Dokument & lagar (98 träffar)

KU-anmälan 2009/10:25 (050-733-2009/10) av Sven-Erik Österberg (s), Ulf Holm (mp) och Alice Åström (v)

Anmälare: Sven-Erik Österberg, riksdagsledamot, gruppledare SUlf Holm, riksdagsledamot, gruppledare MPAlice Åström, riksdagsledamot, gruppledare V Datum: inkom till konstitutionsutskottet 2009-11-27 Dnr 050-733-2009/10 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens bristfälliga styrning av Vattenfall

2009-11-27

KU-anmälan 2009/10:25 (050-733-2009/10) av Sven-Erik Österberg (s), Ulf Holm (mp) och Alice Åström (v) (pdf, 117 kB)

Proposition 2009/10:81

Regeringens proposition 2009/10:81 Grundlagsskydd för digital bio och andra Prop. yttrandefrihetsrättsliga frågor 2009/10:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:KU18 2009/10:KU19 2010/11:KU3
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,

Proposition 2009/10:81 (pdf, 938 kB)

Proposition 2009/10:80

En reformerad grundlag Regeringens proposition 2009/10:80 En reformerad grundlag Prop. 2009/10:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås omfattande ändringar


Utskottsberedning: 2009/10:KU19 2010/11:KU4
Riksdagsbeslut (10 förslag): 2 avslag, 8 bifall,

Proposition 2009/10:80 (pdf, 1984 kB)

KU-anmälan 2009/10:26 (050-799-2009/10) av Helén Pettersson (s)

Anmälare: Helén Pettersson, riksdagsledamot S Datum: 2009-12-01 Dnr 050-799-2009/10 Granskning av näringsminister Maud Olofssons agerande i samband med miljöprövning av vindkraftspark i Markbygden Den 22 september 2008 togs det första spadtaget vid byggstaten för en vindkraftspark i Markbygden i Piteå kommun av bland

2009-12-01

KU-anmälan 2009/10:26 (050-799-2009/10) av Helén Pettersson (s) (pdf, 38 kB)

Proposition 2009/10:70

Regeringens proposition 2009/10:70 Barnpornografibrottet Prop. 2009/10:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 december 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag som syftar till att åstadkomma


Utskottsberedning: 2009/10:KU34 2010/11:KU5
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,

Proposition 2009/10:70 (pdf, 697 kB)

Proposition 2009/10:64

Regeringens proposition 2009/10:64 Sekretess vid Skatteverkets handläggning av ärenden Prop. om dödförklaring 2009/10:64 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 december 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:KU35
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:64 (pdf, 233 kB)

Skrivelse 2009/10:103

prop 2009/10 103 Regeringens skrivelse 2009/10:103 Kommittéberättelse 2010 Skr. 2009/10:103 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 februari 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för


Utskottsberedning: 2009/10:KU28

Skrivelse 2009/10:103 (pdf, 6101 kB)

Proposition 2009/10:1 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m.

Budgetpropositionen för 2010 Regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 regeringsformen sitt förslag till statsbudget för


Utskottsberedning: 2009/10:AU1 2009/10:AU2 2009/10:CU1 2009/10:FiU1 2009/10:FiU2 2009/10:FiU3 2009/10:FiU4 2009/10:FiU5 2009/10:FöU1 2009/10:JuU1 2009/10:KrU1 2009/10:KU1 2009/10:MJU1 2009/10:MJU2 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:NU3 2009/10:SfU1 2009/10:SfU2 2009/10:SfU9 2009/10:SkU1 2009/10:SoU1 2009/10:TU1 2009/10:UbU1 2009/10:UbU2 2009/10:UU1 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (216 förslag): 1 avslag, 215 bifall,

Proposition 2009/10:1 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m. (pdf, 9337 kB)

Proposition 2009/10:5

Regeringens proposition 2009/10:5 Obligatoriskt utgiftstak Prop. 2009/10:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det görs obligatoriskt för regeringen att


Utskottsberedning: 2009/10:KU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:5 (pdf, 309 kB)

Proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Med utgångspunkt i att kulturens frihet ska värnas och främjas lägger


Utskottsberedning: 2009/10:KrU5
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:3 (pdf, 1140 kB)

Skrivelse 2009/10:43

Regeringens skrivelse 2009/10:43 Utnämningspolitiken Skr. 2009/10:43 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen utvecklingen av utnämningspolitiken beträffande


Utskottsberedning: 2009/10:KU13 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:43 (pdf, 399 kB)

Proposition 2009/10:58

Regeringens proposition 2009/10:58 Säkerhetskopiors rättsliga status Prop. 2009/10:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 november 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller ett förslag om att undanta


Utskottsberedning: 2009/10:KU23 2010/11:KU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:58 (pdf, 489 kB)

Proposition 2009/10:6

Regeringens proposition 2009/10:6 Ett förenklat trossamfundsregister Prop. 2009/10:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 september 2009 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen


Utskottsberedning: 2009/10:KU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:6 (pdf, 286 kB)

Proposition 2009/10:56

Regeringens proposition 2009/10:56 Sekretess i vissa anställningsärenden Prop. 2009/10:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2009 Beatrice Ask Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att sekretess införs i ärenden


Utskottsberedning: 2009/10:KU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:56 (pdf, 538 kB)

Proposition 2009/10:52

Regeringens proposition 2009/10:52 Nya domförhetsregler för en effektivare Prop. Europadomstol 2009/10:52 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2009 Beatrice Ask Anders Borg Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:KU22
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2009/10:52 (pdf, 317 kB)

Proposition 2009/10:50

Regeringens proposition 2009/10:50 Avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott Prop. 2009/10:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2009 Beatrice Ask Anders Borg Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att åtalspreskription,


Utskottsberedning: 2009/10:JuU10 2009/10:KU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2009/10:50 (pdf, 481 kB)

KU-anmälan 2009/10:24 (050-518-2009/10) av Ylva Johansson (s), Thomas Nihlén (mp) och Elina Linna (v)

Anmälare: Ylva Johansson, riksdagsledamotsThomas Nihlén, riksdagsledamot mp och Elina Linna, riksdagsledamot v Datum: 2009-11-03 Dnr 050-518-2009/10 Begäran om granskning av regeringens styrning av Apoteket AB Regeringens planer på att privatisera delar av Apoteket AB tar sig alltmer bisarra uttryck. Den 21 september

2009-11-03

KU-anmälan 2009/10:24 (050-518-2009/10) av Ylva Johansson (s), Thomas Nihlén (mp) och Elina Linna (v) (pdf, 105 kB)

KU-anmälan 2009/10:23 (050-468-2009/10) av Thomas Bodström (s)

Anmälare: Thomas Bodström, riksdagsledamot s Datum: inkom 2009-10-28 Dnr 050-468-2009/10 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av utrikesminister Carl Bildts jäv i samband med regeringsbeslut I förvaltningslagen finns ett antal exempel på hur jävssituationer i samband med myndigheters beslut ska hanteras.

2009-10-28

KU-anmälan 2009/10:23 (050-468-2009/10) av Thomas Bodström (s) (pdf, 52 kB)

Proposition 2009/10:46

Regeringens proposition 2009/10:46 Oberoendet i den kommunala revisionen Prop. 2009/10:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2009 Maud Olofsson Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag på ändring av kommunallagens


Utskottsberedning: 2009/10:KU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:46 (pdf, 249 kB)

Skrivelse 2009/10:74

Regeringens skrivelse 2009/10:74 Vissa kulturmiljöfrågor Skr. 2009/10:74 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 december 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth Kulturdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll De norrländska kyrkstäderna utgör en värdefull del av vårt kulturarv


Utskottsberedning: 2009/10:KrU8

Skrivelse 2009/10:74 (pdf, 242 kB)