Dokument & lagar (144 träffar)

Proposition 1997/98:189

Regeringens proposition 1997/98:189 Patientens ställning Prop. 1997/98:189 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 1998 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisar regeringen den överenskommelse mellan staten


Utskottsberedning: -1997/98:SoU26
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:188

Regeringens proposition 1997/98:188 Vissa ändringar i marknadsföringslagen 1995:450 m.m. Prop. 1997/98:188 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 juni 1998 Göran Persson Lars Engqvist Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att instansordningen


Utskottsberedning: --1997/98:LU29

Proposition 1997/98:183

Regeringens proposition 1997/98:183 Kontroll av syntetiska droger m.m. Prop. 1997/98:183 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 1998 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en viss förändring av narkotikadefinitionen


Utskottsberedning: -1997/98:SoU26
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:182

Regeringens proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige Prop. 1997/98:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 1998 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Barnkonventionens


Utskottsberedning: -1997/98:SoU26
Följdmotioner: 8

Proposition 1997/98:181

Regeringens proposition 1997/98:181 Ökade möjligheter att ingripa mot vissa mc-klubbar, m.m. Prop. 1997/98:181 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 juni 1998 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Mot bakgrund av den oroande utvecklingen


Utskottsberedning: -1997/98:JuU25 1998/99:JuU7
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:180

Regeringens proposition 1997/98:180 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning Prop. 1997/98:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 1998 Carl Tham Margareta Winberg Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --1997/98:AU14
Följdmotioner: 8

Proposition 1997/98:179

Regeringens proposition 1997/98:179 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder Prop. 1997/98:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 1998 Carl Tham Margareta Winberg Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --------1997/98:AU14
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:178

Regeringens proposition 1997/98:178 Medborgarskap och identitet Prop. 1997/98:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Lars Engqvist Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen 1950:382 om svenskt


Utskottsberedning: -1997/98:SfU15
Följdmotioner: 8

Proposition 1997/98:177

Regeringens proposition 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet Prop. 1997/98:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Lars Engqvist Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag


Utskottsberedning: ---1997/98:AU14
Följdmotioner: 12

Proposition 1997/98:174

Regeringens proposition 1997/98:174 Sveriges tillträde till Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar Prop. 1997/98:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Pierre Schori Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 1997/98:UU25
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:173

Regeringens proposition 1997/98:173 Verkställighet och återvändande en del av asylprocessen Prop. 1997/98:173 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Pierre Schori Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att huvudansvaret


Utskottsberedning: -1997/98:SfU15
Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:170

Regeringens proposition 1997/98:170 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. Prop. 1997/98:170 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen


Utskottsberedning: --1997/98:FiU30

Proposition 1997/98:169

Regeringens proposition 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet Prop. 1997/98:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 maj 1998 Göran Persson Ylva Johansson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en


Utskottsberedning: --1997/98:UbU20
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1997/98:168

Regeringens proposition 1997/98:168 Godtrosförvärv Prop. 1997/98:168 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 juni 1998 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen anser att det inte skall vara möjligt att göra godtrosförvärv


Utskottsberedning: -1997/98:LU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:167

Regeringens proposition 1997/98:167 Ändringar i lagen 1993:599 om radiokommunikation, m.m. Prop. 1997/98:167 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 maj 1998 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa


Utskottsberedning: --1997/98:TU15
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:166

Regeringens proposition 1997/98:166 Ny associationsrätt för bankaktiebolag, m.m. Prop. 1997/98:166 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att bankaktiebolagslagen


Utskottsberedning: -1997/98:LU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:165

Regeringens proposition 1997/98:165 Utveckling och rättvisa en politik för storstaden på 2000-talet Prop. 1997/98:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 maj 1998 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs förslag


Utskottsberedning: --1997/98:AU14
Följdmotioner: 10

Proposition 1997/98:164

Regeringens proposition 1997/98:164 Ändringar i lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank Prop. 1997/98:164 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 maj 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I november 1997 överlämnade regeringen till

Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:162

Regeringens proposition 1997/98:162 Höjning av Sveriges kvot i Internationella valutafonden, m.m. Prop. 1997/98:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 maj 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att regeringen


Utskottsberedning: ---1997/98:FiU30

Proposition 1997/98:160

Kontoföring av finansiella instrument och kostnadsinformation till fondandelsägare Regeringens proposition 1997/98:160 Kontoföring av finansiella instrument och Prop. kostnadsinformation till fondandelsägare 1997/98:160 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 maj 1998 RAN 0ERSSON


Utskottsberedning: -------------------1997/98:FiU30
Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:160 (pdf, 659 kB)