Dokument & lagar (53 träffar)

KU-anmälan 2009/10:12 (050-3033-2009/10) av Helena Leander (MP)

Anmälare: Helena Leander Riksdagsledamot MP Datum: 2010-09-13 Dnr 050-3033-2009/10 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av jordbruksministerns styrning av Jordbruksverket efter minkskandalen Den 9 augusti presenteras en granskning som Djurrättsalliansen gjort av svenska minkfarmar som visar på omfattande

2010-09-13

KU-anmälan 2009/10:12 (050-3033-2009/10) av Helena Leander (MP) (pdf, 44 kB)

KU-anmälan 2009/10:11 (050-2632-2009/10) av Luciano Astudillo (s)

LUCIANO ASTUDILLO Riksdagsledamot s Konstitutionsutskottet Stockholm 2010-06-22 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av uttalande av statsministern I Sydsvenskan kunde man den 20 maj i år läsa följande uttalanden från statsministern: Malmö, Lund och Region Skåne står redo att lägga nio miljoner kronor

2010-06-28

KU-anmälan 2009/10:11 (050-2632-2009/10) av Luciano Astudillo (s) (pdf, 41 kB)

KU-anmälan 2009/10:10 (050-2631-2009/10) av Peter Hultqvist, Monica Green, Patrik Björck, Hillevi Larsson, Alf Eriksson och Eva-Lena Jansson (alla s)

Stockholm 2010-06-16 SVERIGES RIKSDAG Konstitutionsutskottet Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av försenade interpellationssvar från regeringen Konstitutionsutskottet har både 2001 och 2006 granskat svarstiderna för interpellationer. I samband med 2001 års granskning uttalade utskottet följande: Riksdagsledamöternas

2010-06-28

KU-anmälan 2009/10:10 (050-2631-2009/10) av Peter Hultqvist, Monica Green, Patrik Björck, Hillevi Larsson, Alf Eriksson och Eva-Lena Jansson (alla s) (pdf, 84 kB)

Proposition 2009/10:228

Regeringens proposition 2009/10:228 Filmcensuren för vuxna avskaffas Prop. skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan stärks 2009/10:228 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2010/11:KrU2
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,

Proposition 2009/10:228 (pdf, 615 kB)

KU-anmälan 2009/10:9 (050-2087-2009/10) av Marie Granlund (s)

MARIE GRANLUND Riksdagsledamot S Stockholm 2010-04-20 Begäran om granskning av statsrådet Tobias Krantz beredning av proposition rörande kvalitetsutvärderingssystem för högskolor. Den 22 mars 2010 överlämnade regeringen proposition 2009/10:139 Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen. Propositionen hade föregåtts

2010-04-26

KU-anmälan 2009/10:9 (050-2087-2009/10) av Marie Granlund (s) (pdf, 96 kB)

Proposition 2009/10:100

2010 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010 Mats Odell Anders Borg Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2009/10:FiU20 2009/10:KU39
Riksdagsbeslut (18 förslag): 1 avslag, 17 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:100 (pdf, 4618 kB)

Proposition 2009/10:193

Regeringens proposition 2009/10:193 Tillgängliga elektroniska kommunikationer Prop. 2009/10:193 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att delmål 3 Tillgänglighet


Utskottsberedning: 2009/10:KU25 2009/10:TU18
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:193 (pdf, 8293 kB)

Proposition 2009/10:199

Regeringens proposition 2009/10:199 Nya villkor för stödet till dagspressen Prop. 2009/10:199 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag och bedömningar


Utskottsberedning: 2009/10:KU42
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:199 (pdf, 352 kB)

Proposition 2009/10:165

Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Regeringens proposition 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och Prop. trygghet 2009/10:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2009/10:KU39 2009/10:UbU21
Riksdagsbeslut (28 förslag): , 28 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:165 (pdf, 5729 kB)

Proposition 2009/10:152

Regeringens proposition 2009/10:152 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel Prop. 2009/10:152 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny utformning


Utskottsberedning: 2009/10:JuU33 2009/10:KU34
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:152 (pdf, 1703 kB)

Proposition 2009/10:115

En ny radio- och tv-lag Regeringens proposition 2009/10:115 En ny radio- och tv-lag Prop. 2009/10:115 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:KU25
Riksdagsbeslut (16 förslag): , 16 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:115 (pdf, 4074 kB)

Proposition 2009/10:183

Regeringens proposition 2009/10:183 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer Prop. 2009/10:183 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår i propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:KrU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:183 (pdf, 96 kB)

Proposition 2009/10:156

Regeringens proposition 2009/10:156 Regionalt utvecklingsansvar i vissa län Prop. 2009/10:156 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att försöksverksamheten med


Utskottsberedning: 2009/10:KU37
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:156 (pdf, 444 kB)

KU-anmälan 2009/10:8 (050-1770-2009/10) av Sven-Erik Österberg (s)

Anmälare: Sven-Erik Österberg, riksdagsledamot s Datum: inkom 2010-03-17 Dnr 050-1770-2009/10 Begäran om granskning av statsministerns uttalanden kring riksdagsbeslutet om folkmordet i det osmanska riket 1915 Den svenska Riksdagens beslut den 11 mars 2010 att erkänna att ett folkmord skett i det osmanska riket under

2010-03-17

KU-anmälan 2009/10:8 (050-1770-2009/10) av Sven-Erik Österberg (s) (pdf, 80 kB)

Skrivelse 2009/10:75

Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen Regeringens skrivelse 2009/10:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Skr. 2009/10:75 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Statsrådsberedningen


Utskottsberedning: 2009/10:KU21

Skrivelse 2009/10:75 (pdf, 907 kB)

KU-anmälan 2009/10:7 (050-1756-2009/10) av Hans Hoff (s)

Anmälare: Hans Hoff, riksdagsledamot s Datum: inkom 2010-03-16 Dnr 050-1756-2009/10 Begäran om granskning av näringsministerns blogg hos Tillväxtverket I mars 2008 beslutade regeringen om ett särskilt program för kvinnligt företagande kallat Ambassadör för kvinnligt företagandeProgrammet är en del av den statliga

2010-03-16

KU-anmälan 2009/10:7 (050-1756-2009/10) av Hans Hoff (s) (pdf, 44 kB)

Skrivelse 2009/10:106

Regeringens skrivelse 2009/10:106 Dialog om samhällets värdegrund Skr. 2009/10:106 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Nyamko Sabuni Integrations- och jämställdhetsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Det svenska samhället bygger på ett demokratiskt


Utskottsberedning: 2009/10:KU38

Skrivelse 2009/10:106 (pdf, 526 kB)

KU-anmälan 2009/10:6 (050-1718-2009/10) av Eva-Lena Jansson (s)

Anmälare: Eva-Lena Jansson, riksdagsledamot s Datum: 2010-03-12 Dnr 050-1718-2009/10 Begäran om granskning av regeringens medverkan vid försäljning av utrustning till Libyen avsedd att övervaka flyktingar Den 28 september 2009 besökte utrikeshandelsminister Ewa Björling Libyen. 1 Syftet med besöket var att utveckla

2010-03-12

KU-anmälan 2009/10:6 (050-1718-2009/10) av Eva-Lena Jansson (s) (pdf, 45 kB)

KU-anmälan 2009/10:5 (050-1717-2009/10) av Sven-Erik Österberg (s)

Anmälare: Sven-Erik Österberg, riksdagsledamot s Datum: inkom 2010-03-12 Dnr 050-1717-2009/10 Begäran om granskning av regeringens agerande gentemot statliga myndigheter gällande praktikplatser i det s.k. Lyftet Vi har gått ut till våra kollegor på alla departement och bett dem att prata med sina myndigheter om att

2010-03-12

KU-anmälan 2009/10:5 (050-1717-2009/10) av Sven-Erik Österberg (s) (pdf, 83 kB)

KU-anmälan 2009/10:4 (050-1714-2009/10) av Thomas Bodström (s)

Anmälare: Thomas Bodström, riksdagsledamot s Datum: inkom 2010-03-12 Dnr 050-1714-2009/10 Begäran om granskning av regeringens hantering av EU direktivet om lagring av trafikuppgifter Regeringen är bunden att följa de internationella överenskommelser som riksdagen träffat 1 En sådan överenskommelse är beslutet

2010-03-12

KU-anmälan 2009/10:4 (050-1714-2009/10) av Thomas Bodström (s) (pdf, 70 kB)
Paginering