Dokument & lagar (351 träffar)

Proposition 2006/07:13

Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. Regeringens proposition 2006/07:13 Anpassningar av energibeskattningen till Prop. energiskattedirektivet, m.m. 2006/07:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 2006 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2006/07:SkU5 2007/08:SkU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:13 (pdf, 2140 kB)

Proposition 2006/07:129

Regeringens proposition 2006/07:129 Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården Prop. m.m. 2006/07:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 juni 2007 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:129 (pdf, 660 kB)

Proposition 2006/07:19

Regeringens proposition 2006/07:19 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid Prop. avyttring av privatbostad 2006/07:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 november 2006 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Uppskov med beskattning


Utskottsberedning: 2006/07:SkU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:19 (pdf, 711 kB)

Proposition 2006/07:17

Regeringens proposition 2006/07:17 Avveckling av rekryteringsbidrag till Prop. vuxenstuderande 2006/07:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 2006 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildnings- och kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2006/07:UbU2
Riksdagsbeslut (12 förslag): , 12 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2006/07:17 (pdf, 146 kB)

Proposition 2006/07:16

Regeringens proposition 2006/07:16 Radio och TV i allmänhetens tjänst överlåtelse av Prop. rättigheter till offentligt framförande 2006/07:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 2006 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Utbildnings- och kulturdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:16 (pdf, 177 kB)

Proposition 2006/07:14

Regeringens proposition 2006/07:14 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige Prop. och Österrike 2006/07:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 oktober 2006 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2006/07:SkU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2006/07:14 (pdf, 350 kB)

Proposition 2006/07:133

Regeringens proposition 2006/07:133 Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet Prop. av hemliga tvångsmedel, m.m. 2006/07:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 september 2007 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2007/08:JuU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:133 (pdf, 750 kB)

Proposition 2006/07:132

Regeringens proposition 2006/07:132 Tillämpning i fråga om Iran av lagen 1996:95 om Prop. vissa internationella sanktioner 2006/07:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2007 Fredrik Reinfeldt Ewa Björling Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Förenta


Utskottsberedning: 2007/08:UU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:132 (pdf, 577 kB)

Proposition 2006/07:2

Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet Regeringens proposition 2006/07:2 Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet Prop. 2006/07:2 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 2006 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2006/07:SkU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:2 (pdf, 1622 kB)

Skrivelse 2006/07:90

2006/07:90 juni skatteparadis. sexuella Capital. energieffektivisering. januari gemensam Nordita. behandlas. fortsätter. området samarbetet. arbetsmarknaden. konkurrensekonomin. gränsöverskridande september Dronninglund, Helsingfors Stockholm Vitryssland. programmet. Kommissionen. försvarsmaktssamarbete. gemensamma Reykjavik. arbetsgrupp.


Utskottsberedning: 2006/07:UU3

Skrivelse 2006/07:90 (pdf, 144 kB)

Skrivelse 2006/07:85

2006/07:85 positivt. rättvisa organiserad värde. effektivt processen. skriftliga vecka. junitoppmötet. månader. området. om policybaserade minoriteters utmaningar. godkänt naturresurser för generella ge medelstora befolkning. energiförsörjning. månader och Haagprogrammet förbindelser. området. bara ingick.


Utskottsberedning: 2008/09:UU10 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2006/07:85 (pdf, 1474 kB)

Skrivelse 2006/07:82

2006/07:82 2006. organisationen. förtroendeskapande internationell miljöverksamhet fältmissioner. och diskriminering. ODIHR:s HCNM området. accepterar. under uttalande. massförstörelsevapen. arbetskraftsutnyttjande. frågor. detta rustningskontrollsområdet Tjeckien. spaningsverksamhet. militärpolitiska verksamhetsplanering.


Utskottsberedning: 2006/07:UU13

Skrivelse 2006/07:82 (pdf, 512 kB)

Skrivelse 2006/07:81

2006/07:81 kraft. förslaget. församlingens maj beslutsautonomi. ordförandeskapet verkställdes. ministerkommittén. fortsättningen. utveckling. interkulturell och Europadomstolen konventionsenliga. ministerkommitténs Turkiet. framtida 2005/06:95 genom författningar. säkerställdes. minoritetsspråkskonventionen. Kosovo.


Utskottsberedning: 2006/07:UU6

Skrivelse 2006/07:81 (pdf, 352 kB)

Skrivelse 2006/07:75

2006/07:75 Statsrådsberedningen 2006:1427 formationssystemet. tionssystemet gor. program. 2007. www.regeringen.se/klarsprak. teckenspråket. ell. jande. litliga. handläggning vågskatastrofen handlat. våren Personuppgiftslagen mom. Namnlagen 8 Författningsfrågor 10 lad. Planfrågor Lagstiftningsprocessen eventuella


Utskottsberedning: 2006/07:KU17

Skrivelse 2006/07:75 (pdf, 438 kB)

Skrivelse 2006/07:58

2006/2007:58 2006. nationella allvarliga migrationspolitiken: satser. avgörande. processen. 2006. april eventuella januari punkter: och svensk föreligger. Regeringskansliet. författningsändringar. den stark 2006. september Regeringskansliet personalorganisationerna. mottagandesystemet. tre Haagprogrammet. migration,


Utskottsberedning: 2006/07:SfU8 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2006/07:58 (pdf, 459 kB)

Skrivelse 2006/07:54

2006/07:54 offentliga deras. liga ömsesidigt Naturvårdsverkets behov bör dessa pletteringstrafik. 2010: 98/11/EG. uppföljningsbara. grupper. landsting, revideras. handling. miljöeffekter. inköpssamordningen höver upphandling. samhällsutveckling. upphandlare fram. upphandling befintliga offentlig krav. offentlig


Utskottsberedning: 2006/07:FiU16 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2006/07:54 (pdf, 179 kB)

Skrivelse 2006/07:47

2006/07:47 rätten. EES. tjänstepensionsförsäkringar. tillgång. bedömning. inkomstskattelagen. försäkring. pensioneringssyftet. tjugo


Utskottsberedning: 2007/08:SkU24

Skrivelse 2006/07:47 (pdf, 92 kB)

Skrivelse 2006/07:28

1 Regeringens skrivelse 2006/07:28 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005 Skr. 2006/07:28 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 november 2006 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2006/07:JuU4 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2006/07:28 (pdf, 197 kB)

Skrivelse 2006/07:23

2006/07:23 sysselsättning jämförelser. tål. kultursektorn. potentiella inflationen dock Lissabonstrategin. politiken. 9 strukturfondsprogrammen. uppskattning. vidareutveckla hållbar hållbarhet socialförsäkring. ersättning. produktionsformer makroekonomisk sysselsättningspolitik samtliga 20 jobb. konkurrenskraft.


Utskottsberedning: 2006/07:NU7 Följdmotioner: 5

Skrivelse 2006/07:23 (pdf, 1140 kB)

Skrivelse 2006/07:21

Regeringens skrivelse 2006/07:21 Återkallelse av proposition 2005/06:214 Skr. Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll 2006/07:21 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 november 2006 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Jordbruksdepartementet 1 Regeringens skrivelse med återkallelse


Utskottsberedning:

Skrivelse 2006/07:21 (pdf, 63 kB)