Dokument & lagar (11 träffar)

Proposition 2013/14:48

Regeringens proposition 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat Prop. och förhandsanmälan av partier i val 2013/14:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det finns ett


Utskottsberedning: KU 2014/15:KU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 3

Proposition 2013/14:48 (pdf, 857 kB)

Proposition 2001/02:100

2002 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till


Utskottsberedning: -2001/02:FiU20 2001/02:FiU21 2001/02:KU37
Riksdagsbeslut (27 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 9

Proposition 2001/02:100 (pdf, 1172 kB)

Proposition 1995/96:220

Regeringens proposition 1995/96:220 Lag om statsbudgeten Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om statsbudgeten. Lagen innehåller företrädesvis preciseringar


Utskottsberedning: --1996/97:KU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1995/96:167

Regeringens proposition 1995/96:167 Kommunal uppdragsverksamhet avseende kollektivtrafik, m.m.Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till en lag om


Utskottsberedning: -1995/96:KU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1995/96:134

Regeringens proposition 1995/96:134 Utökad möjlighet för kyrkomötet att överlåta sin normgivningskompetens Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 februari 1996 Mats Hellström Marita Ulvskog Civildepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att kyrkomötet


Utskottsberedning: -1995/96:KU28
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:133

Regeringens proposition 1995/96:133 Några frågor om rättsprövning m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 februari 1996 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1988:205 om rättsprövning av


Utskottsberedning: -1995/96:KU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1995/96:127

Regeringens proposition 1995/96:127 Några frågor om sekretess Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 januari 1996 Ingvar Carlsson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i sekretesslagen. Sveriges Riksidrottsförbund


Utskottsberedning: -1995/96:KU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1995/96:105

Regeringens proposition 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 Prop. 1995/96:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 december 1995 Ingvar Carlsson Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------1995/96:AU12 1995/96:BoU13 1995/96:FiU10 1995/96:FiU11 1995/96:FöU3 1995/96:JoU19 1995/96:JuU25 1995/96:KrU13 1995/96:KU33 1995/96:LU28 1995/96:NU18 1995/96:SfU5 1995/96:TU15 1995/96:UbU7
Riksdagsbeslut (103 förslag): , , 52 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 34

Proposition 1995/96:80

Regeringens proposition 1995/96:80 Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 1995 Ingvar Carlsson Marita Ulvskog Civildepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram ett principförslag om de framtida


Utskottsberedning: -1995/96:KU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1995/96:77

Regeringens proposition 1995/96:77 Ändring i sametingslagen 1992:1433 m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 1995 Ingvar Carlsson Margareta Winberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att Sametinget skall kunna lämna partistöd


Utskottsberedning: --1995/96:KU20
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:59

Regeringens proposition 1995/96:59 Sjukvårdssamverkan mellan landsting Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 1995 Ingvar Carlsson Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till en ny lag om försöksverksamhet


Utskottsberedning: -1995/96:KU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation