Dokument & lagar (576 träffar)

Riksdagens protokoll 2008/09:94

Riksdagens protokoll 2008/09:94 Tisdagen den 31 mars Kl. 15:00 15:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 2325 mars. 2 Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 2 april kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Socialminister Göran Hägglund kdstatsrådet

2009-03-31

Riksdagens protokoll 2008/09:94 (pdf, 313 kB)

Proposition 2008/09:178

2008/09:178 kontrolluppgifter, arbete, lagen 1999:12291999:1229 uppfyllda: ersättning landsting, hetsavgift. lydelse. lämnas. för liknande, landsting. ägare. skattereduktion. för. landsting. hetens svarande. 2009. lydelse. ägarlägenhetens eller hushållsarbetet stycket, kapitalinkomsterna. liknande. och lydelse.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU32
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:178 (pdf, 728 kB)

Proposition 2008/09:176

på 2008/09:176 2 med Schweiz, staten. av över. nät. svenska nationell gods. trafikantinformation. Schweiz. nät järnvägsnät. svenska gjorts. järnvägsektorn. lag. trafik. vägslagen. projektet. trafik förvaltade otillåtet kunna Schweiz. myndighetens levs. informera. inom perspektiv. trafikförsörjningsprogram


Utskottsberedning: 2008/09:TU18
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:176 (pdf, 1240 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:93

Riksdagens protokoll 2008/09:93 Fredagen den 27 mars Kl. 11:00 11:01 1 Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Margareta Israelsson s avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 2 Anmälan om kompletteringsval till kulturutskottet Tredje vice talmannen meddelade att

2009-03-27

Riksdagens protokoll 2008/09:93 (pdf, 309 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:92

Riksdagens protokoll 2008/09:92 Torsdagen den 26 mars Kl. 12:00 20:32 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 20 mars. 2 Aktuell debatt: Bonusar i de statliga företagen Anf. 1 TOMAS ENEROTH sFru talman Dagens debatt handlar om de statliga bolagen och hur de ska styras. Regeringen har gett otydliga

2009-03-26

Riksdagens protokoll 2008/09:92 (pdf, 1465 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:91

Riksdagens protokoll 2008/09:91 Onsdagen den 25 mars Kl. 09:00 19:27 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 19 mars. 2 Anmälan om kompletteringsval till Nordiska rådets svenska delegation Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Carin

2009-03-25

Riksdagens protokoll 2008/09:91 (pdf, 1597 kB)

Proposition 2008/09:177

2008/09:177 ningen. dighet. 1970:988 lydelse. innebär balken. ken, bestämning. om bildningsförrättning, anläggningslagen det, na bildningsförrättning, anläggningslagen sådana äldre bestämning. kapitel skäligt. bestämning. gränsutmärkningsbeslut utmärkningsbeslut. särskild handling, förrättningen. till. skilt.


Utskottsberedning: 2008/09:CU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:177 (pdf, 706 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:90

Riksdagens protokoll 2008/09:90 Tisdagen den 24 mars Kl. 13:30 22:19 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 18 mars. 2 Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 19 och 20 mars Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT mHerr talman Europeiska rådet den 19 och 20 mars dominerades av den

2009-03-24

Riksdagens protokoll 2008/09:90 (pdf, 1281 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:89

Riksdagens protokoll 2008/09:89 Måndagen den 23 mars Kl. 11:00 15:30 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 17 mars. 2 Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 26 mars kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Näringsminister Maud Olofsson cjordbruksminister

2009-03-23

Riksdagens protokoll 2008/09:89 (pdf, 838 kB)

Proposition 2008/09:132

2008/09:132 Migrationsverket, passet. omedelbart personuppgifter. serad in avslagits. Ju2008/7893/PO handlingar. sons officiella vanliga särskilt passet. avgifter. pass. separat matiserad automatisk Migrationsverket, lämna FÖRORDNING EUT handlingen. vade stiftning. riket. gan. http:register.consilium.eu.int


Utskottsberedning: 2008/09:JuU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:132 (pdf, 781 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:88

Riksdagens protokoll 2008/09:88 Fredagen den 20 mars Kl. 11:00 12:30 1 Aktuell debatt: Fordonsindustrins framtid Anf. 1 ROSSANA DINAMARCA vHerr talman Jag har under veckan talat med många Saabanställda hemma i Trollhättan. De har bett mig att framföra några uppmaningar till regeringen. De säger: Stötta oss aktivt

2009-03-20

Riksdagens protokoll 2008/09:88 (pdf, 481 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:87

Riksdagens protokoll 2008/09:87 Torsdagen den 19 mars Kl. 12:00 18:23 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 mars. 2 Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen Talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats

2009-03-19

Riksdagens protokoll 2008/09:87 (pdf, 1186 kB)

Proposition 2008/09:173

2008/09:173 1999:1229 första stödet ning. segruppering beslutet beslutet upplösts ning. segruppering beslutet beslutet kommunala förslaget. tillämpliga subjekt. uppfyllda. praxis. effekt. förvaltningsdomstolarna. 1999:1229 1997:483 arbete. yttrande samarbete. miskt nationella ansvar. system. hållningen. andra


Utskottsberedning: 2008/09:SkU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:173 (pdf, 338 kB)

Proposition 2008/09:169

2008/09:169 överlåtbara samma tidigt. fiskerinäring. verket. havare. Fiskeriverket. Gullmarsfjorden. historiskt fisket. bolagsformer. fiskerättigheter att bör av överlåtas förslag. tillämpas. personer. av regeringsformen. Fiskeriverkets giltighetstid. stående kallas. åtta kort. manent tillstånden. framtida


Utskottsberedning: 2008/09:MJU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:169 (pdf, 480 kB)

Proposition 2008/09:140

2008/09:140 2008/09:140 större 5.1Fö2009/249/MIL augusti politikens Försvarsberedningens säkerhet. operativa kan framöver. fortsatt egna operativa vår vår angränsande säkerhet. och global materielanskaffning. och insatser. kollektiva väpnade konflikter. terrorism. Balkan. församlingen. Warszawapakten.


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2008/09:140 (pdf, 3617 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:86

Riksdagens protokoll 2008/09:86 Onsdagen den 18 mars Kl. 09:00 22:31 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 12 mars. 2 Meddelande om information från regeringen Förste vice talmannen meddelade att tisdagen den 24 mars kl. 13.30 skulle statsminister Fredrik Reinfeldt m lämna information från Europeiska

2009-03-18

Riksdagens protokoll 2008/09:86 (pdf, 1816 kB)

Proposition 2008/09:174

2008/09:174 grupperingar. territoriellt gruppering. av upplösning. delägare, delägare, under direktören. tecknades. räkenskapsårets elektroniskt revisor i, revisor i, och 32006R1080 utveckling. kommunerna. programmen. uppgifter innefatta förordningen. myndighetsutövning. EGTS fråga tillämpas. rättsliga tillämpliga.


Utskottsberedning: 2008/09:NU22
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,

Proposition 2008/09:174 (pdf, 540 kB)

Proposition 2008/09:174

samarbete. gemenskapen. initiativet. skapen. myndigheterna. avtal. medel. detta. förordning. heter. punkt strerade artikel godtagen uppgifter. ningsvillkor. artikel externa vägnar. ning. stadgan. registrerade medlemmar. heten peringen. av regleras. staten. detta. ändringar. 2006.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2008/09:174 (pdf, 113 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:85

Riksdagens protokoll 2008/09:85 Tisdagen den 17 mars Kl. 13:30 21:23 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 911 mars. 2 Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Ibrahim Baylan s avsagt sig uppdragen som ledamot och ordförande i trafikutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Meddelande

2009-03-17

Riksdagens protokoll 2008/09:85 (pdf, 1020 kB)

Proposition 2008/09:171

2008/09:171 1985:1100. följande tredje första tredje andra eller delbart. domstol. gäller ersättning kommunen. obligatoriska tilldelning. tilldelning. skola. ningen. erbjuder. tredje skolan. för elevens utbildningen ersättning kommunen. erbjuder. regeringen skola. följande följande ersättning samhet,


Utskottsberedning: 2008/09:UbU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:171 (pdf, 958 kB)