Dokument & lagar (42 träffar)

KU-anmälan 2007/08:24 (050-390-2007/08) av Alf Eriksson (s)

Anmälare ALF ERIKSSON Riksdagsledamot s Datum Stockholm 2007-10-18 Dnr 050-390-2007/08 Anmälan om granskning av regeringens handläggning av utförsäljningen av statliga företag Utförsäljningen av sex statliga företag är ett projekt som, när det väl är genomfört, inte går att återkalla. Själv är jag i sak motståndare

2008-10-18

KU-anmälan 2007/08:24 (050-390-2007/08) av Alf Eriksson (s) (pdf, 124 kB)

KU-anmälan 2007/08:13 (050-3172-2007/08) av Marianne Berg (v) och Alice Åström (v)

Anmälare: Marianne Berg, riksdagsledamot v och Alice Åström, riksdagsledamot v Datum: 18 juni 2008 Dnr: 050-3172-2007/08 Begäran om granskning av betänkandet 2007/08: FöU14 Lag om signalspaning samt proposition 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet. Rätten till respekt för privatlivet är en mänsklig

2008-06-18

KU-anmälan 2007/08:13 (050-3172-2007/08) av Marianne Berg (v) och Alice Åström (v) (pdf, 36 kB)

Proposition 2007/08:160

Utökat elektroniskt informationsutbyte Regeringens proposition 2007/08:160 Utökat elektroniskt informationsutbyte Prop. 2007/08:160 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 2008 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2008/09:KU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:160 (pdf, 1247 kB)

KU-anmälan 2007/08:12 (050-2878-2007/08) av Hans Linde (v)

Anmälare Hans Linde, riksdagsledamot v Datum: 2008-05-20 Dnr: 050-2878-2007/08 Begäran om granskning av regeringens hantering av frågan om heltäckande internationellt förbud rörande klustervapen och varför ingen återredovisning till riksdagens ledamöter lämnats. I Betänkande 2007/08:UU7 Strategisk exportkontroll 2007,

2008-05-20

KU-anmälan 2007/08:12 (050-2878-2007/08) av Hans Linde (v) (pdf, 70 kB)

Proposition 2007/08:157

Regeringens proposition 2007/08:157 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens Prop. militära insats i Tchad och Centralafrikanska 2007/08:157 republiken Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 2008 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:157 (pdf, 120 kB)

KU-anmälan 2007/08:11 (050-2819-2007/08) av Thomas Bodström (s)

Anmälare: Thomas Bodström, Riksdagsledamot s Datum: 2008-05-14 Dnr: 050-2819-2007/08 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av justitieminister Beatrice Asks handläggning av ärendet om tillsättandet av ny rikspolischef Sedan början av december 2007 har regeringen sökt efter en ny rikspolischef sedan den tidigare

2008-05-14

KU-anmälan 2007/08:11 (050-2819-2007/08) av Thomas Bodström (s) (pdf, 72 kB)

KU-anmälan 2007/08:10 (050-2646-2007/08) av Peter Rådberg (mp)

Anmälare Peter Rådberg, riksdagsledamot mp Datum 2008-04-28 Dnr 050-2646-2007/08 Begäran om granskning av Försvarsminister Sten Tolgfors beredning av offert till Norge av Jas 39 Gripen-plan av E/F-version. Regeringen har idag den 28/4 på plats i Oslo överlämnat en offert till Norge på 48 stycken Jas 39 Gripen av den

2008-04-28

KU-anmälan 2007/08:10 (050-2646-2007/08) av Peter Rådberg (mp) (pdf, 43 kB)

Proposition 2007/08:100

2008 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken Regeringens proposition 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm


Utskottsberedning: 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
Riksdagsbeslut (11 förslag): , 11 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2007/08:100 (pdf, 6589 kB)

KU-anmälan 2007/08:9 (050-2466-2007/08) av Peter Hultqvist (s)

Anmälare Peter Hultqvist, riksdagsledamot s Datum 2008-04-10 Dnr 050-2466-2007/08 Begäran om granskning av statsrådet Sven-Otto Littorins hantering av generaldirektören för Arbetsförmedlingen. Den 3 april 2008 kom ett pressmeddelande från Arbetsmarkandsdepartementet. Under rubriken Samtal om ledarbyte vid Arbetsförmedlingen

2008-04-10

KU-anmälan 2007/08:9 (050-2466-2007/08) av Peter Hultqvist (s) (pdf, 77 kB)

Skrivelse 2007/08:75

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Regeringens skrivelse 2007/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Skr. 2007/08:75 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Cecilia Malmström Statsrådsberedningen


Utskottsberedning: 2007/08:KU21

Skrivelse 2007/08:75 (pdf, 566 kB)

Proposition 2007/08:106

Regeringens proposition 2007/08:106 Tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända Prop. lokalradio 2007/08:106 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2007/08:KU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:106 (pdf, 273 kB)

KU-anmälan 2007/08:8 (050-2027-2007/08) av Lennart Axelsson (s), Elina Linna (v) och Thomas Nihlén (mp)

Anmälare Lennart Axelsson, riksdagsledamot sElina Linna, riksdagsledamot v och Thomas Nihlén, riksdagsledamot mp Datum 2008-03-06 Dnr 050-2027-2007/08 Begäran om granskning av beredningen av regeringens proposition 2007/08:49 Statligt tandvårdsstödI samband med beredningen av propositionen om statligt tandvårdsstöd

2008-03-06

KU-anmälan 2007/08:8 (050-2027-2007/08) av Lennart Axelsson (s), Elina Linna (v) och Thomas Nihlén (mp) (pdf, 40 kB)

KU-anmälan 2007/08:7 (050-1858-2007/08) av Peter Hultqvist (s)

Anmälare Peter Hultqvist, riksdagsledamot s Datum 2008-02-22 Dnr 050-1858-2007/08 Begäran om granskning av utnämnandet av generaldirektör för Svenska Kraftnät. I valrörelsen 2006 gjorde de borgerliga partierna ett stort nummer av att man skulle reformera utnämningsmakten. Efter valet, den 21 november 2006, presenterade

2008-02-22

KU-anmälan 2007/08:7 (050-1858-2007/08) av Peter Hultqvist (s) (pdf, 142 kB)

Skrivelse 2007/08:103

Kommittéberättelse 2008 Regeringens skrivelse 2007/08:103 Kommittéberättelse 2008 Skr. 2007/08:103 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 februari 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse


Utskottsberedning: 2007/08:KU19

Skrivelse 2007/08:103 (pdf, 4864 kB)

KU-anmälan 2007/08:42 (050-1614-2007/08) av Hans Wallmark (m)

Anmälare Hans Wallmark, riksdagsledamot m Datum 2008-02-01 Dnr 050-1614-2007/08 KU-anmälan av före detta statsrådet Pagrotsky för bristande beredning inför omlokaliseringen av Riksantikvarieämbetet. Våren 2005 beslutade den förra socialdemokratiska regeringen att omlokalisera myndigheten Riksantikvarieämbetet till Gotland.

2008-02-01

KU-anmälan 2007/08:42 (050-1614-2007/08) av Hans Wallmark (m) (pdf, 58 kB)

KU-anmälan 2007/08:41 (050-1595-2007/08) av Eva-Lena Jansson (s)

Anmälare Eva-Lena Jansson, riksdagsledamot s Datum 2008-01-31 Dnr 050-1595-2007/08 Begäran om granskning av regeringens beredning av anslag för jämställdhet i 2007 års statsbudget. I 2007 års statsbudget föreslog regeringen en kraftig ökning av anslag 24:2 på utgiftsområde 14, Särskilda jämställdhetsåtgärderEtt anslag

2008-01-31

KU-anmälan 2007/08:41 (050-1595-2007/08) av Eva-Lena Jansson (s) (pdf, 74 kB)

KU-anmälan 2007/08:40 (050-1594-2007/08) av Helene Petersson i Stockaryd (s)

Anmälare Helene Petersson i Stockaryd, riksdagsledamot s Datum 2008-01-31 Dnr 050-1594-2007/08 Begäran om granskning av regeringens handläggning av presstödet. Våren 2006 beslutade riksdagen om förändringar i presstödet. Beslutet stöddes av en bred blocköverskridande majoritet, bestående av alla partier utom moderaterna

2008-01-31

KU-anmälan 2007/08:40 (050-1594-2007/08) av Helene Petersson i Stockaryd (s) (pdf, 163 kB)

KU-anmälan 2007/08:39 (050-1593-2007/08) av Tina Ehn och Per Bolund (mp)

Anmälare Tina Ehn och Per Bolund, riksdagsledamöter mp Datum 2008-01-30 Dnr 050-1593-2007/08 Jordbruksminister Eskil Erlandsson och fiskeförhandlingar Vi anmäler härmed jordbruksminister Eskil Erlandsson för närmare granskning av konstitutionsutskottet för underlåtenhet att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra

2008-01-30

KU-anmälan 2007/08:39 (050-1593-2007/08) av Tina Ehn och Per Bolund (mp) (pdf, 177 kB)

KU-anmälan 2007/08:38 (050-1592-2007/08) av Karin Pilsäter och Mauricio Rojas (fp)

Anmälare Karin Pilsäter och Mauricio Rojas, riksdagsledamöter kd Datum 2008-01-30 Dnr 050-1592-2007/08 KU anmälan av f.d. statsrådet Leif Pagrotsky Det kan knappast ha undgått någon hur ledande företrädare från socialdemokratin under en tid har sökt misstänkliggöra den innevarnade regeringens försäljning av statliga

2008-01-30

KU-anmälan 2007/08:38 (050-1592-2007/08) av Karin Pilsäter och Mauricio Rojas (fp) (pdf, 82 kB)

KU-anmälan 2007/08:37 (050-1591-2007/08) av Karin Pilsäter och Mauricio Rojas (fp)

Anmälare Karin Pilsäter och Mauricio Rojas, riksdagsledamöter kd Datum 2008-01-30 Dnr 050-1591-2007/08 KU anmälan av f.d. statsrådet Jörgen Andersson Det kan knappast ha undgått någon hur ledande företrädare från socialdemokratin under en tid har sökt misstänkliggöra den innevarnade regeringens försäljning av statliga

2008-01-30

KU-anmälan 2007/08:37 (050-1591-2007/08) av Karin Pilsäter och Mauricio Rojas (fp) (pdf, 46 kB)
Paginering