Dokument & lagar (10 träffar)

Proposition 2006/07:129

Regeringens proposition 2006/07:129 Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården Prop. m.m. 2006/07:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 juni 2007 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:129 (pdf, 660 kB)

Skrivelse 2006/07:125

Regeringens skrivelse 2006/07:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna Skr. arvsfonden under budgetåret 2006 2006/07:125 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2007 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse


Utskottsberedning: 2007/08:SoU2

Skrivelse 2006/07:125 (pdf, 429 kB)

Proposition 2006/07:124

Regeringens proposition 2006/07: 124 Abort för utländska kvinnor och förebyggande av Prop. oönskade graviditeter 2006/07:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2007 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt nuvarande


Utskottsberedning: 2007/08:SoU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:124 (pdf, 143 kB)

Proposition 2006/07:108

Regeringens proposition 2006/07:108 Utredningar avseende barn som har avlidit i Prop. anledning av brott m.m. 2006/07:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2007 Maud Olofsson Maria Larsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår


Utskottsberedning: 2006/07:SoU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:108 (pdf, 673 kB)

Proposition 2006/07:97

2006/07:97 tik. läkarvårdsersättning företagshälsovård. något 20022005. specialistutbildning. läkarvårdsersättning bort. bort.


Utskottsberedning: 2006/07:SoU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:97 (pdf, 137 kB)

Proposition 2006/07:78

2006/07:78 rådet. medel skaffenhet. ning, brottmål, m.m.livstid. jande förekommer, kommer. skäl. kvinnor, ler tanke lismyndighet. tade sen. sen tvångsvård. ningsprövning, ningskontroll, ställs. lydelse. är nr är m.m. ningen, nen ningen, ningsavgift. homeopatiskt tillstånd och det. bestämmande medelslagen


Utskottsberedning: 2006/07:SoU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2006/07:78 (pdf, 1024 kB)

Proposition 2006/07:52

2006/07:52 regi kompetens. rådet. skild landstinget. nadseffektivitet. svarande självstyre. ans den. privata ningens av mellan sjukvården. reprenad. sjukvårdslagen för och styckena. skild skild landstinget.


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 6

Proposition 2006/07:52 (pdf, 161 kB)

Proposition 2006/07:38

2006/07:38 2001:453 hjälp person. 2006. niska 2005:66 godoses. skrivningar. förebyggande fridskränkning. våldsutsatta funktionshinder. tjänst. nas kommer september kvinnans kommun. med arbete. byggande. skyldigheten. kontakt. situation. dömningen. våldfat. närstående. har. aktörer. etc. statistik. och deras


Utskottsberedning: 2006/07:SoU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2006/07:38 (pdf, 387 kB)

Proposition 2006/07:37

2006/07:37 registren. verksamheten. liknande belastningsregister misstankeregister 2001:453 lydelse. ler 1980:100 ler övergrepp. tankeregistret. av följs. än kommer domsfall. kontrollverksamheten. obligatoriska månader. tar kopia des. bestämmelser. utredas. ekonomiska utförs. någon hemmet. utföra belastningsregister


Utskottsberedning: 2006/07:SoU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:37 (pdf, 549 kB)

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för


Utskottsberedning: 2006/07:AU5 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU11 2006/07:FiU2 2006/07:FiU3 2006/07:FiU4 2006/07:FiU5 2006/07:FöU1 2006/07:JuU1 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU2 2006/07:NU3 2006/07:SfU1 2006/07:SfU2 2006/07:SkU1 2006/07:SoU1 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UU1 2006/07:UU2
Riksdagsbeslut (271 förslag): 3 avslag, 268 bifall,

Proposition 2006/07:1 (pdf, 4760 kB)