Dokument & lagar (91 träffar)

Betänkande 2014/15:UU5

Riksdagen godkände ett associeringsavtal som ska gälla mellan EU och Georgien samt mellan EU:s medlemsstater och Georgien. Avtalet är inriktat på ge stöd till att främja god samhällsstyrning, ekonomisk återhämtning och ekonomisk tillväxt. Det politiska och ekonomiska samarbetet mellan EU, EU:s medlemsstater, och Georgien stärks genom avtalet och ett frihandelsområde upprättas. Enligt avtalet kommer Georgien få stöd för att landet ska anpassa sina lagar till EU:s normer och standarder.

Utskottet välkomnar att det politiska och ekonomiska samarbete som avtalet syftar till bygger på EU:s gemensamma värderingar demokrati, respekt för grundläggande fri- och rättigheter samt rättsstatsprincipen. Utskottet anser att avtalet är en viktig politisk signal om betydelsen av en demokratisk och hållbar utveckling i Georgien.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2014-11-13 Debatt: 2014-11-26 Beslut: 2014-11-26

Betänkande 2014/15:UU5 (pdf, 216 kB) Webb-tv debatt om förslag: Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

KU-anmälan 2014/15:14 (853-2014/15) av Emma Henriksson (KD)

EMMA HENRIKSSON Riksdagsledamot KD 2014-11-13 Dnr 853-2014/15 Begäran om granskning av huruvida regeringen iakttagit beredningskravet Regeringen har i proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården lagt förslag som berör åliggande för kommuner och landsting. Enligt Regeringsformen 8

2014-11-13

KU-anmälan 2014/15:14 (853-2014/15) av Emma Henriksson (KD) (pdf, 171 kB)

Betänkande 2014/15:KU4

Riksdagen sa ja till att beskrivningen av brotten spioneri och obehörig befattning med hemlig uppgift ska vara samma i tryckfrihetsförordningen som i brottsbalken. Tryckfrihetsförordningen ändras därmed så att beskrivningen av dessa brott blir likadan som i brottsbalken.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett val till riksdagen mellan de två besluten. Under våren 2014 sa riksdagen ja till förslaget om grundlagsändringen som vilande.

Ändringarna i grundlagen gäller från den 1 januari 2015.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-11-04 Debatt: 2014-11-19 Beslut: 2014-11-19

Betänkande 2014/15:KU4 (pdf, 1016 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (vilande grundlagsbeslut)

Betänkande 2014/15:KU3

Riksdagen har beslutat att göra några förändringar i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen för att förbättra möjligheten till internationellt rättsligt samarbete. Sverige har i dag svårt att delta i samarbetet kring vissa ärenden som omfattas av dessa grundlagar, trots att de har svag koppling till Sverige. Ändringen i grundlagarna innebär bland annat att skrifter och tekniska upptagningar inte ska anses vara utgivna i Sverige bara för att de har skickats härifrån till utlandet. Därmed ska de inte omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett val till riksdagen mellan de två besluten. Under våren 2014 sa riksdagen ja till förslaget om grundlagsändringarna som vilande. Nu säger riksdagen på nytt ja till förslaget.

Ändringarna gäller från den 1 januari 2015.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-11-04 Debatt: 2014-11-19 Beslut: 2014-11-19

Betänkande 2014/15:KU3 (pdf, 760 kB) Webb-tv debatt om förslag: Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område (vilande grundlagsbeslut)

KU-anmälan 2014/15:13 (787-2014/15) av Maria Abrahamsson (M)

MARIA ABRAHAMSSON Riksdagsledamot M 2014-11-06 Dnr 787-2014/15 Begäran om granskning av huruvida regeringen iakttagit beredningskravet i 7 kap. 2 regeringsformen Torsdagen den 23 oktober överlämnade regeringen sin budgetproposition för 2015 till riksdagen. När det gäller utgiftsområde 16, anslag 10.3.13 3:13 Särskilda

2014-11-06

KU-anmälan 2014/15:13 (787-2014/15) av Maria Abrahamsson (M) (pdf, 157 kB)

KU-anmälan 2014/15:12 (775-2014/15) av Ulrika Karlsson (M) i Uppsala

ULRIKA KARLSSON i Uppsala Riksdagsledamot M 2014-11-04 Dnr 775-2014/15 Begäran om granskning av om utrikesminister Margot Wallström handlat i strid med beslut i EU-nämnden. Regeringsformen RF 10 kap. 10 slår fast att regeringen fortlöpande ska informera riksdagen och samråda med EU-nämnden om vad som sker inom ramen

2014-11-04

KU-anmälan 2014/15:12 (775-2014/15) av Ulrika Karlsson (M) i Uppsala (pdf, 75 kB)

KU-anmälan 2014/15:11 (569-2014/15) av Mathias Sundin (FP)

Mathias Sundin Riksdagsledamot FP 2014-10-22 Dnr 569-2014/15 Begäran om granskning av regeringens anställning av statssekreterare Regeringen har anställt Yvonne Ruwaida till statssekreterare hos klimat- och miljöminister Åsa Romson. Enligt ett pressmeddelande från Miljödepartementet den 14 oktober 2014 kommer Yvonne

2014-10-23

KU-anmälan 2014/15:11 (569-2014/15) av Mathias Sundin (FP) (pdf, 205 kB)

Proposition 2014/15:1

prop 2014/15 1 d1 Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2015. Stockholm den


Utskottsberedning: 2014/15:AU1 2014/15:AU2 2014/15:CU1 2014/15:FiU1 2014/15:FiU2 2014/15:FiU3 2014/15:FiU4 2014/15:FiU5 2014/15:FöU1 2014/15:JuU1 2014/15:KrU6 2014/15:KU1 2014/15:MJU1 2014/15:MJU2 2014/15:NU1 2014/15:NU2 2014/15:NU3 2014/15:SfU1 2014/15:SfU2 2014/15:SfU3 2014/15:SfU4 2014/15:SkU1 2014/15:SoU1 2014/15:TU1 2014/15:UbU1 2014/15:UbU2 2014/15:UU1 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (250 förslag): 21 avslag, 229 bifall,

Proposition 2014/15:1 (pdf, 2941 kB)

KU-anmälan 2014/15:10 (562-2014/15) av Kent Ekeroth (SD, Julia Kronlid (SD) och Johnny Skalin (SD)

KENT EKEROTH, JULIA KRONLID och JOHNNY SKALIN Riksdagsledamöter SD 2014-10-22 Dnr 562-2014/15 Anmälan mot utrikesminister Margot Wallström om information om erkännande av Palestina i EU:s Utrikesråd Den 17 oktober 2014 fattade en majoritet i Riksdagens EU-nämnd ett beslut som innebär att regeringen inte skulle informera

2014-10-22

KU-anmälan 2014/15:10 (562-2014/15) av Kent Ekeroth (SD, Julia Kronlid (SD) och Johnny Skalin (SD) (pdf, 55 kB)

KU-anmälan 2014/15:9 (527-2014/15) av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

JONAS JACOBSSON GJÖRTLER Riksdagsledamot M 2014-10-22 Dnr 527-2014/15 Begäran om granskning av huruvida finansminister Magdalena Andersson brutit mot regeringsformens krav på saklighet På en pressträff den 13 oktober 2014 presenterade finansminister Magdalena Andersson läget i den svenska ekonomin och de offentliga

2014-10-22

KU-anmälan 2014/15:9 (527-2014/15) av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 1176 kB)

KU-anmälan 2014/15:8 (209-2014/15) av Annicka Engblom (M)

ANNICKA ENGBLOM Riksdagsledamot M 2014-10-06 Dnr 209-2014/15 Anmälan av deklarationen om Palestina i regeringsförklaringen I sin regeringsförklaring av den 3 oktober 2014 anförde tillträdande statsminister Stefan Löfven följande: Konflikten mellan Israel och Palestina kan endast lösas genom en tvåstatslösning, framförhandlad

2014-10-06

KU-anmälan 2014/15:8 (209-2014/15) av Annicka Engblom (M) (pdf, 105 kB)