU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:122 (pdf, 243 kB)

Proposition 2007/08:121

Regeringens proposition 2007/08:121 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i Prop. anläggningar som omfattas av EU:s handel med 2007/08:121 utsläppsrätter Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2007/08:SkU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:121 (pdf, 254 kB)

Proposition 2007/08:116

Regeringens proposition 2007/08:116 Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens Prop. verksamhet m.m. 2007/08:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2007/08:SkU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:116 (pdf, 331 kB)

Motion 2007/08:Sk28 av Lars Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk28 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. s16308 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i kommande budgetar beakta Skatteverkets mer resurskrävande


Utskottsberedning: 2007/08:SkU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Sk28 av Lars Johansson m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:Sk27 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk27 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om resurser till Skatteverket. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:SkU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sk27 av Marie Engström m.fl. (v) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:Sk25 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk25 av Per Bolund m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:52 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m. mp024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med förslag till lagstiftning som gör det möjligt att ersätta trängselskatten


Utskottsberedning: 2007/08:SkU23
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Sk25 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 42 kB)

Proposition 2007/08:58

Regeringens proposition 2007/08:58 Samordningsnummer och anmälan av dödfödd m.m. Prop. 2007/08:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 februari 2008 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en sänkt gräns för


Utskottsberedning: 2007/08:SkU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:58 (pdf, 220 kB)