Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (11 träffar)

Proposition 2013/14:48

Regeringens proposition 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat Prop. och förhandsanmälan av partier i val 2013/14:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det finns ett


Utskottsberedning: KU 2014/15:KU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 3

Proposition 2013/14:48 (pdf, 857 kB)

Proposition 1998/99:143

Regeringens proposition 1998/99:143 Nationella minoriteter i Sverige Prop. 1998/99:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 juni 1999 Göran Persson Ulrica Messing Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till åtgärder som behövs för


Utskottsberedning: ----1999/2000:KU6
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1998/99:140

Regeringens proposition 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet Prop. 1998/99:140 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 juni 1999 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens


Utskottsberedning: -1999/2000:KU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1998/99:124

Regeringens proposition 1998/99:124 Staten och trossamfunden stöd, medverkan inom totalförsvaret, m.m. Prop. 1998/99:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj 1999 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas


Utskottsberedning: -------------1999/2000:FiU1
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 13 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1998/99:66

Regeringens proposition 1998/99:66 En stärkt kommunal revision Prop. 1998/99:66 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till ändringar i kommunallagen


Utskottsberedning: -1998/99:KU30
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1998/99:54

Regeringens proposition 1998/99:54 Viss lagstiftning med anledning av uppföljning av myndigheters arbetsgivarpolitik Prop. 1998/99:54 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 1999. Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1998/99:KU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:52

Regeringens proposition 1998/99:52 Myndigheters öppethållande Prop. 1998/99:52 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 1999 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det i förvaltningslagen 1986:223


Utskottsberedning: -1998/99:KU28
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:46

Regeringens proposition 1998/99:46 Vissa frågor som rör val till Europaparlamentet Prop. 1998/99:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 januari 1999 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i vallagen


Utskottsberedning: -1998/99:KU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:38

Regeringens proposition 1998/99:38 Staten och trossamfunden begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. Prop. 1998/99:38 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 december 1998 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: ---------1998/99:KU18
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1998/99:22

Regeringens proposition 1998/99:22 Sekretess för vissa uppgifter hos uppdragsmyndig- heter m.m. Prop. 1998/99:22 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 november 1998 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar

Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. (1. Reviderad finansplan)

Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Förslag till statsbudget för budgetåret 1999, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1998, skatte- frågor, m.m. Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU11 1998/99:FiU2 1998/99:FiU3 1998/99:FiU4 1998/99:FiU5 1998/99:FöU1 1998/99:JuU1 1998/99:KrU1 1998/99:KU1 1998/99:KU14 1998/99:MJU1 1998/99:MJU2 1998/99:NU1 1998/99:NU2 1998/99:NU3 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SkU1 1998/99:SoU1 1998/99:TU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UU1 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (784 förslag): , , 425 saknar beslutsinformation