Dokument & lagar (16 träffar)

Proposition 2006/07:116

Regeringens proposition 2006/07:116 Vissa frågor rörande totalförsvarsplikt m.m. Prop. 2006/07:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 maj 2007 Fredrik Reinfeldt Mikael Odenberg Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen behandlar flera förslag som


Utskottsberedning: 2007/08:FöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2006/07:116 (pdf, 440 kB)

Proposition 2006/07:64

2006/07:64 5.11992:1434 lantbruksuniversitet. Försvarshögskolan Fö2007/818/MIL försvarssektorn respektive förutsättningarna. kräver. vetenskapliga flertalet högskolemässigheten. högskola erfarenhet. av studenterna. högskolelagen. andra kvalitetsutvecklande den. högskolor. förslaget. Försvarshögskolan. någon självständighet.


Utskottsberedning: 2006/07:FöU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:64 (pdf, 188 kB)

Proposition 2006/07:93

2006/07:93 m.m. 1988:220 dana ande, denna den regeringens svenskt styrelsens m.m. timme 1988:220 Studsvikslagen sekreteriat.


Utskottsberedning: 2006/07:FöU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:93 (pdf, 185 kB)

Proposition 2006/07:67

1 Regeringens proposition 2006/07:67 Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Prop. 2006/07:67 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2007 Maud Olofsson Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2006/07:FöU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:67 (pdf, 251 kB)

Proposition 2006/07:63

2006/07:63 råd men. försvarsunderrättelseverksamhet svarsunderrättelseverksamhetens inriktning. regeringen ten. stämmer. försvarsunderrättelseverksamhet. telseverksamhet sisk gångsbalken. ternationella kommunikation delse. inte mål. mål, telseverksamhet. 1980:100 år. krishanteringen. hällets stem. försvarsunderrättelseverksamhetens


Utskottsberedning: 2006/07:FöU10 2007/08:FöU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:63 (pdf, 1080 kB)

Proposition 2006/07:46

2006/07:46 särskilda delse. berättigade respektive samhet. eller ualliv. människovärdet. en. ling rektåtkomsten. för lämnas sakat. stycket. na, heten. ten. ten. eller personuppgifter. samhet oktober utvecklingsverksamhet er. delse. berättigade het. driva ualliv. människovärdet. en. innehåller ling rektåtkomsten.


Utskottsberedning: 2006/07:FöU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2006/07:46 (pdf, 1152 kB)

Proposition 2006/07:22

2006/07:22 följande första december terrorism. konventionen. omärkta den territorium. ändras. tionens tionen. bestämmelserna. anslutningsinstrument märkning. bjuda tionssamhällets smidigt. akter. varor. användas explosivvarudirektivet för konventionen spränga träd. konventionen med 6.1.2 ningen. 500 landets


Utskottsberedning: 2006/07:FöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:22 (pdf, 529 kB)

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för


Utskottsberedning: 2006/07:AU5 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU11 2006/07:FiU2 2006/07:FiU3 2006/07:FiU4 2006/07:FiU5 2006/07:FöU1 2006/07:JuU1 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU2 2006/07:NU3 2006/07:SfU1 2006/07:SfU2 2006/07:SkU1 2006/07:SoU1 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UU1 2006/07:UU2
Riksdagsbeslut (271 förslag): 3 avslag, 268 bifall,

Proposition 2006/07:1 (pdf, 4760 kB)

Proposition 2004/05:160

Regeringens proposition 2004/05:160 Avveckling av militärdistriktsorganisationen Prop. 2004/05:160 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leni Björklund Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att militärdistriktsorganisationen


Utskottsberedning: 2005/06:FöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:160 (pdf, 69 kB)

Proposition 2004/05:76

Regeringens proposition 2004/05:76 Privilegier och immunitet för Europeiska försvarsbyrån Prop. 2004/05:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 mars 2005 Bosse Ringholm Leni Björklund Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Inom Europeiska unionen har rådet


Utskottsberedning: 2004/05:FöU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2004/05:74

Regeringens proposition 2004/05:74 Ändring i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Prop. 2004/05:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2005 Bosse Ringholm Leni Björklund Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2004/05:FöU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:43

Regeringens proposition 2004/05:43 Försvarsmaktens grundorganisation Prop. 2004/05:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 2004 Göran Persson Leni Björklund Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Ominriktningen av det svenska försvaret fortsätter. Regeringen


Utskottsberedning: 2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 10

Proposition 2004/05:43 (pdf, 334 kB)

Skrivelse 2004/05:42

Regeringens skrivelse 2004/05:42 Återkallelse av del av proposition 2004/05:5 Skr. Vårt framtida försvar 2004/05:42 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 2004 Göran Persson Leni Björklund Försvarsdepartementet 1 Regeringens skrivelse med återkallelse av del av Skr. 2004/05:42


Utskottsberedning: Försvarsutskottet

Skrivelse 2004/05:42 (pdf, 47 kB)

Proposition 2004/05:5

Vårt framtida försvar Regeringens proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar Prop. 2004/05:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 september 2004 Göran Persson Leni Björklund Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Ominriktningen av det svenska försvaret fortsätter.


Utskottsberedning: -2004/05:FöU3 2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (10 förslag): , 9 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 28

Proposition 2004/05:5 (pdf, 1134 kB)

Proposition 2004/05:1 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m.

Budgetpropositionen för 2005 Regeringens proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 regeringsformen sitt förslag till


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:BoU1 2004/05:FiU1 2004/05:FiU11 2004/05:FiU2 2004/05:FiU3 2004/05:FiU4 2004/05:FiU5 2004/05:FöU1 2004/05:JuU1 2004/05:KrU1 2004/05:KU1 2004/05:MJU1 2004/05:MJU2 2004/05:NU1 2004/05:NU2 2004/05:NU3 2004/05:SfU1 2004/05:SfU2 2004/05:SkU1 2004/05:SkU9 2004/05:SoU1 2004/05:TU1 2004/05:UbU1 2004/05:UbU2 2004/05:UU1 2004/05:UU2
Riksdagsbeslut (245 förslag): , 245 bifall,

Proposition 2004/05:1 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. (pdf, 1420 kB)

Proposition 2004/05:7

Regeringens proposition 2004/05:7 Vissa rättigheter vid internationellt militärt samarbete Prop. och internationell krishantering 2004/05:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 september 2004 Göran Persson Leni Björklund Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2004/05:FöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2004/05:7 (pdf, 535 kB)