Dokument & lagar (16 träffar)

Proposition 2013/14:48

Regeringens proposition 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat Prop. och förhandsanmälan av partier i val 2013/14:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det finns ett


Utskottsberedning: KU 2014/15:KU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 3

Proposition 2013/14:48 (pdf, 857 kB)

Proposition 1996/97:158

Regeringens proposition 1996/97:158 Radio och TV under höjd beredskap och vid svåra påfrestningar på samhället i fred Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: -1997/98:KU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:142

Obs dokumentet finns inte i sin helhet. Regeringens proposition 1996/97:142 Handlingsoffentlighet vid vissa stiftelser Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Carl Tham Utbildningsdepartementet Prop. 1996/97:142 Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1997/98:KU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1996/97:142 (pdf, 32 kB)

Proposition 1996/97:105

Regeringens proposition 1996/97:105 Kommunal samverkan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Leif Blomberg Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i kommunallagen 1991:900plan- och bygglagen 1987:10lagen


Utskottsberedning: -1996/97:KU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1996/97:101

Regeringens proposition 1996/97:101 Vissa ändringar i annonsbestämmelserna i radio- och TV-lagen 1996:844m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 1997 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att annonsreglerna


Utskottsberedning: -1996/97:KU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1996/97:97

Regeringens proposition Prästers tystnadsplikt Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 1997 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar av kyrkolagens 1992:300 bestämmelser om prästers tystnadsplikt.


Utskottsberedning: -1996/97:KU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:90

Regeringens proposition 1996/97:90 Bättre möjligheter att samverka vid medborgarkontor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 1997 Göran Persson Jörgen Andersson Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1994:686 om försöksverksamhet


Utskottsberedning: -1996/97:KU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1996/97:70

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny vallag som är gemensam för val till riksdagen, val till landstings- och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet. Den ersätter 1972 års vallag samt den lag om val till Europaparlamentet som tillämpades vid Sveriges första val till Europaparlamentet


Utskottsberedning: -1996/97:KU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1996/97:67

Regeringens proposition 1996/97:67 Digitala TV-sändningar Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 december 1996 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att TV-sändningar med digital teknik skall införas i flera


Utskottsberedning: --1996/97:KU17
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1996/97:58

Regeringens proposition 1996/97:58 Prövning av frågor om kyrkotillhörighet för medlemmar i icke-territoriella församlingar Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 december 1996 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1996/97:KU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:36

Regeringens proposition 1996/97:36 Den regionala samhällsorganisationen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 1996 Thage G Peterson Jörgen Andersson Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att en försöksverksamhet med


Utskottsberedning: --1996/97:KU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1996/97:35

Regeringens proposition 1996/97:35 Ett nytt system för ekonomisk utjämning inom Svenska kyrkan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 september 1996 Lena Hjelm-Wallén Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett nytt system


Utskottsberedning: -1996/97:KU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1996/97:23

Regeringens proposition 1996/97:23 Sekretess i Insättningsgarantinämndens verksamhet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att den nuvarande sekretessbestämmelsen


Utskottsberedning: -1996/97:KU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:6

Regeringens proposition 1996/97:6 Ändrade sjukavdrag för statsråden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 augusti 1996 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Med hänvisning till de nya lagreglerna inom sjukpenning- och sjuklönesystemen,


Utskottsberedning: -1996/97:KU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:3

Regeringens proposition 1996/97:3 Kulturpolitik Prop. 1996/97:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lägger regeringen fram förslag till en fortsatt långsiktig


Utskottsberedning: -----------------------------1996/97:KrU1 1996/97:KU1
Riksdagsbeslut (58 förslag): , , 29 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 50

Proposition 1996/97:1

Regeringens proposition 1996/97:1 Förslag till statsbudget för budgetåret 1997, m.m. Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1997 och föreslår att riksdagen beräknar inkom-ster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1996/97:AU1 1996/97:AU2 1996/97:AU5 1996/97:AU7 1996/97:BoU1 1996/97:FiU1 1996/97:FiU11 1996/97:FiU2 1996/97:FiU3 1996/97:FiU4 1996/97:FiU5 1996/97:FöU1 1996/97:JoU1 1996/97:JoU2 1996/97:JuU1 1996/97:KrU1 1996/97:KrU3 1996/97:KU1 1996/97:NU1 1996/97:NU2 1996/97:SfU1 1996/97:SfU2 1996/97:SkU1 1996/97:SoU1 1996/97:TU1 1996/97:UbU1 1996/97:UbU2 1996/97:UU1 1996/97:UU2
Riksdagsbeslut (1142 förslag): , , 574 saknar beslutsinformation